نمودار قیمت توری حصاری

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ و ۱۳ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت توری حصاری
  • ۲۸,۲۷۶ تومان 0.5% price_more

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) طول عرض تخلیه وزن بر متر مربع چشمه نوع گالوانیزه ضخامت مفتول ارسال به سبد خرید
1 توری 5/5 مفتول 2 ۲۲,۹۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 0.945 kg cm5.5 گرم 2 mm
2 توری 5/5 مفتول 2/1 ۲۴,۳۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.050 kg cm5.5 گرم 2.1 mm
3 توری 5/5 مفتول 2/2 ۲۶,۶۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.144 kg cm5.5 گرم 2.2 mm
4 توری 5/5 مفتول 2/4 ۳۱,۵۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.360 kg cm5.5 گرم 2.4 mm
5 توری 5/5 مفتول 2.5 ۳۴,۷۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.500 kg cm5.5 گرم 2.6 mm
6 توری 5/5 مفتول 2.8 ۴۲,۸۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.850 kg cm5.5 گرم 2.8 mm
7 توری 5/5 مفتول 3 ۴۹,۳۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 2.130 kg cm5.5 گرم 3 mm
8 توری 6/5 مفتول 2 ۱۹,۵۰۰ price_more مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.800 kg cm6.5 گرم 2 mm
9 توری 6/5 مفتول 2/1 ۲۱,۶۰۰ price_more مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.890 kg cm6.5 گرم 2.1 mm
10 توری 6/5 مفتول 2/2 ۲۳,۰۰۰ price_more مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.950 kg cm6.5 گرم 2.2 mm
11 توری 6/5 مفتول 2/4 ۲۶,۶۰۰ price_more مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 1.150 kg cm6.5 گرم 2.4 mm
12 توری 6/5 مفتول 2/5 ۲۸,۹۰۰ price_more مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 1.250 kg cm6.5 گرم 2.5 mm
13 توری 6/5 مفتول 2/8 ۳۶,۳۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 1.570 kg cm6.5 گرم 2.8 mm
14 توری 6/5 مفتول 3 ۴۱,۶۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 1.800 kg cm6.5 گرم 3 mm
15 توری 7/5 مفتول 2 ۱۷,۲۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.700 kg cm7.5 گرم 2 mm
16 توری 7/5 سیم 2/1 ۱۸,۸۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.770 kg cm7.5 گرم 2.1 mm
17 توری 7/5 سیم 2/2 ۲۰,۳۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.835 kg cm7.5 گرم 2.2 mm
18 توری 7/5 سیم 2/4 ۲۴,۱۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 0.998 kg cm7.5 گرم 2.4 mm
19 توری 7/5 سیم 2/5 ۲۵,۵۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 1.090 kg cm7.5 گرم 2.5 mm
20 توری 7/5 سیم 2/8 ۳۱,۵۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 1.360 kg cm7.5 گرم 2.8 mm
21 توری 7/5 سیم 3 ۳۶,۱۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 1.560 kg cm7.5 گرم 3 mm
22 توری حصاری 5/7 مفتول 2 ۲۲,۱۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 0.912 kg 5.7cm گرم 2 mm
23 توری حصاری 5/7 سیم 2/1 ۲۳,۱۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 1.000 kg 5.7cm گرم 2.1 mm
24 توری حصاری 5/7 مفتول 2/2 ۲۵,۵۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 1.100 kg 5.7cm گرم 2.2 mm
25 توری حصاری 5/7 مفتول 2/4 ۳۰,۴۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 1.315 kg 5.7cm گرم 2.4 mm
26 توری حصاری 5/7 سیم 2/5 ۳۳,۱۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 1.430 kg 5.7cm گرم 2.5 mm
27 توری حصاری 5/7 سیم 2/8 ۴۱,۴۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 1.790 kg 5.7cm گرم 2.8 mm
28 توری حصاری 5/7 سیم 3 ۴۷,۴۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 2.050 kg 5.7cm گرم 3 mm
29 توری حصاری 6/7 مفتول 2 ۱۹,۱۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 0.780 kg 6.7cm گرم 2 mm
30 توری حصاری 6/7 مفتول 2/1 ۲۰,۹۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 0.860 kg 6.7cm گرم 2.1 mm
31 توری حصاری 6/7 مفتول 2/2 ۲۲,۸۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 0.940 kg 6.7cm گرم 2.2 mm
32 توری حصاری 6/7 مفتول 2/4 ۲۵,۹۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 1.120 kg 6.7cm گرم 2.4 mm
33 فنس حصاری 6/7 مفتول 2/5 ۲۸,۲۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 1.215 kg 6.7cm گرم 2.5 mm
34 توری 6/7 سیم 2/8 ۳۵,۲۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 1.520 kg 6.7cm گرم 2.8 mm
35 توری 6/7 سیم 3 ۴۰,۵۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 1.750 kg 6.7cm گرم 3 mm
36 توری حصاری 7/7 سیم 2 ۱۶,۶۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 0.675 kg 7.7cm گرم 2 mm
37 توری حصاری 7/7 سیم 2/1 ۱۸,۴۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 0.750 kg 7.7cm گرم 2.1 mm
38 توری حصاری 7/7 سیم 2/2 ۲۰,۰۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 0.820 kg 7.7cm گرم 2.2 mm
39 توری حصاری 7/7 سیم 2/4 ۲۳,۷۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 0.980 kg 7.7cm گرم 2.4 mm
40 توری حصاری 7/7 سیم 2/5 ۲۴,۵۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 1.060 kg 7.7cm گرم 2.5 mm
41 توری حصاری 7/7 سیم 2/8 ۳۰,۵۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 1.320 kg 7.7cm گرم 2.8 mm
42 توری 7/7 سیم 3 ۳۵,۲۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 1.520 kg 7.7cm گرم 3 mm

