نمودار قیمت رابیتس

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ و ۲۱ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت رابیتس
  • ۳۰,۰۷۱ تومان 0.3% price_more

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) طول وزن عرض تخلیه چشمه ستون ارسال به سبد خرید
1 رابیتس 410گرم مسعود کارخانه ۱۸,۳۰۰ price_more برگ 2.4 متر 410gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 9
2 رابیتس 500گرم مسعود کارخانه ۲۰,۸۰۰ price_more برگ 2.4 متر 500gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 9
3 رابیتس 570گرم مسعود کارخانه ۲۳,۸۰۰ price_more برگ 2.4 متر 570gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
4 رابیتس 620گرم مسعود کارخانه ۲۴,۳۰۰ price_more برگ 2.4 متر 620gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
5 رابیتس 700گرم مسعود کارخانه ۲۷,۸۰۰ price_more برگ 2.4 متر 700gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
6 رابیتس 820گرم مسعود کارخانه ۳۱,۸۰۰ price_more برگ 2.4 متر 820gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
7 رابیتس 950گرم مسعود کارخانه ۳۵,۳۰۰ price_more برگ 2.4 متر 950gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
8 رابیتس 1020گرم مسعود کارخانه ۳۷,۳۰۰ price_more برگ 2.4 متر 1020gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
9 رابیتس 1070گرم مسعود کارخانه ۳۸,۳۰۰ price_more برگ 2.4 متر 1070gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
10 رابیتس 1110گرم مسعود کارخانه ۳۹,۳۰۰ price_more برگ 2.4 متر 1110gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
11 رابیتس 1280گرم مسعود کارخانه ۴۵,۸۰۰ price_more برگ 2.4 متر 1280gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
12 رابیتس 1330گرم مسعود کارخانه ۴۶,۳۰۰ price_more برگ 2.4 متر 1330gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
13 رابیتس 400گرم مسعود انبار تهران ۱۸,۳۵۰ price_more برگ 2.4 متر 400gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
14 رابیتس 500گرم مسعود انبار تهران ۲۰,۸۵۰ price_more برگ 2.4 متر 500gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
15 رابیتس 570گرم مسعود انبار تهران ۲۳,۸۵۰ price_more برگ 2.4 m 570gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
16 رابیتس 620گرم مسعود انبار تهران ۲۴,۳۵۰ price_more برگ 2.4 m 620gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
17 رابیتس 700گرم مسعود انبار تهران ۲۷,۸۵۰ price_more برگ 2.4 m 700gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
18 رابیتس 820گرم مسعود انبار تهران ۳۱,۸۵۰ price_more برگ 2.4 m 820gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
19 رابیتس 950گرم مسعود انبار تهران ۳۵,۳۵۰ price_more برگ 2.4 m 950gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
20 رابیتس 1020گرم مسعود انبار تهران ۳۷,۳۵۰ price_more برگ 2.4 m 1020gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
21 رابیتس 1070گرم مسعود انبار تهران ۳۸,۳۵۰ price_more برگ 2.4 m 1070gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
22 رابیتس 1110گرم مسعود انبار تهران ۳۹,۳۵۰ price_more برگ 2.4 m 1110gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
23 رابیتس 1280گرم مسعود انبار تهران ۴۵,۸۵۰ price_more برگ 2.4 m 1280gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
24 رابیتس 1330گرم مسعود انبار تهران ۴۶,۳۵۰ price_more برگ 2.4 m 1330gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
25 رابیتس 400 گرم قلع مسعود ۱۵,۴۰۰ price_more برگ 2.4 m 400gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
26 رابیتس 440 گرم قلع مسعود ۱۵,۹۰۰ price_more برگ 2.4 m 440gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
27 رابیتس 690 گرم قلع مسعود ۲۴,۴۰۰ price_more برگ 2.4 m 690gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
28 رابیتس 860 گرم قلع مسعود ۲۹,۴۰۰ price_less برگ 2.4 m 860gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
29 رابیتس 930 گرم قلع مسعود ۳۱,۴۰۰ price_less برگ 2.4 m 930gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
30 رابیتس 960 گرم قلع مسعود ۳۲,۴۰۰ price_more برگ 2.4 m 960gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
31 رابیتس 820گرم آهن تخفیف ۳۰,۱۰۰ price_less برگ 2.2 m 820gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
32 رابیتس 870گرم آهن تخفیف ۳۱,۱۰۰ price_more برگ 2.2 m 870gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
33 رابیتس 410 گرم قلع ایران ۱۶,۵۲۰ price_less برگ 2.4m 410gr 60 cm کارخانه 3 9
34 رابیتس 480 گرم قلع ایران ۲۰,۵۲۰ price_less برگ 2.4m 480gr 60 cm کارخانه 3 13
35 رابیتس 850 گرم قلع ایران ۳۰,۰۲۰ price_more برگ 2.4m 850gr 60 cm کارخانه 3 13
36 رابیتس 410 گرم ایران کارخانه ۱۹,۳۷۰ price_less برگ 2.4m 410gr 60 cm کارخانه 3 9
37 رابیتس 480 گرم ایران کارخانه ۲۲,۳۷۰ price_less برگ 2.4m 480gr 60 cm کارخانه 3 13
38 رابیتس 530 گرم ایران کارخانه ۲۳,۸۷۰ price_less برگ 2.4m 530gr 60 cm کارخانه 3 13
39 رابیتس 580 گرم ایران کارخانه ۲۵,۸۷۰ price_less برگ 2.4m 580gr 60 cm کارخانه 3 13
40 رابیتس 1000 گرم ایران کارخانه ۳۷,۳۷۰ price_less برگ 2.4m 1000gr 60 cm کارخانه 3 13
41 رابیتس1020 گرم ایران کارخانه ۳۷,۸۷۰ price_less برگ 2.4m 1020gr 60 cm کارخانه 3 13
42 رابیتس 1140 گرم ایران کارخانه ۴۱,۸۷۰ price_more برگ 2.4m 1140gr 60 cm کارخانه 3 13
43 رابیتس 410 گرم ایران انبار تهران ۱۹,۴۲۰ price_less برگ 2.4 متر 410gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
44 رابیتس 480 گرم ایران انبار تهران ۲۲,۴۲۰ price_less برگ 2.4 متر 480gr 60 cm انبار تهران 3 11
45 رابیتس 530 گرم ایران انبار تهران ۲۳,۹۲۰ price_less برگ 2.4 متر 530gr 60 cm انبار تهران 3 13
46 رابیتس 580 گرم ایران انبار تهران ۲۵,۹۲۰ price_less برگ 2.4 متر 580gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
47 رابیتس 1000 گرم ایران انبار تهران ۳۷,۴۲۰ price_less برگ 2.4 متر 1000gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
48 رابیتس 1020 گرم ایران انبار تهران ۳۷,۹۲۰ price_less برگ 2.4 متر 1020gr 60 cm انبار تهران 3 13
49 رابیتس 1140گرم ایران انبار تهران ۴۱,۹۲۰ برگ 2.4 متر 1140gr 60 cm بنگاه تهران 3 13

