نمودار قیمت رابیتس

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۲ و ۱۸ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت رابیتس
  • ۳۱,۳۳۲ تومان 0.1% price_less

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) طول وزن عرض تخلیه چشمه ستون ارسال به سبد خرید
1 رابیتس 400گرم مسعود کارخانه ۱۸,۰۲۰ price_less برگ 2.4 متر 400gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 9
2 رابیتس 500گرم مسعود کارخانه ۲۱,۰۲۰ price_less برگ 2.4 متر 500gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 9
3 رابیتس 600گرم مسعود کارخانه ۲۳,۵۲۰ price_less برگ 2.4 متر 600gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 9
4 رابیتس 700گرم مسعود کارخانه ۲۶,۵۲۰ price_less برگ 2.4 متر 700gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 9
5 رابیتس 860گرم مسعود کارخانه ۳۲,۵۲۰ price_more برگ 2.4 متر 860gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
6 رابیتس 890گرم مسعود کارخانه ۳۳,۰۲۰ price_more برگ 2.4 متر 890gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
7 رابیتس 930گرم مسعود کارخانه ۳۴,۵۲۰ price_more برگ 2.4 متر 1040gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
8 رابیتس 1110گرم مسعود کارخانه ۳۹,۵۲۰ price_more برگ 2.4 متر 1110gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
9 رابیتس 1210گرم مسعود کارخانه ۴۳,۰۲۰ price_more برگ 2.4 متر 1210gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
10 رابیتس 1280گرم مسعود کارخانه ۴۶,۰۲۰ price_more برگ 2.4 متر 1280gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
11 رابیتس 1330گرم مسعود کارخانه ۴۶,۵۲۰ price_more برگ 2.4 متر 1330gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
12 رابیتس 400گرم مسعود انبار تهران ۱۸,۰۷۰ price_less برگ 2.4 m 400gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
13 رابیتس 500گرم مسعود انبار تهران ۲۱,۰۷۰ price_less برگ 2.4 m 500gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
14 رابیتس 600گرم مسعود انبار تهران ۲۳,۵۷۰ price_less برگ 2.4 m 600gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
15 رابیتس 700گرم مسعود انبار تهران ۲۶,۵۷۰ price_less برگ 2.4 m 700gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
16 رابیتس 860گرم مسعود انبار تهران ۳۲,۵۷۰ price_less برگ 2.4 m 860gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
17 رابیتس 890گرم مسعود انبار تهران ۳۳,۰۷۰ price_less برگ 2.4 m 890gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
18 رابیتس 930گرم مسعود انبار تهران ۳۴,۵۷۰ price_less برگ 2.4 m 930gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
19 رابیتس 960گرم مسعود انبار تهران (تعداد محدود) ۳۵,۰۲۰ price_less برگ 2.4 m 960gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
20 رابیتس 1110گرم مسعود انبار تهران ۳۹,۵۷۰ price_less برگ 2.4 m 1110gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
21 رابیتس 1210گرم مسعود انبار تهران ۴۳,۰۷۰ price_less برگ 2.4 m 1210gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
22 رابیتس 1280گرم مسعود انبار تهران ۴۶,۰۷۰ price_more برگ 2.4 m 1280gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
23 رابیتس 1330گرم مسعود انبار تهران ۴۶,۵۷۰ price_more برگ 2.4 m 1330gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
