نمودار قیمت فنس

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ و ۱۳ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت فنس
  • ۲۸,۲۷۶ تومان 0.5% price_more

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) طول عرض تخلیه وزن بر متر مربع چشمه نوع گالوانیزه ضخامت مفتول ارسال به سبد خرید
1 فنس 5/5 مفتول 2 ۲۲,۹۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 0.945 kg cm5.5 گرم 2 mm
2 توری حصاری 5/5 مفتول 2/1 ۲۴,۳۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.050 kg cm5.5 گرم 2.1 mm
3 فنس 5/5 مفتول 2/2 ۲۶,۶۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.144 kg cm5.5 گرم 2.2 mm
4 فنس 5/5 مفتول 2/4 ۳۱,۵۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.360 kg cm5.5 گرم 2.4 mm
5 توری حصاری 5/5 مفتول 2.5 ۳۴,۷۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.500 kg cm5.5 گرم 2.6 mm
6 فنس 5/5 مفتول 2/8 ۴۲,۸۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.850 kg cm5.5 گرم 2.8 mm
7 فنس 5/5 مفتول 3 ۴۹,۳۰۰ price_more مترمربع 15متر بنا به سفارش کف انبار تهران 2.130 kg cm5.5 گرم 3 mm
8 فنس 6/5 مفتول 2 ۱۹,۵۰۰ price_more مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.800 kg cm6.5 گرم 2 mm
9 فنس 6/5 مفتول 2/1 ۲۱,۶۰۰ price_more مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.890 kg cm6.5 گرم 2.1 mm
10 فنس 6/5 مفتول 2/2 ۲۳,۰۰۰ price_more مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.950 kg cm6.5 گرم 2.2 mm
11 فنس 6/5 مفتول 2/4 ۲۶,۶۰۰ price_more مترمربع 15متر بنا به سفارش درب بنگاه تهران 1.150 kg cm6.5 گرم 2.4 mm
12 فنس 6/5 مفتول 2.5 ۲۸,۹۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 1.250 kg cm6.5 گرم 2.6 mm
13 فنس 6/5 مفتول 2/8 ۳۶,۳۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 1.570 kg cm6.5 گرم 2.8 mm
14 فنس 6/5 مفتول 3 ۴۱,۶۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 1.800 kg cm6.5 گرم 3 mm
15 فنس 7/5 مفتول 2 ۱۷,۲۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.700 kg cm7.5 گرم 2 mm
16 فنس 7/5 مفتول 2/1 ۱۸,۸۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.770 kg cm7.5 گرم 2.1 mm
17 فنس 7/5 مفتول 2/2 ۲۰,۳۰۰ price_more مترمربع 15m بنا به سفارش درب بنگاه تهران 0.835 kg cm7.5 گرم 2.2 mm
18 فنس 7/5 مفتول 2/4 ۲۴,۱۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 0.998 kg cm7.5 گرم 2.4 mm
19 فنس 7/5 سیم 2.5 ۲۵,۵۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 1.090 kg cm7.5 گرم 2.6 mm
20 فنس 7/5 سیم 2/8 ۳۱,۵۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 1.360 kg cm7.5 گرم 2.8 mm
21 فنس 7/5 سیم 3 ۳۶,۱۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 1.560 kg cm7.5 گرم 3 mm
22 فنس 5/7 سیم 2 ۲۲,۱۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 0.912 kg 5.7cm گرم 2 mm
23 توری حصاری 5/7 سیم 2/1 ۲۳,۱۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 1.000 kg 5.7cm گرم 2.1 mm
24 فنس 5/7 سیم 2/2 ۲۵,۵۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 1.100 kg 5.7cm گرم 2.2 mm
25 فنس 5/7 سیم 2/4 ۳۰,۴۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 1.315 kg 5.7cm گرم 2.4 mm
26 توری حصاری 5/7 سیم 2.5 ۳۳,۱۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی درب بنگاه تهران 1.430 kg 5.7cm گرم 2.6 mm
27 فنس 5/7 سیم 2/8 ۴۱,۴۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 1.790 kg 5.7cm گرم 2.8 mm
28 فنس 5/7 سیم 3 ۴۷,۴۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی درب بنگاه تهران 2.050 kg 5.7cm گرم 3 mm
29 فنس 6/7 مفتول 2 ۱۹,۱۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 0.780 kg 6.7cm گرم 2 mm
30 فنس 6/7 سیم 2/1 ۲۰,۹۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 0.860 kg 6.7cm گرم 2.1 mm
31 فنس 6/7 مفتول 2/2 ۲۲,۸۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 0.940 kg 6.7cm گرم 2.2 mm
32 فنس 6/7 سیم 2/4 ۲۵,۹۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 1.120 kg 6.7cm گرم 2.4 mm
33 فنس 6/7 مفتول 2.5 ۲۸,۲۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 1.215 kg 6.7cm گرم 2.6 mm
34 فنس 6/7 مفتول 2/8 ۳۵,۲۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 1.520 kg 6.7cm گرم 2.8 mm
35 فنس 6/7 سیم 3 ۴۰,۵۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 1.750 kg 6.7cm گرم 3 mm
36 فنس 7/7 مفتول 2 ۱۶,۶۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 0.675 kg 7.7cm گرم 2 mm
37 فنس 7/7 سیم 2/1 ۱۸,۴۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 0.750 kg 7.7cm گرم 2.1 mm
38 فنس 7/7 مفتول 2/2 ۲۰,۰۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 0.820 kg 7.7cm گرم 2.2 mm
39 فنس 7/7 سیم 2/4 ۲۳,۷۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 0.980 kg 7.7cm گرم 2.4 mm
40 فنس 7/7 مفتول 2.5 ۲۴,۵۰۰ price_more مترمربع 15متر سفارشی کف انبار تهران 1.060 kg 7.7cm گرم 2.6 mm
41 فنس 7/7 مفتول 2/8 ۳۰,۵۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 1.320 kg 7.7cm گرم 2.8 mm
42 فنس 7/7 سیم 3 ۳۵,۲۰۰ price_more مترمربع 15m سفارشی کف انبار تهران 1.520 kg 7.7cm گرم 3 mm

