تاریخ ارسال : ۲۰ آذر ۱۳۹۶
رشد قیمت فولاد
رشد قیمت فولاد

افزایش قیمت های جهانی و رشد نرخ شمش و قراضه موجب شد تا بازار فولاد دومین روز افزایشی خود را تجربه کند آن هم در شرایطی که تعرفه واردات کاهش یافته است.

 این بازار رو به بالاست
 
افزایش قیمت های جهانی و رشد نرخ شمش و قراضه موجب شد تا بازار فولاد دومین روز افزایشی خود را تجربه کند آن هم در شرایطی که تعرفه واردات کاهش یافته است. همین دوگانگی را می توان دلیلی برای عدم تداوم رشد قیمت ها به شمار آورد ولی واقعیت این گونه نیست زیرا نرخ های پیشنهادی در بورس کالا مخصوصاً برای ورق مدتی است که بدون محاسبه تعرفه واردات مورد محاسبه قرار می گیرد که موجب خواهد شد تغییر نرخ تعرفه تفاوتی در قیمت های بورس کالا ایجاد نکند. این مطلب در نهایت به رشد قیمت ها در بورس کالا به دلیل افزایش نرخ های جهانی منجر شده و برای تداوم افزایش نرخ در بازار داخلی کافی به نظر می رسد. این در حالی است که هنوز بازار نسبت به رشد قیمت ها بدبین است و معاملات بورس کالا نشان دهنده همین بیم و امیدها بوده ولی تداوم این وضعیت و عدم رشد نرخ در کنار ضعف تقاضا آن هم در شرایطی که امیدواری به افزایش تقاضای مناطق زلزله زده تقویت شده و رشد قیمت های جهانی هم احتمالاً ادامه می یابد چهره ای افزایشی برای بازار فولاد را رقم خواهد زد. در بازار پتروشیمی ها نیز رشد قیمت های پایه به افزایش نرخ در بورس و بازار منجر شده و شرایط بهتری را از لحاظ قیمت ها ایجاد می کند. بورس انرژی هم روزی آرام و کم حاشیه را سپری کرد...
 
تداوم رشد قیمت ها در بازار فولاد
 
افزایش بهای جهانی مصنوعات فولادی در کنار توجه بسیاری از واحدهای تولیدی به رشد بیشتر قیمت ها در نهایت موجب شد تا بازار فولاد وارد یک فاز افزایشی شود اگرچه هم اکنون ابهاماتی در خصوص دورنمای رشد قیمت ها وجود دارد ولی می توان گفت که تغییر فاز روانی بازار برای تداوم رشد قیمت ها کافی خواهد بود. این در حالی است که معاملات مصنوعات فولادی در بورس کالا نه تنها در روز یکشنبه بلکه در روزهای اخیر از جذابیت چندانی برخوردار نبوده که نشان می دهد زیرساخت های مورد نیاز برای رشد قیمت ها چندان هم فراهم نیست اگرچه تداوم این وضعیت در هفته جاری برای تغییر فاز قیمت ها در بورس کالا ؛ پس از بازار فولاد کافی خواهد بود. افزایش قیمت قراضه و رشد نسبی و البته محدود بهای شمش در نهایت موجب شد تا رشد قیمت های جهانی در بازار داخلی نیز تأثیرگذار باشد تا جایی که بازار مقاطع فولادی هم از رشد نرخ منتفع شد. این شرایط به احتمال زیاد ادامه می یابد یعنی در هفته جاری احتمالاً شاهد تداوم رشد قیمت ها باشیم.
 
دو روز رشد قیمتی پس از 4 هفته رکود خود نشان می دهد که بازار فولاد از پتانسیل رشد قیمت های انتظاری برخوردار است اگرچه حجم تقاضا محدود بوده و فعالان بازار هم چندان به رشد قیمت ها در کنار ضعف خرید متمایل نشده اند که این عدم تمایل در عدم رشد قیمت شمش و همچنین ضعف نسبی حجم معاملات قابل مشاهده است. این در حالی است که هنوز خریدهای واسطه گری و سفته بازی یا همان خریدهای انباری هم به صورت جدی آغاز نشده ولی به نظر نمی رسد که شاهد عقب گرد قیمت ها باشیم آن هم در شرایطی که قیمت های جهانی به سمت رشد نرخ متمایل گشته و فعالان بازار هم از احتمال رشد قیمت ها ترسیده اند. این شرایط نشان می دهد که هم اکنون بازار در فاز بیم و امید قرار داشته و هنوز خوش بینی به رشد قیمت ها را نمی توان به صراحت مشاهده کرد.
 
تجربه نشان داده که تغییر ذهنیت فعالان بازار از رکود به رونقی همراه با افزایش قیمت ها به زودی صورت نمی گیرد بلکه در ابتدا بازار باید عمق رکود را درک کرده ، از معاملات عقب نشینی کند و سپس با یک تکانه قیمتی و یا اخباری مهم وارد یک فاز رونقی شکننده می شود گویی رشد قیمت ها به صورت جرقه های پراکنده دیده شده ولی پس از آن بازار وارد فازی توأم با بیم و امید شده یعنی برخی به رشد قیمت ها خوش بین بوده و برخی دیگر به عدم رشد قیمت ها بدبین هستند ولی کمتر کسی از عقب گرد نرخ سخن می گوید. این شرایط که هم اکنون نیز در حال تجربه شدن است را باید مهمترین دوران در رشد قیمت ها به شمار آورد زیرا مجوز رشد قیمتی در همین فاز صادر می شود. به نظر می رسد تکانه های رشد قیمت ها در بازار مواد اولیه جدی تر باشد که می تواند در کنار تداوم جلسات فولادی ها به افزایش قیمتی کمک کند. با توجه به این موارد احتمال افزایش نرخ بیش از کاهش قیمت هاست ولی باز هم روز آینده می تواند چهره واضح تری از این بازار را مخابره کند...
 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.