ویدیو: با نحوه تولید توری حصاری بیشتر آشنا شوید


 

ویدیوی بالا فرآیند تولید توری حصاری(فنس) را نمایش می دهد.

 

برای مشاهده ویدیو های بیشتر به کانال آپارات آهن تخفیف مراجعه کنید.


توضیحات بیشتر توری حصاری

از زمان های گذشته و حتی قبل از تشکیل شهر ها و روستاها، از جمله نیاز های بشر تعیین مرز های مختلف با توری حصاری بوده است. این کار در ابتدا با سنگ ها و چوب درختان انجام می شد و سپس با استفاده از پرچین ها که متشکل از درختچه ها و گیاهان طبیعی بود ادامه پیدا کرد. اما این حصار ها به اندازه کافی امنیت و کارآیی نداشتند و خیلی زود جای خود را به حصار های مدرن تر از جمله توری حصاری که با کیفیت بیشتر، عمر بالاتر و از همه مهم تر امنیت قابل تری دارند.

یکی از حصار های مدرن، توری حصاری است که پر کاربرد ترین توری در صنایع مفتولی شمرده می‌شود.

قیمت توری حصاری

این محصول از جنس مفتول سیاه (مفتول آرماتوربندی)، مفتول گالوانیزه گرم و گالوانیزه گرم با روکش pvc تولید می شود.

در این مقاله قصد داریم این توری را از ابعاد مختلف بررسی کنیم؛ با ما همراه باشید.

تولید توری حصاری :

ابتدا می خواهیم نحوه تولید و مباحث مربوط به آن را بررسی کنیم:

1. تولید با مفتول سیاه

در روش اول، توری از مفتول سیاه تولید می شود و در مناطق گرم و خشک استفاده می‌گردد.

ویژگی های روش اول

۱) احتمال زنگ زدگی دارد، اما سرعت خوردگی آن پایین بوده و دوام مناسبی در مناطق مرطوب دارد.

۲) عمر مفید توری های جنس فولاد حدود ۲۰ سال می باشد.

2. تولید با مفتول گالوانیزه

> در روش دوم تولید با مفتول گالوانیزه گرم صورت می‌گیرد که کیفیت آن بستگی به کارخانه تولید مفتول گالوانیزه دارد.

خرید توری حصاری

مزیت های روش دوم

۱) به سبب استفاده از روکش گالونیزه گرم محصول نهایی طول عمر بالایی دارد و در برابر موارد مختلفی اعم از زنگ زدگی، خوردگی، فرسودگی، شرایط نامساعد آب و هوایی باران و اشعه UV خورشید دوام بسیار بالایی دارد.

۲) عمر این نوع محصول به بالای ۴۰ سال می رسد.

۳) قیمت این محصول نسبت به توری با جنس فولاد سیاه، ۳۰ درصد بیشتر است.

۴) یکی از مزیت های دیگر این نوع توری زیبایی آن است که به واسطه رنگ نقره ای آن می باشد.

* می توانید همین حالا محصول مورد نیازتان را آنلاین از سایت آهن تخفیف یا با شماره گیری 55511555-021 خریداری نمایید.