ویدیو: رابیتس چگونه تولید می شود؟


 

در این ویدیو نحوه تولید رابیتس گالوانیزه با دستگاه ها تمام اتوماتیک را مشاهده می کنید.

 

برای مشاهده ویدیو های بیشتر، به کانال آپارات شرکت آهن تخفیف مراجعه کرده و ما را دنبال کنید.


توضیحات بیشتر رابیتس

رابیتس، از واژه انگلیسی Rib Lath گرفته شده است که Lath به معنی هر نوع مواد پشتی است. این مواد برای گچ استفاده می شود. راویز با سیم مش فلزی و آهن یا شبکه گسترش یافته تولید می گردد. این شبکه ها با چسب چوب یا فلز به عنوان ماتریس یا برای گچ و سیمان استفاده می شود. راویز محصولات مختلفی به نام گچ پیش ساخته و سقف های کاذب را به ما معرفی کرده است.

قیمت رابیتس

رابیتس چیست؟

این توری در واقع هر گونه کالایی می باشد که از کشش عرضی و پرس ورق گالوانیزه تولید شود.

رابیتس پس از گذشتن از مراحل مختلف برش، آماده می شود. سپس از آن، به صورت های مختلف استفاده می شود. ورق راویز فولادی و تور مانند است که از ورق گالوانیزه ضخامت ۲۵/۰ تا ۵/۰ میلیمتر درست می شود.

راویز با مفتول گالوانیزه 1.2 میل یا همان سیم رابیتس بندی و یا مفتول سیاه به شکل لایه به شبکه فرعی متصل می گردد. این موضوع در رابیتس آماده، باعث عدم ترک خوردگی گچ یا سیمان در سطح می گردد. برش و فرم دادن به راویز در کار های گچ کاری زینتی، آسان است. راویز برای سقف های کاذب و تزئین ساختمان مناسب بوده و معمولاً برای کاربرد گچ کاری استفاده می شود. ورق فلزی گسترش یافته در ۱٫۷۵، ۲٫۵ و ۳٫۴ پوند در هر مترمربع در دسترس است. خرید رابیتس

تاریخچه راویز

راویز فلزی، از اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

امروزه، با استفاده از گچ درسازه های خانگی و تجاری مصرف می شود. ورق گالوانیزه علاوه بر ارائه یک شبکه که گچ آن را بپوشاند، قدرت و استحکام را اضافه می کند. این مورد شبیه به نحوه استفاده از میلگرد برای تقویت برخی از بنا های بتنی و سنگ تراشی است.