24 رابیتس 430 گرم قلع مسعود ۱۵,۵۲۰ price_less برگ 2.4 m 430gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
25 رابیتس 1020 گرم قلع مسعود ۳۳,۵۲۰ price_less برگ 2.4 m 1020gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
26 رابیتس 820گرم آهن تخفیف ۲۸,۶۰۰ price_more برگ 2.2 m 820gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
27 رابیتس 870گرم آهن تخفیف ۳۰,۰۰۰ price_more برگ 2.2 m 870gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
28 رابیتس 1030گرم آهن تخفیف ۳۵,۰۰۰ price_more برگ 2.2 m 1030gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
29 رابیتس 380 گرم ایران کارخانه ۱۹,۵۰۰ price_less برگ 2.4m 380gr 60 cm کارخانه 3 9
30 رابیتس 400 گرم ایران کارخانه ۲۰,۵۰۰ price_less برگ 2.4m 400gr 60 cm کارخانه 3 9
31 رابیتس 440 گرم ایران کارخانه ۲۱,۰۰۰ price_less برگ 2.4m 440gr 60 cm کارخانه 3 9
32 رابیتس 890 گرم ایران کارخانه ۳۴,۰۰۰ price_more برگ 2.4m 890gr 60 cm کارخانه 3 11
33 رابیتس 480 گرم ایران کارخانه ۲۳,۵۰۰ price_less برگ 2.4m 480gr 60 cm کارخانه 3 13
34 رابیتس 550 گرم ایران کارخانه ۲۵,۰۰۰ price_less برگ 2.4m 550gr 60 cm کارخانه 3 13
35 رابیتس 670 گرم ایران کارخانه ۲۸,۰۰۰ price_less برگ 2.4m 670gr 60 cm کارخانه 3 13
36 رابیتس 740 گرم ایران کارخانه ۳۰,۵۰۰ price_less برگ 2.4m 740gr 60 cm کارخانه 3 13
37 رابیتس 890 گرم ایران کارخانه ۳۵,۵۰۰ price_less برگ 2.4m 890gr 60 cm کارخانه 3 13
38 رابیتس 1020 گرم ایران کارخانه ۳۸,۰۰۰ price_more برگ 2.4m 1020gr 60 cm کارخانه 3 13
39 رابیتس 1100 گرم ایران کارخانه ۴۰,۵۰۰ price_more برگ 2.4m 1100gr 60 cm کارخانه 3 13
40 رابیتس 1200 گرم ایران کارخانه ۴۵,۰۰۰ price_more برگ 2.4m 1200gr 60 cm کارخانه 3 13
41 رابیتس 380 گرم ایران انبار تهران ۱۹,۵۵۰ price_less برگ 2.4 متر 380gr 60 cm انبار تهران 3 9
42 رابیتس 400 گرم ایران انبار تهران ۲۰,۵۵۰ price_less برگ 2.4 متر 400gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
43 رابیتس 440 گرم ایران انبار تهران ۲۱,۰۵۰ price_less برگ 2.4 متر 440gr 60 cm انبار تهران 3 9
44 رابیتس 890 گرم ایران انبار تهران ۳۴,۰۵۰ price_more برگ 2.4 متر 890gr 60 cm انبار تهران 3 11
45 رابیتس 480 گرم ایران انبار تهران ۲۳,۵۵۰ price_less برگ 2.4 متر 480gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
46 رابیتس 550 گرم ایران انبار تهران ۲۵,۰۵۰ price_less برگ 2.4 متر 550gr 60 cm انبار تهران 3 13
47 رابیتس 670 گرم ایران انبار تهران ۲۸,۰۵۰ price_less برگ 2.4 متر 670gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
48 رابیتس 740 گرم ایران انبار تهران ۳۰,۵۵۰ price_less برگ 2.4 متر 740gr 60 cm انبار تهران 3 13
49 رابیتس 890 گرم ایران انبار تهران ۳۵,۵۵۰ price_less برگ 2.4 متر 890gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
50 رابیتس 1020 گرم ایران انبار تهران ۳۸,۰۵۰ price_more برگ 2.4 متر 1020gr 60 cm انبار تهران 3 13
51 رابیتس 1100 گرم ایران انبار تهران ۴۰,۵۵۰ price_more برگ 2.4 متر 1100gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
52 رابیتس 1200 گرم ایران انبار تهران ۴۵,۰۵۰ price_more برگ 2.4 متر 1200gr 60 cm انبار تهران 3 13

ویدیو: رابیتس چگونه تولید می شود؟


 

در این ویدیو نحوه تولید رابیتس گالوانیزه با دستگاه ها تمام اتوماتیک را مشاهده می کنید.

