نمودار قیمت توری حصاری

آخرین بروزرسانی قیمت: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ و ۵۱ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
 • میانگین قیمت توری حصاری
 • ۳۱,۱۶۴ تومان 4.8% price_less

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) طول عرض تخلیه وزن بر متر مربع چشمه نوع گالوانیزه ضخامت مفتول ارسال به سبد خرید
1 توری 5/5 مفتول 2 ۲۵,۱۰۰ price_less مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 0.945 kg cm5.5 گرم 2 mm
2 توری 5/5 مفتول 2/1 ۲۶,۸۰۰ price_less مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.050 kg cm5.5 گرم 2.1 mm
3 توری 5/5 مفتول 2/2 ۲۹,۴۰۰ price_less مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.144 kg cm5.5 گرم 2.2 mm
4 توری 5/5 مفتول 2/4 ۳۴,۷۰۰ price_less مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.360 kg cm5.5 گرم 2.4 mm
5 توری 5/5 مفتول 2.5 ۳۸,۳۰۰ price_less مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.500 kg cm5.5 گرم 2.6 mm
6 توری 5/5 مفتول 2.8 ۴۷,۲۰۰ price_less مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.850 kg cm5.5 گرم 2.8 mm
7 توری 5/5 مفتول 3 ۵۴,۴۰۰ price_less مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 2.130 kg cm5.5 گرم 3 mm
8 توری 6/5 مفتول 2 ۲۱,۴۰۰ price_less مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.800 kg cm6.5 گرم 2 mm
9 توری 6/5 مفتول 2/1 ۲۳,۷۰۰ price_less مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.890 kg cm6.5 گرم 2.1 mm
10 توری 6/5 مفتول 2/2 ۲۵,۳۰۰ price_less مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.950 kg cm6.5 گرم 2.2 mm
11 توری 6/5 مفتول 2/4 ۲۹,۴۰۰ price_less مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 1.150 kg cm6.5 گرم 2.4 mm
12 توری 6/5 مفتول 2/5 ۳۱,۹۰۰ price_less مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 1.250 kg cm6.5 گرم 2.5 mm
13 توری 6/5 مفتول 2/8 ۴۰,۱۰۰ price_less مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 1.570 kg cm6.5 گرم 2.8 mm
14 توری 6/5 مفتول 3 ۴۵,۹۰۰ price_less مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 1.800 kg cm6.5 گرم 3 mm
15 توری 7/5 مفتول 2 ۱۸,۹۰۰ price_less مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.700 kg cm7.5 گرم 2 mm
16 توری 7/5 سیم 2/1 ۲۰,۷۰۰ price_less مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.770 kg cm7.5 گرم 2.1 mm
17 توری 7/5 سیم 2/2 ۲۲,۳۰۰ price_less مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.835 kg cm7.5 گرم 2.2 mm
18 توری 7/5 سیم 2/4 ۲۶,۵۰۰ price_less مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 0.998 kg cm7.5 گرم 2.4 mm
19 توری 7/5 سیم 2/5 ۲۸,۱۰۰ price_less مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 1.090 kg cm7.5 گرم 2.5 mm
20 توری 7/5 سیم 2/8 ۳۴,۷۰۰ price_less مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 1.360 kg cm7.5 گرم 2.8 mm
21 توری 7/5 سیم 3 ۳۹,۸۰۰ price_less مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 1.560 kg cm7.5 گرم 3 mm
22 توری حصاری 5/7 مفتول 2 ۲۴,۳۰۰ price_less مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 0.912 kg 5.7cm گرم 2 mm
23 توری حصاری 5/7 سیم 2/1 ۲۵,۵۰۰ price_less مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 1.000 kg 5.7cm گرم 2.1 mm
24 توری حصاری 5/7 مفتول 2/2 ۲۸,۱۰۰ price_less مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 1.100 kg 5.7cm گرم 2.2 mm
25 توری حصاری 5/7 مفتول 2/4 ۳۳,۶۰۰ price_less مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 1.315 kg 5.7cm گرم 2.4 mm
26 توری حصاری 5/7 سیم 2/5 ۳۶,۵۰۰ price_less مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 1.430 kg 5.7cm گرم 2.5 mm
27 توری حصاری 5/7 سیم 2/8 ۴۵,۷۰۰ price_less مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 1.790 kg 5.7cm گرم 2.8 mm
28 توری حصاری 5/7 سیم 3 ۵۲,۳۰۰ price_less مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 2.050 kg 5.7cm گرم 3 mm
29 توری حصاری 6/7 مفتول 2 ۲۰,۹۰۰ price_less مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 0.780 kg 6.7cm گرم 2 mm
30 توری حصاری 6/7 مفتول 2/1 ۲۳,۰۰۰ price_less مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 0.860 kg 6.7cm گرم 2.1 mm
31 توری حصاری 6/7 مفتول 2/2 ۲۵,۰۰۰ price_less مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 0.940 kg 6.7cm گرم 2.2 mm
32 توری حصاری 6/7 مفتول 2/4 ۲۸,۶۰۰ price_less مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 1.120 kg 6.7cm گرم 2.4 mm
33 فنس حصاری 6/7 مفتول 2/5 ۳۱,۲۰۰ price_less مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 1.215 kg 6.7cm گرم 2.5 mm
34 توری 6/7 سیم 2/8 ۳۸,۸۰۰ price_less مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 1.520 kg 6.7cm گرم 2.8 mm
35 توری 6/7 سیم 3 ۴۴,۷۰۰ price_less مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 1.750 kg 6.7cm گرم 3 mm
36 توری حصاری 7/7 سیم 2 ۱۸,۳۰۰ price_less مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 0.675 kg 7.7cm گرم 2 mm
37 توری حصاری 7/7 سیم 2/1 ۲۰,۲۰۰ price_less مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 0.750 kg 7.7cm گرم 2.1 mm
38 توری حصاری 7/7 سیم 2/2 ۲۲,۰۰۰ price_less مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 0.820 kg 7.7cm گرم 2.2 mm
39 توری حصاری 7/7 سیم 2/4 ۲۶,۰۰۰ price_less مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 0.980 kg 7.7cm گرم 2.4 mm
40 توری حصاری 7/7 سیم 2/5 ۲۷,۱۰۰ price_less مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 1.060 kg 7.7cm گرم 2.5 mm
41 توری حصاری 7/7 سیم 2/8 ۳۳,۷۰۰ price_less مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 1.320 kg 7.7cm گرم 2.8 mm
42 توری 7/7 سیم 3 ۳۸,۸۰۰ price_less مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 1.520 kg 7.7cm گرم 3 mm