ویدیو: دستگاه تولید فنس


 

در این ویدیو چگونگی تولید فنس توسط دستگاه فنس بافی را مشاهده می کنید.

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر از تولیدات، به کانال آپارات شرکت آهن تخفیف مراجعه و ما را دنبال کنید.

 


توضیحات بیشتر فنس

انسان ها از دیرباز، علاقه مند به حفاظت و مراقبت از اموال خود بوده اند. روش های مختلفی برای انجام محافظت از اموال و اشیاء خود استفاده کرده اند. در گذشته استفاده و قرار دادن مصالح ساختمانی در دور تا دور زمین های کشاورزی و باغات بسیار محبوب بود. اما این روش رفته رفته جای خود را به سایر روش های حفاظتی داد و فنس وارد بازار محصولات شد؛ چرا که استفاده این روش حفاظتی از نظر اقتصادی به صرفه نبود و فرد را متحمل به پرداخت هزینه های گزافی می کرد.

قیمت فنس

رفع نیاز در دنیای امروز

اما اکنون به لطف و همت صنعتگران کشور عزیزمان، محصولات حفاظتی گسترده ای تولید شده است.

یکی از بهترین نوع آنها برای حفاظت از اراضی، فنس یا توری حصاری می باشد.

در ادامه شما را بیشتر با این محصول آشنا خواهیم کرد تا مناسب ترین نوع آن را برای خود انتخاب کنید.

توری حصاری

> اگر نیاز به بستن اطراف یک قطعه زمین و جداسازی محل خود از بقیه زمین ها را دارید، توری حصاری دور باغ ممکن است پاسخ گوی نیاز شما باشد.

حصار کشی با توری حصاری یک راه ارزان برای محاصره هر منطقه برای ایمنی و امنیت است.

این توری اجازه می دهد مردم از طریق حصار دیدن کنند در عین حال مانعیست برای ورود افراد غیر مجاز.

توری حصاری چیست؟

نوعی حفاظ از جنس مفتول بافته شده است که بخاطر ویژگی متعدد و کار آمدی بسیار، برای حصارکشی مصرف دارد.

مهمترین کاربرد

همانطور که گفتیم، مهمترین کاربرد این نوع حفاظ، حصار کشی زمین ها و باغات کشاورزی است؛

خرید فنس

اما این مورد تنها کاربرد توری یاد شده نیست. در ادامه به برخی از این کاربرد ها می پردازیم.

یک محصول مشابه و یک اشتباه!

توری لوزی محصولی است بسیار مشابه توری حصاری که بخاطر شکل لوزی چشمه، این دو را اشتباه می‌ گیرند.

> تفاوت اصلی آنها در متریال تولیدی است. اطلاعات بیشتر درمورد این توری را اینجا بخوانید: «نکات خرید توری لوزی»

انواع فنس

در ابتدای مقاله گفتیم برای تولید توری حصاری از مفتول های بافته شده استفاده می شود؛ اما نکته ای که باید از آن اطلاع داشته باشید این است که مفتول ها با جنس های مختلف با قطر های متنوع تولید و به بازار ارائه می گردد.