 

برای مشاهده ویدیو های بیشتر، به کانال آپارات شرکت آهن تخفیف مراجعه کرده و ما را دنبال کنید.


توضیحات بیشتر رابیتس

رابیتس، از واژه انگلیسی Rib Lath گرفته شده است که Lath به معنی هر نوع مواد پشتی است. این مواد برای گچ استفاده می شود. راویز با سیم مش فلزی و آهن یا شبکه گسترش یافته تولید می گردد. این شبکه ها با چسب چوب یا فلز به عنوان ماتریس یا برای گچ و سیمان استفاده می شود. راویز محصولات مختلفی به نام گچ پیش ساخته و سقف های کاذب را به ما معرفی کرده است.

قیمت رابیتس

رابیتس چیست؟

این توری در واقع هر گونه کالایی می باشد که از کشش عرضی و پرس ورق گالوانیزه تولید شود.

رابیتس پس از گذشتن از مراحل مختلف برش، آماده می شود. سپس از آن، به صورت های مختلف استفاده می شود. ورق راویز فولادی و تور مانند است که از ورق گالوانیزه ضخامت ۲۵/۰ تا ۵/۰ میلیمتر درست می شود.

راویز با مفتول گالوانیزه 1.2 میل یا همان سیم رابیتس بندی و یا مفتول سیاه به شکل لایه به شبکه فرعی متصل می گردد. این موضوع در رابیتس آماده، باعث عدم ترک خوردگی گچ یا سیمان در سطح می گردد. برش و فرم دادن به راویز در کار های گچ کاری زینتی، آسان است. راویز برای سقف های کاذب و تزئین ساختمان مناسب بوده و معمولاً برای کاربرد گچ کاری استفاده می شود. ورق فلزی گسترش یافته در ۱٫۷۵، ۲٫۵ و ۳٫۴ پوند در هر مترمربع در دسترس است. خرید رابیتس

تاریخچه راویز

راویز فلزی، از اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

امروزه، با استفاده از گچ درسازه های خانگی و تجاری مصرف می شود. ورق گالوانیزه علاوه بر ارائه یک شبکه که گچ آن را بپوشاند، قدرت و استحکام را اضافه می کند. این مورد شبیه به نحوه استفاده از میلگرد برای تقویت برخی از بنا های بتنی و سنگ تراشی است.

موارد استفاده از راویز

کاربرد های مختلفی از راویز همان طور که اشاره شد، دیده می شود که در زیر می خوانید:

سقف کاذب

در سقف های کاذب، گچ کاری و گچ بری، پوششی برای تیر آهن و آرماتور ها استفاده می شود.

نماسازی

دیگر کاربرد های آن دکوراسیون و آرک آشپزخانه، رابیتس بندی (آرک، لوستر سقفی و نور مخفی).

در موارد خاص برای نماسازی گالری تصاویر و تاسیسات نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

رابیتس یونولیت

یکی دیگر از جا هایی که از این توری استفاده می شود، برای یونولیت سقف می باشد. اصطلاحاً به این نوع، راویز یونولیت نیز می گویند.

فروش رابیتس

راویز برجسته

نوع برجسته در دهانه های بزرگ تر به کار رفته و جهت اندود کاری روی کانال های کولر استفاده می‌شود.

چگونه با راویز گچ کاری کنیم؟

برای ایجاد طرح های مختلف و متناسب با سلیقه مشتری از این محصول استفاده می شود.

همچنین برای طرح های مشبک و مارپیچی روی سقف که به صورت نور مخفی استفاده می شود، کاربرد دارد. این کار به سادگی و راحتی نصب و انجام می گیرد. طراحی مختلف فیزیکی راویز به صورتی انجام می گیرد که سیمان و شن ها به راحتی به آن بچسبد. در صورتی این روش امکان پذیر است که مشکلی در کار با آن وجود نداشته باشد.