موارد استفاده از راویز

کاربرد های مختلفی از راویز همان طور که اشاره شد، دیده می شود که در زیر می خوانید:

سقف کاذب

در سقف های کاذب، گچ کاری و گچ بری، پوششی برای تیر آهن و آرماتور ها استفاده می شود.

نماسازی

دیگر کاربرد های آن دکوراسیون و آرک آشپزخانه، رابیتس بندی (آرک، لوستر سقفی و نور مخفی).

در موارد خاص برای نماسازی گالری تصاویر و تاسیسات نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

رابیتس یونولیت

یکی دیگر از جا هایی که از این توری استفاده می شود، برای یونولیت سقف می باشد. اصطلاحاً به این نوع، راویز یونولیت نیز می گویند.

فروش رابیتس

راویز برجسته

نوع برجسته در دهانه های بزرگ تر به کار رفته و جهت اندود کاری روی کانال های کولر استفاده می‌شود.

چگونه با راویز گچ کاری کنیم؟

برای ایجاد طرح های مختلف و متناسب با سلیقه مشتری از این محصول استفاده می شود.

همچنین برای طرح های مشبک و مارپیچی روی سقف که به صورت نور مخفی استفاده می شود، کاربرد دارد. این کار به سادگی و راحتی نصب و انجام می گیرد. طراحی مختلف فیزیکی راویز به صورتی انجام می گیرد که سیمان و شن ها به راحتی به آن بچسبد. در صورتی این روش امکان پذیر است که مشکلی در کار با آن وجود نداشته باشد.

توری های سایت، تولید شده توسط کارخانه رابیتس ایران و کارخانه رابیتس مسعود می باشد.

رابیتس کاری

طریقه استفاده از این محصول به ۲ عامل بستگی دارد:

۱- محل استفاده

۲- کاربرد گچ کاری

همانطور که تا الان متوجه شده اید، این محصول نقش پایه را برای گچ کاری ایفا می کند. به این صورت که پس از سفارش راویز و به شکل مورد نظر درآورده شدن، کافیست برای گچ کاری آن را با چند لایه بپوشانید.

رابیتس ارزان قیمت

یک مثال عینی

اگر بخواهیم با یک مثال این موضوع را توضیح دهیم، می توان به یک کاردستی کودکانه اشاره کرد.

برای این کاردستی، کافی است تا یک بادکنک را باد کرده و سپس به آن کاغذ رنگی بچسبانید. صبر کنید چسب خشک شود و به این صورت یک شکل سه بعدی کروی از کاغذ رنگی خواهید داشت. این مثال را از این جهت آوردیم تا به مقایسه شباهت آن با راویز بپردازیم. برای تهیه توپ کاغذی روش های دیگری نیز وجود دارد. ولی تهیه آن به کمک بادکنک به عنوان فرم اولیه، تهیه آن را بسیار آسان می کند. همچنین سرعت ساختن را نیز بسیار بالا می برد.

ممکن است بخواهید به جای توپ یک نیم کره کاغذی داشته باشید، کافیست نیمی از بادکنک را کاغذ بچسبانید. اینکار مشابه استفاده از اشکال متفاوت این توری است.

در عین بهبود بخشیدن به سرعت کار، امکان استفاده از طراحی های مختلف را نیز امکان پذیر می کند. تفاوتی که این مثال با رابیتس دارد، این است که در کاردستی بادکنک از بین می رود. همچنین استحکام توپ مورد نظر ما کم می شود. در استفاده از آن در گچ کاری علاوه بر مزیتی که ذکر شد، به افزایش استحکام گچ کاری کمک می کند.

رابیتس منعطف است!

ویژگی انعطاف پذیری این محصول در گچ کاری باعث می شود که کاربرد های دیگر آن نیز بیشتر دیده شوند.

به عنوان مثال، این امکان را فراهم می کند تا از درون آن سیم کشی برق عبور کند. این موضوع به ایجاد نور مخفی در سازه گپی کمک می کند. این حالت برخلاف گچ کاری کلی، در سازه هایی که از این محصول بهره می برند، فضای خالی داریم.

رابیتس مسعود

انواع رابیتس 

راویز از طریق برش و جدا کردن یک ورق فلز ساخته می شود.