3. تولید با روکش PVC

در نوع سوم فنس که در بالا ذکر شد روکش PVC روی گالوانیزه گرم نشسته و دوام و ماندگاری محصول را چندین برابر می کند.

قیمت این نوع توری نسبت به گالوانیزه گرم ۲۰ درصد بیشتر می باشد.

کاربرد های روش سوم

از آن بیشتر در مواردی که زیبایی مدنظر باشد کاربرد دارد. در ادامه به برخی از کاربرد هایش اشاره می‌کنیم.

در فرایند ساخت، از دستگاه هایی بهره می برند که قابلیت دریافت چند مدل الگو را دارند. این دستگاه ها برحسب الگوی مورد نظر، با نظم و ترتیب خاصی شروع به چرخش می‌ کنند و مفتول ها را به هم می‌ بافند. بسته به اینکه الگوی این محصول به چه شکلی باشد، سرعت، ترتیب و دفعات چرخش دستگاه ها متغیر است.

قیمت توری باغی

روش های تولید با روکش PVC

این محصول به روش دستی و اتوماتیک قابل تولید است:

۱- روش دستی

در روش دستی، مفتول های فلزی توسط یک موتور به دور قالب می پیچد.

سایز این قالب ها متفاوت است و در نهایت باعث تفاوت سایز توری می شود. پس از پیچیده شدن به دور قالب، مفتول ها به شکل رج به رج به مانند بافت قالی لا به لای هم بافته می‌ شوند. در آخر کار انتهای مفتول های بافته شده این توری را با دستگاه هایی جوش داده و محکم می‌ کنند. سپس یک فرد این توری را به شکل رول درمی‌ آورد و بسته بندی می‌ کند.

۲- روش اتوماتیک

در روش اتوماتیک تمامی این مراحل توسط دستگاه های کارخانه ای بزرگ انجام می‌ شود.

پر واضح است که در روش اتوماتیک استحکام و نظم این توری بیشتر است.

مشخصات فنی 

در این قسمت این نوع را از نظر ابعاد و اندازه مورد بررسی قرار می دهیم.

چشمه

سایز چشمه آن بر حسب سانتی متر بیان می شود. زمانی که گفته می شود چشمه ۵ یعنی فاصله بین ضلع های رو به روی هم دیگر لوزی ۵ سانتی متر است.

ضخامت مفتول

ضخامت مفتول های آن از ۲ میلی متر تا ۴ میلی متر می باشد که توسط دستگاه تمام اتوماتیک تولید می شوند.

تولید توری حصاری

ضرورت ها

یک فنس استاندارد باید این سه ویژگی مهم را داشته باشد:

۱) عمر و دوام بالا

۲) نصب و برداشت آسان

۳) امنیت قابل توجه

دسته بندی در صنعت

در صنعت این توری ها به ۳ دسته توری گالوانیزه، توری موج دار استیل و فنس تقسیم شده اند.

توری حصاری یا فنس ؟

فنس نام دیگر این توری است. البته فنس واقعی با این توری تفاوت هایی دارد. از جمله اینکه فنس در زبان انگلیسی به معنای حصار است.

اما در زبان ما به اصطلاح فنس نیز گفته می شود. برای اطلاعات کاملتر به اینجا مراجعه کنید.

دلیل محبوبیت

این توری محبوبیت زیادی در حصارکشی دارد:

۱- از جمله دلایل این محبوبیت قیمت کم آن و راحتی کارکرد آن نسبت به سایر روش های تعیین مرز و حصارکشی مانند دیوارکشی است.

۲- همچنین این محصول کار حصارکشی را خیلی سریعتر پیش می‌ برد، چون قابل حمل بوده و وزن زیادی ندارد.

قیمت فنس

خرید توری حصاری :

آنچه در هنگام خرید و استفاده از توری ها و به خصوص فنس بسیار مهم است، ۳ مشخصه اصلی آن است که به شرح زیر است:

۱. شرکت سازنده فنس (برند)

در اکثر لوازمی که شما در زندگی خریداری می کنید، شرکت سازنده یک نقش محوری بازی می کند.

این امکان وجود دارد که کیفیت تولیدات دو شرکت بسیار با یکدیگر فرق داشته باشد. به عنوان مثال، اگر شما قطعات یکسانی را به دو شرکت خودرو سازی متفاوت تحویل بدهید، به طور قطع ۲ خودرو کاملا متفاوت به لحاظ کیفیت تحویل خواهید گرفت. این قضیه درمورد فنس حصاری نیز صدق می کند و کارخانه تولید توری حصاری نقش مهمی در قیمت فنس دارد.

