نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ و ۰۵ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۱۱,۰۶۸ تومان 0%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول عرض تخلیه وزن به بر متر مربع چشمه استاندارد نوع گالوانیزه ضخامت مفتول ضخامت سایز ارسال به سبد خرید
1 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2 3000 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.740 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
2 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2.20 3700 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.840 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
3 توری حصاری چشمه 7 مفتول 2/20 3900 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.898 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
4 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2.20 4200 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.967 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
5 توری حصاری چشمه 6 مفتول 2/20 4500 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.050 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
6 توری حصاری چشمه 7 مفتول 2.40 4600 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.070 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
7 توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.20 4690 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.144 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
8 توری حصاری چشمه 6 مفتول 2.40 5300 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.250 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
9 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/7 5350 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.270 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
10 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2/20 5350 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.260 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
11 توری حصاری چشمه 7 مفتول 2/70 5700 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.360 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
12 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/7 6100 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.460 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
13 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.40 6250 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.500 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
14 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 3 6500 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.560 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
15 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2/20 6550 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1570 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
16 توری حصاری چشمه 6 مفتول 2/70 6600 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.580 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
17 توری حصاری چشمه 7 مفتول 3 6950 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.670 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
18 توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2/7 7100 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.720 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
19 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 3 7450 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.800 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
20 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.40 7700 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.870 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
21 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2/70 7850 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.900 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
22 توری حصاری چشمه 7 مفتول 3/20 7850 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.900 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 3.2 mm
23 توری حصاری چشمه 6 مفتول 3 8000 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.950 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
24 توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 3 8670 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.120 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
25 توری حصاری چشمه 6 مفتول 3/20 9100 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.220 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 3.2 mm
26 توری حصاری چشمه 7 مفتول 3/5 9300 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.275 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 3.5 mm
27 توری حصاری چشمه 5 مفتول 3 9550 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.340 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
28 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2/70 9650 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.370 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
29 توری حصاری چشمه 5 مفتول 3/20 10750 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.660 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 3.2 mm
30 توری حصاری چشمه 6 مفتول 3/5 10800 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.660 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 3.5mm
31 توری حصاری چشمه 7 مفتول 3/80 10900 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.680 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 3.8 mm
32 پایه توری حصاری لوله 4 11500 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 1.5 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4
33 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3 11800 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.925 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
34 توری حصاری چشمه 7 مفتول 4 12000 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.970 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 4 mm
35 پایه توری حصاری لوله 5 12500 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 1.5 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5
36 توری حصاری چشمه 6 مفتول 3/80 12600 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.130 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 3.8 mm
37 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3/20 13400 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.330 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 3.2 mm
38 پایه توری حصاری لوله 4 13500 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4
39 توری حصاری چشمه 6 مفتول 4 13900 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.460 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 4 mm
40 پایه توری حصاری لوله 5 14500 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5
41 توری حصاری چشمه 5 مفتول 3/5 15100 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.180 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 3.5 mm
42 توری حصاری چشمه 5 مفتول 3/80 15100 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.760 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 3.8 mm
43 توری حصاری چشمه 7 مفتول 4/5 15100 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.760 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 4.5 mm
44 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3/5 16000 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.980 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 3.5 mm
45 توری حصاری چشمه 5 مفتول 4 16650 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 4.160 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 4 mm
46 توری حصاری چشمه 6 مفتول 4/5 17500 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 4.380 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 4.5 mm
47 پایه توری حصاری لوله 4 17500 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.40 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4
48 پایه توری حصاری لوله 5 18500 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.40 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5
49 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3/80 18750 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 4.700 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 3.8 mm
50 توری حصاری چشمه 4 مفتول 4 20700 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 5.200 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 4 mm
51 توری حصاری چشمه 5 مفتول 4/5 21000 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 5.270 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 4.5 mm
52 پایه توری حصاری لوله 4 24500 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 3 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4
53 پایه توری حصاری لوله 5 25500 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 3 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5
54 توری حصاری چشمه 4 مفتول 4/5 26150 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 6.600 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 4.5 mm

توضیحات بیشتر

شما عزیزان می توانید برای خرید توری حصاری و یا اطلاع از قیمت توری حصاری و فنس با شماره های ما که در سایت درج شده است تماس بگیرید تا کارشناسان با تجربه ما شما را راهنمایی نمایند.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.