با جوشکاری یا بافت سیم به هم استفاده می شوند. این بافت سیم در انواع مختلفی برای جلوگیری از خوردگی رنگ و گالوانیزه انجام می گیرد.

خرید رابیتس فلزی

رابیتس فلزی گسترده، یک ورق نازک فلزی شکسته و گسترش یافته است. این نوع سوراخ های الماس شکل را تولید می کند. این راویز از فلزی با دنده V شکل که آن را سخت تر می کند، طراحی شده است. این نوع فاصله بزرگتر بین قاب های فریم ایجاد کند.

رابیتس با لبه خود محور

این نوع یک ورق فلزی گسترش یافته است که برای جلوگیری از نفوذ در سطح جامد خم می شود.

راویز گوشه ای

راویز گوشه ای نیز برای استفاده در گوشه دیوار ها استفاده می شود.

ابعاد رابیتس

راویز در ابعاد ۶۰ *۲۴۰ سانتی متر تولید و به فروش می رسند.

مساحتی در حدود ۱.۴۴ متر دارند و پوششی به همین مساحت را به سقف ارائه می دهد. با در نظر گرفتن قدرت تحمل آن، این مقدار معمولا ۱.۴ متر محاسبه می شود. با تقسیم کردن متراژ کاری بر این عدد، می توان تعداد موردنیاز را بدست آورد. این کار از تحمیل هزینه اضافی به سازندگان جلوگیری می کند. این محصول با سیم یک ورق سیم مفتول و یا بافته شده، شبیه به پارچه است. ورق سیم به مصالح ساختمانی متصل شده است.

ما با تکیه بر پیشینه خود در تولید و فروش رابیتس، بهترین ها را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهیم.

تولید رابیتس گالوانیزه

در اینجا مفصل تر به انواع رابیتس می پردازیم. در کل انواع آن را بر اساس ۲ فاکتور تقسیم می‌کنند:

1- ستون

2- وزن

1- انواع رابیتس بر مبنای ستون 

اگر به اشکال متفاوت این توری نگاهی انداخته باشید، حتما متوجه موضوعی شده اید. با دقت در شکل می فهمید ورق های آن از تعدادی ردیف تشکیل شده اند. به این ردیف های روی راویز ستون می گویند. این محصول با توجه به تعداد ستون های به کار رفته در آن در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال، ۱۳ نمایانگر وجود ۱۳ ستون در آن است. با توجه به تعداد ستون انواع متفاوتی از این محصول را داریم.

برای مثال، می توان به انواع ۹، ۱۱، ۱۳ و ۱۷ اشاره کرد که هرکدام  کاربرد مخصوص خود را دارند.

راویز چند ستون برای چه کاری؟

به عنوان مثال، از مدل ۱۳ ستون برای نمای ساختمان استفاده می شود.

در این دسته بندی هنگام خرید باید دقت کنید که وزن الزاماً ارتباطی به ستون ندارد. به عنوان مثال، ۱۱ ستون فوق سنگین می تواند از ۱۳ سبک، سنگین تر باشد.

* مشاوره رایگان خرید رابیتس، تنها تماس با 55511555-021. در سایت آهن تخفیف، قیمت رابیتس ارزان را مشاهده کنید.

ایران رابیتس صادق

دسته بندی راویز بر اساس راویزکاری

توری یاد شده انواع مختلفی دارد و وزن های آن متفاوت می باشد.

شما برای ساختمان خود، باید از رابیتس کار بپرسید که به چه نوع و چه وزنی نیاز دارد.

وزن رابیتس

راویز وزن های مختلفی دارد.

از وزن ۴۰۰ گرم شروع و تا ۱۴۰۰ گرم موجود می باشد. این اوزان دو نوع سنگین و سبک دارند.

2- انواع راویز بر مبنای وزن

این وزن به جنس و ضخامت ورقه ای که از آن ساخته شده است بستگی دارد.

به همین دلیل هم در انواع چند ستونی آن (به عنوان مثال ۹ ستونی) انواع مختلفی داریم. انواع آن شامل سبک، نیمه سنگین، سنگین و فوق سنگین. شما بر اساس نیاز باید به تهیه آنها اقدام کرد.

برای تکمیل مبحث وزن، مثال زیر از مدل از نوع ۱۳ ستونی توجه کنید: - وزن نوع ۱۳ ستونی سبک حدود ۸۶۰ گرم است. در صورتی که وزن همین مدل ۱۳ ستونی اما فوق سنگین حدود ۱۰۸۰ گرم است. با بررسی دو مورد بالا، تفاوت بین نوع سبک و سنگین آن به وضوح مشاهده می شود.