توری های سایت، تولید شده توسط کارخانه رابیتس ایران و کارخانه رابیتس مسعود می باشد.

رابیتس کاری

طریقه استفاده از این محصول به ۲ عامل بستگی دارد:

۱- محل استفاده

۲- کاربرد گچ کاری

همانطور که تا الان متوجه شده اید، این محصول نقش پایه را برای گچ کاری ایفا می کند. به این صورت که پس از سفارش راویز و به شکل مورد نظر درآورده شدن، کافیست برای گچ کاری آن را با چند لایه بپوشانید.

رابیتس ارزان قیمت

یک مثال عینی

اگر بخواهیم با یک مثال این موضوع را توضیح دهیم، می توان به یک کاردستی کودکانه اشاره کرد.

برای این کاردستی، کافی است تا یک بادکنک را باد کرده و سپس به آن کاغذ رنگی بچسبانید. صبر کنید چسب خشک شود و به این صورت یک شکل سه بعدی کروی از کاغذ رنگی خواهید داشت. این مثال را از این جهت آوردیم تا به مقایسه شباهت آن با راویز بپردازیم. برای تهیه توپ کاغذی روش های دیگری نیز وجود دارد. ولی تهیه آن به کمک بادکنک به عنوان فرم اولیه، تهیه آن را بسیار آسان می کند. همچنین سرعت ساختن را نیز بسیار بالا می برد.

ممکن است بخواهید به جای توپ یک نیم کره کاغذی داشته باشید، کافیست نیمی از بادکنک را کاغذ بچسبانید. اینکار مشابه استفاده از اشکال متفاوت این توری است.

در عین بهبود بخشیدن به سرعت کار، امکان استفاده از طراحی های مختلف را نیز امکان پذیر می کند. تفاوتی که این مثال با رابیتس دارد، این است که در کاردستی بادکنک از بین می رود. همچنین استحکام توپ مورد نظر ما کم می شود. در استفاده از آن در گچ کاری علاوه بر مزیتی که ذکر شد، به افزایش استحکام گچ کاری کمک می کند.

رابیتس منعطف است!

ویژگی انعطاف پذیری این محصول در گچ کاری باعث می شود که کاربرد های دیگر آن نیز بیشتر دیده شوند.

به عنوان مثال، این امکان را فراهم می کند تا از درون آن سیم کشی برق عبور کند. این موضوع به ایجاد نور مخفی در سازه گپی کمک می کند. این حالت برخلاف گچ کاری کلی، در سازه هایی که از این محصول بهره می برند، فضای خالی داریم.

رابیتس مسعود

انواع رابیتس 

راویز از طریق برش و جدا کردن یک ورق فلز ساخته می شود.

با جوشکاری یا بافت سیم به هم استفاده می شوند. این بافت سیم در انواع مختلفی برای جلوگیری از خوردگی رنگ و گالوانیزه انجام می گیرد.

خرید رابیتس فلزی

رابیتس فلزی گسترده، یک ورق نازک فلزی شکسته و گسترش یافته است. این نوع سوراخ های الماس شکل را تولید می کند. این راویز از فلزی با دنده V شکل که آن را سخت تر می کند، طراحی شده است. این نوع فاصله بزرگتر بین قاب های فریم ایجاد کند.

رابیتس با لبه خود محور

این نوع یک ورق فلزی گسترش یافته است که برای جلوگیری از نفوذ در سطح جامد خم می شود.

راویز گوشه ای

راویز گوشه ای نیز برای استفاده در گوشه دیوار ها استفاده می شود.

ابعاد رابیتس

راویز در ابعاد ۶۰ *۲۴۰ سانتی متر تولید و به فروش می رسند.

مساحتی در حدود ۱.۴۴ متر دارند و پوششی به همین مساحت را به سقف ارائه می دهد. با در نظر گرفتن قدرت تحمل آن، این مقدار معمولا ۱.۴ متر محاسبه می شود. با تقسیم کردن متراژ کاری بر این عدد، می توان تعداد موردنیاز را بدست آورد. این کار از تحمیل هزینه اضافی به سازندگان جلوگیری می کند. این محصول با سیم یک ورق سیم مفتول و یا بافته شده، شبیه به پارچه است. ورق سیم به مصالح ساختمانی متصل شده است.