دسته بندی براساس روش تولید

بر اساس روش تولید توری حصاری، این توری دارای 3 نوع زیر است:

الف) ساخته شده با مفتول سیاه

ب) ساخته شده با مفتول گالوانیزه

پ) ساخته شده با مفتول گالوانیزه با روکش pvc

تاثیر روش تولید بر قیمت فنس

از مهمترین نکاتی که باید در زمان خرید در نظر داشته باشید، این است که تفاوت توری حصاری های گفته شده در طول عمر محصولات، مفاومت آنها در برابر خوردگی و اکسیداسیون و در نهایت کاربرد آن ها است.

> برای مثال توری حصاری ساخته شده با مفتول سیاه، بخاطر پایین بودن قیمت خرید سیم آرماتور بندی و سیم قالب بندی، قیمت فنس پایینتر و کمترین مقاومت در برابر خوردگی را دارد.

در نقطه مقابل آن توری حصاری گالوانیزه با روکش PVC است که از مقاوم ترین نوع می باشد.

آماده سازی برای نصب توری حصاری

کسب مجوز نصب

هر مجوز برای نصب نیاز می‌باشد را تهیه کنید. بدون مجوز، ممکن است توری حصاری شما را از بین ببرند.

دولت محلی شما ممکن است مقررات ساختمان و منطقه ای خاصی داشته باشد که رفع حصار، نوع و ارتفاع خاصی برای توری حصاری داشته باشد.

فروش فنس

تعیین محدوده زمین

سپس باید خطوط قطعه زمین و یا مکانی که می خواهید حصار کشی کنید را تعیین کنید.

این اطلاعات را می توان از پرونده های شهر، یک طرح نقشه خط ملک یا استخدام یک نقشه بردار بدست آورد.

هر قرارداد محله ای را برای مقررات در مورد حصار کشی بررسی کنید.

قوانین را رعایت کنید!

برخی از قانون های شورای محله خود را در مورد سبک و ارتفاع توری حصاری، علاوه بر قوانین اجرا شده توسط قانون کشور را بررسی کنید.

حصار کشی

نشانه گذاری و نصب پایه فنس خطوط ملکی را که همسایه شما را محدود می کند تعیین کنید. برای گودال های توری حصاری خود، حدود ۴ اینچ (۱۰٫۲ سانتی متر) را در داخل آن خطوط اندازه گیری کنید. این باعث می شود که پایه توری حصاری، مالکیت همسایه خود را حفظ کنند.

پاک سازی محیط

فضای کاری را در طول تمام مکان حصار کشی خود پاک کنید تا راحت تر بتوانید توری حصاری خود را نصب و راه اندازی کنید.

اندازه گیری زمین

طول کل محیطی که می خواهید حصار بکشید را اندازه گیری کنید. این تعیین می کند که شما چقدر توری حصاری نیاز دارید.

فنس ارزان قیمت

چگونه تعداد پایه فنس موردنیاز خود را مشخص کنیم؟

برای تعیین تعداد پایه توری حصاری که نیاز دارید شما می توانید با تماس با کارشناسان ما، در مورد حصار کشی راهنمایی بگیرید.

رنگ آمیزی!

برای پیدا کردن محل نصب پایه توری حصاری، نقطه دقیق را با یک رنگ معمولی یا رنگ اسپری مشخص کنید. پایه به هر انتهای، گوشه یا دروازه اشاره می کند.

از رنگ اسپری به خوبی استفاده کنید؛ چون ممکن است باعث آلودگی و آسیب به محیط شود.

قیمت فنس

در ابتدا گفتیم تولید فنس به سه نوع صورت می گیرد:

۱- نوع مفتول

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در قیمت توری حصاری، نوع مفتول استفاده شده در ساخت آن می باشد.

نوع این مفتول می تواند تاثیر مستقیمی بر روی قیمت توری حصاری داشته باشد.

۲- ضخامت سیم مفتول

ضخامت مفتول استفاده شده در توری حصاری یکی دیگر از این پارامتر ها می باشد. به اینصورت که هرچه ضخامت توری حصاری بیشتر باشد، قیمت آن بیشتر است و بدیهی است که هرچه توری حصاری ضخامت کمتری داشته باشد قیمت آن نیز کمتر است.