۲. جنس

ممکن است از مفتول سیاه و یا مفتول گرم و یا گالوانیزه گرم با روکش پی وی سی باشد.

> قیمت مفتول سیاه و خرید مفتول آرماتوربندی نسبت به گالوانیزه گرم کمتر است و اغلب در محیط ‌هایی که زیبایی ظاهری مد نظر نیست مورد بهره‌ برداری قرار می‌ گیرد.

نکته قابل توجه در مورد جنس توری

درباره جنس، نکته مهمی که باید حتما رعایت شود کاربری دلخواه شما می باشد.

اگر در محیطی شرجی زندگی می کنید، بهتر است جنس توری یاد شده را به گونه ای خریداری کنید که نسبت به خوردگی و زنگ زدن مقاومت بیشتری داشته باشد، هرچند که ممکن است از یک فنس با جنس متفاوت ارزان تر باشد.

خرید فنس باغی

اصل ارزش خرید در برابر قیمت

محصول مقاوم در برابر خوردگی در آب و هوای شرجی نیاز شما به تعویض توری را به تعویق انداخته و باعث می شود در طولانی مدت هزینه کمتری را متحمل شوید.

این اصل به اصطلاح ارزش خرید در برابر قیمت یا در انگلیسی cost benefit بودن نام دارد

۳. سایز و قطر توری حصاری :

فاکتور دیگر موثر بر قیمت این محصول سایز و قطر توری هستند، به این صورت که در سایز ها و قطرهای بیشتر با توجه به مصرف بیشتر متریال، قیمت این محصول بیشتر می شود. نمودار رشد قیمت براساس سایز و قطر یک نمودار خطی است که با توجه به جنس فنس، افزایش می یابد.

چشمه فنس که توسط شرکت آهن تخفیف تولید می شوند، ۵ الی ۷٫۷ سانت و به دلخواه مشتری می‌باشد.

این توری ها در ارتفاع های مختلف نیز تولید می گردند.

کاربرد توری حصاری چیست ؟

یکی از مهم ترین مباحث در رابطه با این محصول کاربرد های فراوان آن در زمینه های مختلف است.

در این قسمت از این مقاله قصد داریم در رابطه با کاربرد های مهم و فراوان این محصول بحث کنیم.

فروش فنس حصاری

الف) حصار کشی توری باغی :

از ابتدایی ترین موارد استفاده این نوع توری استفاده در کشاورزی و برای حصار کشی مزارع و باغ ها می باشد که به احتمال زیاد چنین چیزی را به طور فراوان مشاهده کرده اید.

حصارکشی: بیشترین کاربرد!

در واقع به بیان ساده تر بیشترین کاربرد فنس همان گونه که از نام آن بر می آید، حصارکشی بسیاری از ساختمان ها و زمین ها با کاربری های مختلف برای حفظ امنیت می باشد. یکی از راه های مرزبندی و ایجاد مانع، حصار کشی می باشد. بستن حصار از دیر باز با سنگ و چوب مرسوم بوده است.

در زمان های نه چندان دور از پرچین های طبیعی عملیات حصار کشی صورت می گرفت.

معمولا این چنین روش های حصار کشی مشکلات فراوانی اعم از امنیت پایین، از بین رفتن بعد از یک مدت زمان و... را دارا بود.

حصارکشی مدرن

امروزه این محصول و برخی محصولات مشابه توانسته است بسیاری از این قبیل مشکلات را حل کنند.

برای مثال تعدادی ساختمان ها و زمین ها و فضا هایی که گاها توسط فنس، حصار کشی می شوند عبارتند از ملک های خصوصی، زمین های کشاورزی، زمین های ورزشی، کارگاه های ساختمانی، مراکز صنعتی، مراکز نظامی، راه آهن، استخر، مراکز عمومی مانند ترمینال، فرودگاه و موارد مشابه می باشند.

توری گابیون :

گابیون (توری سنگی) محصولی مشابه فنس با تفاوت در شکل چشمه (سوراخ) هاست که برای حصارکشی یک مش مناسب می‌باشد.

> قیمت توری گابیون به دلیل کاربری بیشتر، گاهی مناسب تر از قیمت توری حصاری محاسبه می گردد.