ویدیو: با نحوه تولید توری حصاری بیشتر آشنا شوید


 

ویدیوی بالا فرآیند تولید توری حصاری را نمایش می دهد.

 

برای مشاهده ویدیو های بیشتر به کانال آپارات آهن تخفیف مراجعه کنید.


توضیحات بیشتر توری حصاری

از زمان های گذشته و حتی قبل از تشکیل شهر ها و روستاها، از جمله نیاز های بشر تعیین مرز های مختلف با توری حصاری بوده است. حصار کشی در ابتدا با سنگ ها و چوب درختان انجام می شد و سپس با استفاده از پرچین ها که متشکل از درختچه ها و گیاهان طبیعی بود ادامه پیدا کرد. اما این حصار ها به اندازه کافی امنیت و کارآیی نداشتند و خیلی زود جای خود را با حصار های مدرن تر که کیفیت بیشتر، عمر بالاتر و از همه مهم تر امنیت قابل تری دارند، عوض کرد.

یکی از حصارهای مدرن، توری حصاری است که پر کاربرد ترین حصار در صنایع مفتولی شمرده می‌شود. این محصول از جنس مفتول سیاه (مفتول آرماتوربندی)، مفتول گالوانیزه گرم و گالوانیزه گرم با روکش pvc تولید می شود. ما در این مقاله قصد داریم این حصار را از ابعاد مختلف بررسی کنیم؛ با ما همراه باشید.

