تاریخ ارسال : ۱۰ دي ۱۳۹۶
تولید فولاد سازان بخش خصوصی روند روبه رشد دارد
تولید فولاد سازان بخش خصوصی روند روبه رشد دارد

بررسی عملکرد فولاد سازان بخش خصوصی در هفت ماهه 96 (منتهی به مهرماه) نشان می دهد که تولیدات این بخش روند رو به رشدی داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال 95 افزایش 21 درصدی را ثبت کرد.

گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا به استناد داده های آماری انجمن فولاد ایران حاکی است، میزان محصولات فولادی تولیدی از سوی بخش خصوصی در هفت ماهه 96 به رقم چهار میلیون و 527 هزار تن رسید که در مقایسه با تولید دوره مشابه در سال 95 که سه میلیون و 754 هزار تن بود، رشد 21 درصدی را نشان می دهد. واحد های تولیدی خصوصی شده نیز در دوره مزبور بالغ بر چهار درصد رشد نسبت به هفت ماهه 95 داشتند و 6 میلیون و 788 هزار تن محصولات فولادی تولید کردند. هفت ماهه 95 (منتهی به مهر) میزان محصولات فولادی تولید توسط بخش خصوصی شده رقم 6 میلیون و 531 هزار تن بود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان چهاردهمین فولاد ساز جهان معرفی شده و در افق چشم انداز 1404 دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد خام را در برنامه دارد.
 
فولاد سازان کشور در سالهای 95- 1394 به ترتیب 16 میلیون و 656 هزار تن و 18 میلیون و 466 هزار تن تولید داشتند. همچنین بررسی عملکرد تولید فولاد خام کشور در سال 95 نسبت به 94 نشان دهنده رشد 11 درصدی است. بخش خصوصی در 12 ماهه پارسال چهار میلیون و 47 هزار تن تولید فولاد خام داشت که در مقایسه با رقم 2میلیون و 875 هزار تن، عملکرد سال 94 رشد 41 درصدی را ثبت کرد. همچنین کل تولید واحد های فولاد ساز خصوصی شده، در سال 95 بالغ بر 14 میلیون و 419 هزار تن بود که نسبت به 13 میلیون و 781 هزار تن عملکرد سال 94 رشد پنج درصدی داشت.
 
** آمار صادرات 
 
میزان صادرات فولادی ثبت شده بر پایه داده های آماری انجمن یاد شده در سال 95 به رقم سه میلیون و 741 هزار تن رسید که نسبت به رقم یک میلیون و 797 هزار تن عملکرد سال 94 رشد 108 درصدی را ثبت کرده بود. هفت ماهه امسال ( منتهی به مهر) 690هزار تن تولیدات فولادی صادر شد.
 
** کاهش 33 درصدی واردات 
 
براساس جدول آماری انجمن مزبور، در مدت هفت ماهه امسال ( منتهی به مهر) یک میلیون و 206 هزار تن محصولات فولادی وارد کشور شد که در مقایسه با دوره مشابه در سال 95 که یک میلیون و 806 هزار تن واردات انجام شده بود، افت 33 درصدی را نشان می دهد. پارسال میزان واردات محصولات فولادی به رقم 187 هزار تن رسیده بود که نسبت به سال 94 افزایش 44 درصدی داشت. مجموع واردات محصولات فولادی در سال 94 نیز به رقم 130 هزار تن رسید.
 
** افزایش مصرف ظاهری 
 
میزان مصرف ظاهری محصولات فولادی در هفت ماهه امسال ( منتهی به مهر ) رقم 11 میلیون و 831 هزار تن بود و در مقایسه با دوره مشابه در سال 95 که 10 میلیون و 795 هزار تن بود، افزایش 10 درصدی داشت. مجموع مصرف ظاهری محصولات فولادی در سالهای 95- 1394 به ترتیب 14 میلیون و 989 هزار تن و 14 میلیون و 912 هزار تن ثبت شده بود.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.