۳- چشمه توری

چشمه های موجود در توری حصاری یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت توری حصاری است که مکانیزم آن به آن صورت است که هرچه چشمه ها بزرگتر باشند، قیمت توری حصاری ارزان تر است و علت آن این است که هرچه چشمه ها بزرگتر باشد از مفتول کمتری در تولید توری حصاری استفاده می شود.

در نتیجه قیمت نهایی به سه عامل مهم نوع مفتول، ضخامت مفتول و اندازه چشمه توری حصاری بستگی دارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خرید و فروش فنس می توانید با مشاوران ما در تماس باشید.

فنس حصاری

فنس باغی

نصب پایه توری حصاری

ابتدا چاله های پایه فنس باغی را حفاری کنید. حفره های پایه باید ۳ برابر عرض و یک سوم طول پست باشد، با ۴ اینچ اضافی (۱۰٫۲ سانتی متر) برای ماسه حفاری می شود.

شیب دو طرف به طوری که سوراخ در پایین از سمت چپ گسترده تر است. حفره های پایه را با ۴ اینچ (۱۰٫۲ سانتی متر) ماسه پر کنید.

یک نکته مهم!

برای ایجاد یک پایه جمع و جور برای پست ها و بتن ها، ماسه را خوب آماده کنید.

نشانه گذاری پایه فنس

یک پایه توری حصاری را در مرکز حفره خود قرار دهید و با استفاده از نشانگر یا گچ، کنار پست را در سطح زمین علامت بزنید.

ارتفاع بالای خط باید برابر با ارتفاع توری حصاری، به علاوه ۲ اینچ (۵٫۱ سانتی متر) باشد.

بستن پست

پست را ببندید. بستن یک پست کمک می کند که حصار خود را به سمت راست نگاه دارد.

استفاده از کرپی

با استفاده از یک سطح نجاری یا کرپی برای بررسی تعادل، پست را انتهای آن قرار دهید.

پست را در موقعیت امن قرار دهید. با استفاده از کرپی ها در دو طرف زاویه دار، پست را در موقعیت شیب خود با استفاده از کرپی به زمین و پیچ متصل کنید.

فنس باغی

بررسی مکرر

دو بار قبل از تأیید آن به مواد ترموکوپل، تمام اندازه گیری ها، فاصله پست ها و ارتفاع یک بار قبل از تأیید آن را بررسی کنید؛ زیرا شما نمی توانید آن را بعد از سفت شدن بتن تراز کنید.

بتن ریزی

حفره را با بتن پر کنید. بتن را در اطراف پست بگذارید یا بکشید و سطح را با یک ماله یا قطعه ای کوچک از چوب صاف کنید و از پست به سمت دیگر آب جاری شود.

تا زمانی که همه پایه توری حصاری های شما نصب شده باشند، تکرار کنید.

به توصیه ها توجه کنید!

با توجه به توصیه های سازنده، زمان بتن را تنظیم کنید.

قبل از نصب کردن توری حصاری اجازه بدهید حداقل ۲۴ ساعت از زمان ریختن بتن سپری شود.

علامت گذاری برای نصب پایه توری حصاری چکونه است؟

1) یک خط بین پایه توری حصاری ها بکشید. خط باید به پایین، به زمین، و روی صورت بیرونی پایه توری حصاری قرار گیرد.

2) محل هر پایه را علامت بزنید با استفاده از نمودار فاصله، اندازه و علامت نقطه دقیق با رنگ معمولی و یا رنگ اسپری تعیین کنید.

قیمت توری حصاری

اندازه های حفاری

حفاری های خطی باید ۶ اینچ (۱۵٫۲ سانتی متر) عرض و ۱۸ اینچ (۴۵٫۷ سانتی متر) تا ۲۴ اینچ (۶۱٫۰ سانتی متر) عمیق و با دو طرف شیب دار باشد.

3) درست قبل از خط پایه توری حصاری، شما می توانید یک خط دوم و بسیار تنگ از پایه توری حصاری برای تنظیم ارتفاع پست خط بکشید؛ اما همیشه اندازه گیری ها را قبل از ارزیابی نهایی، دوباره بررسی کنید.

4) حفره را با ۴ اینچ (۱۰٫۲ سانتی متر) ماسه پر کنید.

تهیه یک پایه توری حصاری جمع و جور

برای تهیه یک پایه جمع و جور برای پایه ها حفره آن را با ماسه و شن پر کنید.

5) یک پایه در مرکز حفره قرار دهید. از نشانگر یا گچ استفاده کنید تا علامت سمت پست در سطح زمین باشد.

6) مطمئن شوید پایه متعادل است. حرکت پست را تا زمانی که انحراف از بین برود ادامه دهید.