ما با تکیه بر پیشینه خود در تولید و فروش رابیتس، بهترین ها را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهیم.

تولید رابیتس گالوانیزه

در اینجا مفصل تر به انواع رابیتس می پردازیم. در کل انواع آن را بر اساس ۲ فاکتور تقسیم می‌کنند:

1- ستون

2- وزن

1- انواع رابیتس بر مبنای ستون 

اگر به اشکال متفاوت این توری نگاهی انداخته باشید، حتما متوجه موضوعی شده اید. با دقت در شکل می فهمید ورق های آن از تعدادی ردیف تشکیل شده اند. به این ردیف های روی راویز ستون می گویند. این محصول با توجه به تعداد ستون های به کار رفته در آن در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال، ۱۳ نمایانگر وجود ۱۳ ستون در آن است. با توجه به تعداد ستون انواع متفاوتی از این محصول را داریم.

برای مثال، می توان به انواع ۹، ۱۱، ۱۳ و ۱۷ اشاره کرد که هرکدام  کاربرد مخصوص خود را دارند.

راویز چند ستون برای چه کاری؟

به عنوان مثال، از مدل ۱۳ ستون برای نمای ساختمان استفاده می شود.

در این دسته بندی هنگام خرید باید دقت کنید که وزن الزاماً ارتباطی به ستون ندارد. به عنوان مثال، ۱۱ ستون فوق سنگین می تواند از ۱۳ سبک، سنگین تر باشد.

* مشاوره رایگان خرید رابیتس، تنها تماس با 55511555-021. در سایت آهن تخفیف، قیمت رابیتس ارزان را مشاهده کنید.

ایران رابیتس صادق

دسته بندی راویز بر اساس راویزکاری

توری یاد شده انواع مختلفی دارد و وزن های آن متفاوت می باشد.

شما برای ساختمان خود، باید از رابیتس کار بپرسید که به چه نوع و چه وزنی نیاز دارد.

وزن رابیتس

راویز وزن های مختلفی دارد.

از وزن ۴۰۰ گرم شروع و تا ۱۴۰۰ گرم موجود می باشد. این اوزان دو نوع سنگین و سبک دارند.

2- انواع راویز بر مبنای وزن

این وزن به جنس و ضخامت ورقه ای که از آن ساخته شده است بستگی دارد.

به همین دلیل هم در انواع چند ستونی آن (به عنوان مثال ۹ ستونی) انواع مختلفی داریم. انواع آن شامل سبک، نیمه سنگین، سنگین و فوق سنگین. شما بر اساس نیاز باید به تهیه آنها اقدام کرد.

برای تکمیل مبحث وزن، مثال زیر از مدل از نوع ۱۳ ستونی توجه کنید: - وزن نوع ۱۳ ستونی سبک حدود ۸۶۰ گرم است. در صورتی که وزن همین مدل ۱۳ ستونی اما فوق سنگین حدود ۱۰۸۰ گرم است. با بررسی دو مورد بالا، تفاوت بین نوع سبک و سنگین آن به وضوح مشاهده می شود.

رابیتس 13ستون و 9ستون

در ادامه مبحث به معرفی و توضیح انواع این توری می پردازیم تا بیشتر  آشنا شوید.

توجه داشته باشید که انواعی که جلوتر معرفی می کنیم، در دسته وزن و ستون قرار نمی گیرند و بیشتر به عنوان انواع موجود به این محصول نگاه کنید.

۱) رابیتس معمولی

این مدل که توجه اصلی متن درباره آن است، از اشکال V شکل درست شده است.

۲) راویز نوع بلند یا high rib lath

این مدل بخاطر ساختار مسحکم و مهندسی شده تر، در تقویت بنا ها و پل ها استفاده می شود.

