تاریخ ارسال : ۲۶ دي ۱۳۹۶
متقاضیان خرید از بورس کالا تعیین کننده سرنوشت بازار ورق گرم در بازار داخلی می باشند
 متقاضیان خرید از بورس کالا تعیین کننده سرنوشت بازار ورق گرم در بازار داخلی می باشند

رقابت منطقی و پرهیز از خرید هیجانی در بورس کالا؛ تنها مرهم قیمتی فعلی بازار و مهمترین عامل موثر موجود در جهت تثبیت بازار گرم در شرایط کنونی است

در شرایطی قرار گرفته ایم که با رکود در صنایع پایین دستی و از طرفی افزایش نوسانی نرخ دلار و عدم پیش بینی نرخ ورق کلاف گرم وارداتی در ماههای آتی مواجه شده ایم و از طرف دیگر محدودیت سقف نرخ رقابتی در بورس کالا بنا بر توافقات صورت گرفته برداشته شده است. هر چند متاسفانه بنظر میرسد که حجم عرضه علیرغم توافقات صورت گرفته به واسطه عرضه های مچینگ، همچنان در وضعیت نه چندان مطلوب قرار داشته و به اجبار سناریوی پیش روی معاملات امروز بورس در خصوص این کالا رقابتی شدن آن خواهد بود.
 
بااینحال با توجه به عرضه محدود این کالا؛ مستعد افزایش نرخ رقابتی در بورس کالاست؛این خریداران هستند که میبایست ابتکار عمل را بدست گرفته و از ایجاد تشنج در بازار و رقابت نامعقول خودداری نمایند، چراکه به هر حال این وضعیت در شرف وقوع بوده و محتمل است؛ در صورتیکه خریداران بتوانند علیرغم محدودیت عرضه نمادHB، سقف نرخ رقابتی و پیشنهادی خود در بورس کالا را کنترل نمایند، شاید بتوان به ادامه تثبیت بازار ورق کلاف گرم در داخل کشور امیدوار بود؛ در غیراینصورت به ناچار میبایست منتظر بازار ملتهب پیش رو باشیم.
 
آنچه در عرضه های اخیر اتفاق افتاد باوجود عرضه محدود شرکت فولادساز خریداران با مدیریت مناسب و کنترل رفتار خود توانستند وارد فضای رقابتی مورد نظر فولادساز نشده و قیمت واقعی خود را پیشنهاد نمایند. در سایر محصولات بخصوص نمادHC و ورق روغنیBشاهد رکود محسوسی می باشیم.
 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.