7) پایه را در موقعیت بلندی نگه دارید. اضافه کردن چنگال و قطعات طولانی از چوب که از دو طرف زاویه دار برای نگه داشتن پست در موقعیت شیب خود است.

8) استفاده از چوب در زمین و همچنین پیچ برای قرار دادن پایه است.

9) قبل از تأیید پایه، دوباره بررسی کنید که درست قرار گرفته است.

10) بتن را بگذارید روی سطوح بتن با یک ماله یا قطعه کوچک چوب صاف کنید.

قیمت پایه فنس

شیب را در بتن خود بسازید تا آب از پایه توری حصاری شما پایین بیاید. این کار را ادامه دهید تا تمام پایه توری حصاری های شما نصب شود با توجه به توصیه های سازنده، زمان بتن را تنظیم کنید.

انتخاب فنس مناسب

در ابتدای مقاله توضیح دادیم که توری حصاری در نوع های مختلف با مفتول های مختلف ساخته می شود.

هرکدام از مفتول ها ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند. عوامل موثر در انتخاب فنس عبارتند از:

a) شرایط اقلیمی

یکی از نکاتی که باید برای انتخاب توری حصاری مناسب در نظر داشته باشید، شرایط اقلیمی محیط مورد نظر است.

اگر قصد استفاده از توری حصاری در نقاط پر رطوبت و مرطوب را دارید، باید نوعی از توری حصاری را انتخاب کنید که در برابر رطوبت مقاومت کامل را داشته باشد و در طول سالیان بتوانید به سادگی از آن استفاده کنید.

فروش فنس زنجیری

b) زیست بوم

اگر قصد استفاده از توری حصاری به منظور حفاظت از زمین و باغ خود در مقابل حیوانات را دارید، باید نوعی از توری حصاری را استفاده کنید که چشمه های آن به اندازه ای باشد که حیوانات نتوانند از آن عبور کنند.

c) عوامل انسانی

اگر از توری حصاری به عنوان دیواری محافظ در برابر سارقین استفاده می کنید، باید توجه داشته باشید که چشمه ها و ارتفاع آن به صورتی نباشد که سارق بتواند به راحتی از آن بالا رود و به زمین شما وارد شود.

d) زمین های ورزشی

اگر از توری حصاری در زمین های ورزشی یا تفریحی استفاده می کنید، باید نوعی از آن را تهیه کنید که در برابر برخورد اجسام و افراد به آن مقاومت بالایی داشته باشد و از کیفیت بالایی برخوردار باشد تا در صورت برخورد به افراد به آنها آسیبی وارد نکند.

اگر کیفیت توری مناسب نباشد، موجب بی نظمی محیط و از بین رفتن محصول خریداری شده شما می شود.

پس حتما سعی کنید بهترین نوع توری حصاری را تهیه کنید.

e) سطح زمین

یکی دیگر از عواملی که باید به آن توجه داشته باشد، سطح زمین است.

خرید فنس دور باغ

عوامل دیگر

میزان شیب سطح، نوع سطح و نوع خاک منطقه از عوامل دیگر قابل توجه در زمان خرید فنس باغی است.

کاربرد توری حصاری

کاربرد توری حصاری بسیار گسترده است.

توری حصاری برای محافظت از باغات، زمین های پرورش و نگهداری حیوانات، مکان های ورزشی و تفریحی استفاده می شود.

کاربرد فنس گالوانیزه

از توری حصاری در محل دکل های مخابراتی، نیروگاه ها و پالایشگاه های نفتی نیز استفاده های مکرری می شود.

خرید توری حصاری با کسب اطلاعات کامل!

 در زمان خرید توری حصاری باید به پارامتر های مختلفی توجه داشته باشید تا بهترین تجربه خرید را بدست آورید.

> این امر را با شرکت آهن سازان آرکا، برند آهن تخفیف و شماره تماس 55511555-021 تجربه خواهید کرد.

خرید توری فنس

جمع بندی

سخن پایانی اینست که فنس یکی از بهترین روش های حفاظتی می‌باشد و کاربرد فنس فراوان است.

به علت طیف گسترده کاربرد در طول سالیان، در دسته مناسب ترین روش های حفاظتی قرار گرفته است.

میزان رضایت مندی از محتوا

امتیاز دهی کاربران 5 (1 رای)

mailPhone

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو : سایت تخصصی فروش میلگرد، تیرآهن، انواع پروفیل و عایق های ساختمانی.

2) در سایت فنس ایران : قیمت روز انواع فنس و توری را مشاهده کنید.