توری حصاری

تولید توری حصاری :

ابتدا می خواهیم نحوه تولید و مباحث مربوط به آن را بررسی کنیم:

1. تولید با مفتول سیاه

در روش اول، حصار از مفتول سیاه تولید می شود و در مناطق گرم و خشک استفاده می‌گردد.

ویژگی های تولید توری با مفتول سیاه

 1. احتمال زنگ زدگی دارد، اما سرعت خوردگی آن پایین بوده و دوام مناسبی در مناطق مرطوب دارد.
 2. عمر مفید جنس فولاد حدود ۲۰ سال می باشد.

2. تولید با مفتول گالوانیزه

در روش دوم تولید با مفتول گالوانیزه گرم صورت می‌گیرد که کیفیت آن بستگی به کارخانه تولید مفتول گالوانیزه دارد.

مزیت های روش دوم

 1. به سبب استفاده از روکش گالونیزه گرم محصول نهایی طول عمر بالایی دارد و در برابر موارد مختلفی اعم از زنگ زدگی، خوردگی، فرسودگی، شرایط نامساعد آب و هوایی باران و اشعه UV خورشید دوام بسیار بالایی دارد.
 2. عمر این نوع محصول به بالای ۴۰ سال می رسد.
 3. قیمت این محصول نسبت به جنس فولاد سیاه، حدودا ۳۰ درصد بیشتر است.
 4. یکی از مزیت های دیگر این نوع زیبایی آن است که به واسطه رنگ نقره ای آن می باشد.

3. تولید با روکش PVC

در نوع سوم که در بالا ذکر شد روکش PVC روی گالوانیزه گرم نشسته و دوام و ماندگاری محصول را چندین برابر می کند. قیمت این نوع نسبت به گالوانیزه گرم حدودا ۲۰ درصد بیشتر می باشد.

کاربرد توری حصاری با روکش pvc

از این نوع حصار بیشتر در مواردی که زیبایی مدنظر باشد استفاده میکنند. در ادامه به برخی از کاربرد هایش اشاره می‌کنیم.

در فرایند ساخت، از دستگاه هایی بهره می برند که قابلیت دریافت چند مدل الگو را دارند. این دستگاه ها برحسب الگوی مورد نظر، با نظم و ترتیب خاصی شروع به چرخش می‌ کنند و مفتول ها را به هم می‌ بافند. بسته به اینکه الگوی این محصول به چه شکلی باشد، سرعت، ترتیب و دفعات چرخش دستگاه ها متغیر است.

روش های تولید با روکش PVC

این محصول به روش دستی و اتوماتیک قابل تولید است:

۱- روش دستی تولید توری

در روش دستی، مفتول های فلزی توسط یک موتور به دور قالب می پیچد.

سایز این قالب ها متفاوت است و در نهایت باعث تفاوت سایز توری می شود. پس از پیچیده شدن به دور قالب، مفتول ها به شکل رج به رج به مانند بافت قالی لا به لای هم بافته می‌ شوند. سپس یک فرد این توری را به شکل رول درمی‌ آورد و بسته بندی می‌ کند.

۲- روش اتوماتیک

در روش اتوماتیک تمامی این مراحل توسط دستگاه های کارخانه ای بزرگ انجام می‌ شود. پر واضح است که در روش اتوماتیک استحکام و نظم بیشتر است.

تولید توری حصاری

مشخصات فنی 

در این قسمت حصار را از نظر ابعاد و اندازه مورد بررسی قرار می دهیم.

سایز چشمه حصار

سایز چشمه بر حسب سانتی متر بیان می شود. زمانی که گفته می شود چشمه ۵ یعنی فاصله بین ضلع های رو به روی هم دیگر لوزی ۵ سانتی متر است.

ضخامت مفتول حصار

ضخامت مفتول از ۲ میلی متر تا ۴ میلی متر می باشد که توسط دستگاه تمام اتوماتیک تولید می شوند.

ضرورت ها

یک فنس استاندارد باید این سه ویژگی مهم را داشته باشد:

 • عمر و دوام بالا
 • نصب و برداشت آسان
 • امنیت قابل توجه

دلیل محبوبیت 

این توری محبوبیت زیادی در حصارکشی دارد:

 • از جمله دلایل این محبوبیت قیمت کم آن و راحتی کارکرد آن نسبت به سایر روش های تعیین مرز و حصارکشی مانند دیوارکشی است.
 • همچنین این محصول کار حصارکشی را خیلی سریعتر پیش می‌ برد، چون قابل حمل بوده و وزن زیادی ندارد.