ب) ساخت قفس

همچنین برای ساخت قفس های حیوانات نیز از این محصول استفاده می شود.

فروش توری حصاری

پ) حفاظ یا جان پناه

یکی دیگر از کاربرد ها، استفاده به عنوان حفاظ ساختمان ها در هنگام عملیات های ساختمانی به جهت حفظ جان کارگران و جلوگیری از سقوط کارگران می باشد.

نصب توری :

نصب این محصول آسان است و با کمی حوصله، قادر به انجامش هستید؛ حتی اگر در این کار خبره نباشید.

> هرچه نصاب با تجربه تر و محیط کار نامناسب باشد، معمولا قیمت نصب فنس نیز بیشتر خواهد بود. 

مراحل کلی نصب 

1. ابتدا باید منطقه مورد نظر خود را مشخص کنید و با میخ های بزرگ یا تکه چوب علامت گذاری کنید.

2. اگر در آن منطقه درختی وجود دارد بهتر است آنرا نبرید و از کنار درخت علامت گذاری را ادامه دهید. چرا که نباید به طبیعت لطمه ای وارد کرد. مکان انتخاب شده را با متر اندازه‌گیری کنید. این کار برای این است که بدانید به چند عدد رول از آن نیازمندید.

3. سپس، مناطقی که باید میله در آن فیکس شود را با بیل بکنید و گود کنید.

4. بعد از آن، میله های این توری را در این گودال ها گذاشته و کاملا فیکس و محکم کنید.

5. پس از آن سیم کشی کنید و مطمئن شوید که توری صاف و بدون پستی و بلندی است.

بسته به اینکه در چه منطقه ای حصار کشی می کنید، دقت مراحل متفاوت است.

خرید فنس حصاری

توری زنجیری : پرکاربرد ترین نوع

بد نیست به بحث درباره پرکاربردترین توری، یعنی توری حصاری زنجیری یا chain link wire mesh بپردازیم. توری زنجیری نه تنها در حصارکشی بلکه در بسیاری از صنایع کاربرد فراوان دارد. chain link wire mesh فاقد هرگونه تار و پود است. دلیل نامگذاری آن هم وصل شدن سیم های تشکیل دهنده این محصول از عرض به یکدیگر است.

جنس نوع زنجیری :

جنس نوع زنجیری عموما از فلز گالوانیزه به روش گرم است. روکش آن لایه ای از آلومینیوم می‌ باشد. این روکش باعث شده است تا توری زنجیری حتی تا ۲۵ سال بدون زنگ زدگی در محیط های مرطوب باقی بماند. پر واضح است که این دوام بالا سود بسیاری برای استفاده کننده دارد.

بد نیست بدانید این محصول عموما کمی قابلیت کشسانی دارد.

کاربرد توری زنجیری چیست ؟

از جنس زنجیری به علت سهولت استفاده و در دسترس بودن، بیشتر در کاربرد های شخصی بهره می برند. به عنوان مثال، برای مرزبندی املاک شخصی خصوصا در شهرستان ها، یا برای ساخت منطقه حفاظت شده حیوانات و گاهی در مراکز نظامی و ورزشی نیز کاربرد دارد.

توری حصاری ارزان

مقاوم ترین!

مقاوم ترین انواع این محصول، جنس استنلس استیل یا به عبارتی فولاد ضد زنگ آن هستند. این توری قیمت بیشتری نسبت به سایر توری ها دارد و عموما در مقیاس های بزرگی مثل ورزشگاه ها استفاده نمی‌ شود.

ویژگی های توری حصاری استنلس استیل :

● ارتفاع آن از سطح زمین می‌تواند از ۵۰ سانتیمتر تا ۴ متر متغیر باشد.

● طول این توری معمولا ۱۰ الی ۲۰ متر و به شکل رولی است.

● قطر مفتول های تشکیل دهنده توری استنلس استیل اکثرا بین ۲ تا ۴ میلیمتر است.

شما عزیزان می‌توانید برای خرید توری حصاری به آسانی ثبت سفارش کنید و با کارشناسان ما تماس بگیرید تا بتوانید توری حصاری متناسب با نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه و استفاده نمایید.

میزان رضایت مندی از محتوا

امتیاز دهی کاربران 5 (1 رای)

mailPhone

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو : سایت تخصصی فروش میلگرد، تیرآهن، انواع پروفیل و عایق های ساختمانی.

2) در سایت فنس ایران : قیمت روز انواع فنس و توری را مشاهده کنید.