۳) راویز منبسط شده یا Expanded rib lath

این نوع گستردگی بیشتری نسبت به بقیه دارد.

۴) راویز spray

این مدل در مواردی کاربرد دارد که نیاز به یک نوع مقاوم در برابر آب نداریم.

۵) راویز paper black

به آن رابیتس الماسی نیز گفته می شود. این مدل در برابر آب بسیار مقاوم است، با این حال در مقابل بخار آب بسیار نفوذ پذیر است.

۶) رابیتس یونولیت

همانطور که در بالا اشاره شد، این نوع در یونولیت سقف مورد استفاده قرار می گیرد.

رابیتس سبک و سنگین

۷) راویز استنلس استیل

از متریال های ۳۰۴ و ۳۱۶ تشکیل شده است.

تفاوت انواع متریال هایی که برای آن استفاده می کنیم، در درصد عناصر به کار رفته در آن است. این تفاوت بیشتر در درصد کروم و نیکل است.

قیمت رابیتس و عوامل موثر بر آن

عوامل مختلفی در قیمت رابیتس تاثیر دارد، اما اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم یکی از مهمترین آنها ورق گالوانیزه می باشد. همانطور که قبلا توضیح دادیم رابیتس از ورق گالوانیزه تشکیل می‌شود و قیمت ورق گالوانیزه روی قیمت رابیتس تاثیر مستقیم دارد و هر چه قیمت آن بالاتر برود قیمت رابیتس هم افزایش پیدا می‌کند.

قیمت راویز

نکات استفاده از توری رابیتس

آزمایش ها نشان داده اند که ظرفیت ساختاری لبه این محصول، با حمایت کمتر رشته سیم ها، متصل است. به همین دلیل به مراتب قدرت تحمل بار کم تری را  نسبت به نقاط مرکزی رابیتس دارد.

بهترین نوع را انتخاب کنید!

انتخاب یک توری با نوع مناسب آن موجب پیوستگی عمومی دیوار می شود.

این کار باعث می شود از هرگونه ترک خوردگی و جدا شدگی در کار جلوگیری شود. تناسب تعداد خریداری شده راویز بخاطر اینکه ابعاد ۲.۴۰ * ۰.۶ سانتیمتر می باشد، سایز اتصال دهنده مهم است . برای نصب مستقیم به سایر اعضای قاب، از قاب C 1063 استفاده می شود .

این قاب اجازه می دهد تا سقف برای کار های افقی و زاویه دار آماده شود .

مزیت های رابیتس

الف- مهمترین مزیت رابیتس، فراهم شدن و نصب سریع آن است.

با توجه به توضیحات بالا، مخصوصاً در کاربرد مربوط به گچ کاری، به افزایش سرعت کار کمک می کنند.

ب- امکان اجرای کار با نیروی غیر ماهر

پ- انعطاف در شکل گیری جهت کسب رضایت مشتری

ت- با توجه به تفاوت همرفت گرمایی بین گچ و راویز، ممکن است لایه گچی ترک بخورد.

ث- شدت صدای اطراف را خیلی کم نمی کند.

رابیتس یونولیت

جمع بندی نهایی

در انتها از وقتی که جهت خواندن این مطلب گذاشتید، سپاس فراوان داریم. شرکت آهن سازان آرکا (آهن تخفیف) نمایندگی دو کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران را برعهده دارد. شما عزیزان می توانید آخرین قیمت رابیتس و مشاوره رایگان در مورد خرید رابیتس را از کارشناسان فروش ما در شرکت آهن سازان آرکا (آهن تخفیف) دریافت کنید.

میزان رضایت مندی از محتوا

امتیاز دهی کاربران 5 (1 رای)

mailPhone

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو : سایت تخصصی فروش میلگرد، تیرآهن، انواع پروفیل و عایق های ساختمانی.

2) در سایت فنس ایران : قیمت روز انواع فنس و توری را مشاهده کنید.