خرید توری حصاری

خرید توری حصاری 

آنچه در هنگام خرید و استفاده از توری بسیار مهم است، ۳ مشخصه اصلی آن است که به شرح زیر است:

۱. شرکت سازنده فنس (برند)

در اکثر لوازمی که شما در زندگی خریداری می کنید، شرکت سازنده یک نقش محوری بازی می کند. این امکان وجود دارد که کیفیت تولیدات دو شرکت بسیار با یکدیگر فرق داشته باشد. به عنوان مثال، اگر شما قطعات یکسانی را به دو شرکت خودرو سازی متفاوت تحویل بدهید، به طور قطع ۲ خودرو کاملا متفاوت به لحاظ کیفیت تحویل خواهید گرفت. این قضیه درمورد فنس حصاری نیز صدق می کند و کارخانه تولید نقش مهمی در قیمت توری حصاری دارد.

۲. جنس مفتول

ممکن است از مفتول سیاه و یا مفتول گرم و یا گالوانیزه گرم با روکش پی وی سی باشد. قیمت مفتول سیاه نسبت به گالوانیزه گرم کمتر است و اغلب در محیط ‌هایی که زیبایی ظاهری مد نظر نیست مورد بهره‌ برداری قرار می‌ گیرد.

نکته قابل توجه در مورد جنس توری

درباره جنس، نکته مهمی که باید حتما رعایت شود کاربری دلخواه شما می باشد. اگر در محیطی شرجی زندگی می کنید، بهتر است جنس حصار یاد شده را به گونه ای خریداری کنید که نسبت به خوردگی و زنگ زدن مقاومت بیشتری داشته باشد، هرچند که ممکن است از یک فنس با جنس متفاوت ارزان تر باشد.

۳. سایز و قطر توری :

فاکتور دیگر موثر بر قیمت این محصول سایز و قطر حصار هستند، به این صورت که در سایز ها و قطرهای بیشتر با توجه به مصرف بیشتر متریال، قیمت این محصول بیشتر می شود. نمودار رشد قیمت براساس سایز و قطر یک نمودار خطی است که با توجه به جنس فنس، افزایش می یابد.

چشمه فنس که توسط شرکت آهن تخفیف تولید می شوند، ۵ الی ۷٫۷ سانت و به دلخواه مشتری می‌باشد و همچنین این توری ها در ارتفاع های مختلف نیز تولید می گردند.

کاربرد توری حصاری

کاربرد 

یکی از مهم ترین مباحث در رابطه با این محصول کاربرد های فراوان آن در زمینه های مختلف است. در این قسمت از این مقاله قصد داریم در رابطه با کاربرد های مهم و فراوان این محصول بحث کنیم.

الف) حصار کشی:

از ابتدایی ترین موارد استفاده این حصار استفاده در کشاورزی و برای حصار کشی مزارع و باغ ها می باشد که به احتمال زیاد چنین چیزی را به طور فراوان مشاهده کرده اید. 

امروزه این محصول و برخی محصولات مشابه توانسته است بسیاری از این قبیل مشکلات را حل کنند. برای مثال تعدادی ساختمان ها و زمین ها و فضا هایی که گاها توسط فنس، حصار کشی می شوند عبارتند از ملک های خصوصی، زمین های کشاورزی، زمین های ورزشی، کارگاه های ساختمانی، مراکز صنعتی، مراکز نظامی، راه آهن، استخر، مراکز عمومی مانند ترمینال، فرودگاه و موارد مشابه می باشند.

ب) ساخت قفس:

همچنین برای ساخت قفس های حیوانات نیز از این محصول استفاده می شود.

پ) حفاظ یا جان پناه

یکی دیگر از کاربرد ها، استفاده به عنوان حفاظ ساختمان ها در هنگام عملیات های ساختمانی به جهت حفظ جان کارگران و جلوگیری از سقوط کارگران و اجسام می باشد.