رابیتس 13ستون و 9ستون

در ادامه مبحث به معرفی و توضیح انواع این توری می پردازیم تا بیشتر  آشنا شوید.

توجه داشته باشید که انواعی که جلوتر معرفی می کنیم، در دسته وزن و ستون قرار نمی گیرند و بیشتر به عنوان انواع موجود به این محصول نگاه کنید.

۱) رابیتس معمولی

این مدل که توجه اصلی متن درباره آن است، از اشکال V شکل درست شده است.

۲) راویز نوع بلند یا high rib lath

این مدل بخاطر ساختار مسحکم و مهندسی شده تر، در تقویت بنا ها و پل ها استفاده می شود.

۳) راویز منبسط شده یا Expanded rib lath

این نوع گستردگی بیشتری نسبت به بقیه دارد.

۴) راویز spray

این مدل در مواردی کاربرد دارد که نیاز به یک نوع مقاوم در برابر آب نداریم.

۵) راویز paper black

به آن رابیتس الماسی نیز گفته می شود. این مدل در برابر آب بسیار مقاوم است، با این حال در مقابل بخار آب بسیار نفوذ پذیر است.

۶) رابیتس یونولیت

همانطور که در بالا اشاره شد، این نوع در یونولیت سقف مورد استفاده قرار می گیرد.

رابیتس سبک و سنگین

۷) راویز استنلس استیل

از متریال های ۳۰۴ و ۳۱۶ تشکیل شده است.

تفاوت انواع متریال هایی که برای آن استفاده می کنیم، در درصد عناصر به کار رفته در آن است. این تفاوت بیشتر در درصد کروم و نیکل است.

قیمت رابیتس و عوامل موثر بر آن

عوامل مختلفی در قیمت رابیتس تاثیر دارد، اما اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم یکی از مهمترین آنها ورق گالوانیزه می باشد. همانطور که قبلا توضیح دادیم رابیتس از ورق گالوانیزه تشکیل می‌شود و قیمت ورق گالوانیزه روی قیمت رابیتس تاثیر مستقیم دارد و هر چه قیمت آن بالاتر برود قیمت رابیتس هم افزایش پیدا می‌کند.

قیمت راویز

نکات استفاده از توری رابیتس

آزمایش ها نشان داده اند که ظرفیت ساختاری لبه این محصول، با حمایت کمتر رشته سیم ها، متصل است. به همین دلیل به مراتب قدرت تحمل بار کم تری را  نسبت به نقاط مرکزی رابیتس دارد.

بهترین نوع را انتخاب کنید!

انتخاب یک توری با نوع مناسب آن موجب پیوستگی عمومی دیوار می شود.

این کار باعث می شود از هرگونه ترک خوردگی و جدا شدگی در کار جلوگیری شود. تناسب تعداد خریداری شده راویز بخاطر اینکه ابعاد ۲.۴۰ * ۰.۶ سانتیمتر می باشد، سایز اتصال دهنده مهم است . برای نصب مستقیم به سایر اعضای قاب، از قاب C 1063 استفاده می شود .

این قاب اجازه می دهد تا سقف برای کار های افقی و زاویه دار آماده شود .

مزیت های رابیتس

الف- مهمترین مزیت رابیتس، فراهم شدن و نصب سریع آن است.

با توجه به توضیحات بالا، مخصوصاً در کاربرد مربوط به گچ کاری، به افزایش سرعت کار کمک می کنند.

ب- امکان اجرای کار با نیروی غیر ماهر

پ- انعطاف در شکل گیری جهت کسب رضایت مشتری

ت- با توجه به تفاوت همرفت گرمایی بین گچ و راویز، ممکن است لایه گچی ترک بخورد.

ث- شدت صدای اطراف را خیلی کم نمی کند.

رابیتس یونولیت

جمع بندی نهایی

در انتها از وقتی که جهت خواندن این مطلب گذاشتید، سپاس فراوان داریم. شرکت آهن سازان آرکا (آهن تخفیف) نمایندگی دو کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران را برعهده دارد. شما عزیزان می توانید آخرین قیمت رابیتس و مشاوره رایگان در مورد خرید رابیتس را از کارشناسان فروش ما در شرکت آهن سازان آرکا (آهن تخفیف) دریافت کنید.

میزان رضایت مندی از محتوا

امتیاز دهی کاربران 5 (1 رای)

mailPhone

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو : سایت تخصصی فروش میلگرد، تیرآهن، انواع پروفیل و عایق های ساختمانی.

2) در سایت فنس ایران : قیمت روز انواع فنس و توری را مشاهده کنید.