نصب :

نصب این محصول آسان است و با کمی حوصله، قادر به انجامش هستید؛ حتی اگر در این کار خبره نباشید. البته بهتر است این کار را به یک نصاب حرفه ای بسپارید. 

مراحل کلی نصب 

 1. ابتدا باید منطقه مورد نظر خود را مشخص کنید و با میخ های بزرگ یا تکه چوب علامت گذاری کنید.
 2. اگر در آن منطقه درختی وجود دارد بهتر است آنرا نبرید و از کنار درخت علامت گذاری را ادامه دهید. چرا که نباید به طبیعت لطمه ای وارد کرد. مکان انتخاب شده را با متر اندازه‌گیری کنید. این کار برای این است که بدانید به چند عدد رول توری حصاری نیازمندید.
 3. سپس، مناطقی که باید میله در آن فیکس شود را با بیل بکنید و گود کنید.
 4. بعد از آن، پایه فنس را در این گودال ها گذاشته و کاملا فیکس و محکم کنید.
 5. پس از آن توری را با اتصالات فنس به پایه متصل کنید و مطمئن شوید که حصار صاف و بدون پستی و بلندی است.

بسته به اینکه در چه منطقه ای حصار کشی می کنید، دقت مراحل متفاوت است.

توری حصاری

ویژگی های هر یک از جنس های توری حصاری

اما هر کدام از جنس های توری چه ویژگی هایی دارند؟ با آشنایی با این ویژگی های می توانید درک کنید که هر کدام از این محصولات را در کجا می توان استفاده نمود. همچنین می توانید با انتخاب محصول مناسب نسبت به بهینه کردن هزینه و قیمت توری حصاری نیز اقدام نمایید. از این رو لازم دانستیم تا نکات مربوط به هر یک از اجناس آن را با شما در میان بگذاریم. علاوه بر این شما می توانید با تماس با همکاران ما در آهن تخفیف برای کسب اطلاعات بیشتر نیز اقدام کرده و نوع توری مناسب برای شرایط کاربری خود را نیز از زبان مشاورین ما بشنوید. 

نوع فولادی 

دارای وزن بسیار زیادی است و استفاده از آن بیشتر در مناطقی است که میزان رطوبت کمی دارند. در محیط های بازی که امکان زنگ زدگی فولاد زیاد است، استفاده از این محصول به صرفه نخواهد بود. در برابر سایر عوامل اعم از ضربه و یا برخورد بسیار مقاوم است، اما این نوع توری در رطوبت زیاد خیلی زود کیفیت ظاهری خود را از دست می دهد. عمر مفید انواع حصار فولادی نیز 15 تا 20 سال است. قیمت این محصول نیز تابعی از قیمت فولاد به کار گرفته شده برای ساخت آن است. 

نوع گالوانیزه

فولاد گالوانیزه تکمیل کننده نقاط ضعف نوع فولادی است. این محصول علاوه بر تمام مزیت های فولاد، در برابر خوردگی و زنگ زدگی نیز کاملا مقاوم است و می توان آن را در هر شرایط آب و هوایی استفاده نمود. بسیار زیباتر از نوع قبلی است و البته به دلیل پرداخت رویه آن قیمت بالاتری نیز دارد. 

نوع گالوانیزه با روکش PVC

مقاوم ترین جنس حصار است که در هر شرایطی قابل استفاده می باشد. فوق العاده مقاوم و با طول عمر بسیار بالا تولید می شود و از نظر قیمتی نیز نسبت به محصولات قبلی گران تر است.

شما عزیزان می‌توانید برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا کارشناسان ما در شرکت آهن تخفیف شما را راهنمایی کنند و بتوانید توری حصاری متناسب با نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه و استفاده نمایید.

 
میزان رضایت مندی از محتوا

امتیاز دهی کاربران 5 (1 رای)

mailPhone

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو : سایت تخصصی فروش میلگرد، تیرآهن، انواع پروفیل و عایق های ساختمانی.

2) در سایت فنس ایران : قیمت روز انواع فنس و توری را مشاهده کنید.