نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ و ۰۵ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۱۰,۷۸۹ تومان 3.3%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول عرض تخلیه وزن بر متر مربع چشمه استاندارد نوع گالوانیزه ضخامت مفتول ارسال به سبد خرید
1 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2 ۵,۹۶۸ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.675 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
2 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2 ۶,۱۷۰ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.700 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
3 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/1 ۶,۵۷۵ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.750 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
4 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/1 ۶,۷۳۷ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.770 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
5 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2 ۶,۸۱۸ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.780 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
6 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2 ۶,۹۸۰ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.800 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
7 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/2 ۷,۱۴۲ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.820 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
8 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/3 ۷,۱۴۲ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.820 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
9 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/2 ۷,۲۶۴ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.835 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
10 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/1 ۷,۴۶۶ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.860 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
11 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/1 ۷,۷۰۹ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.890 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
12 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2 ۷,۸۸۷ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.912 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
13 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/3 ۷,۹۵۲ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.920 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
14 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/2 ۸,۱۱۴ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.940 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
15 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2 ۸,۱۵۴ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.945 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
16 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/2 ۸,۱۹۵ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.950 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
17 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/4 ۸,۴۳۸ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.980 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
18 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/4 ۸,۵۸۴ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.998 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
19 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/1 ۸,۶۰۰ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.000 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
20 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/3 ۸,۸۴۳ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.030 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
21 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/1 ۹,۰۰۵ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.050 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
22 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/3 ۹,۰۸۶ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.060 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
23 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/5 ۹,۰۸۶ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.060 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
24 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/5 ۹,۳۲۹ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.090 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
25 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/2 ۹,۴۱۰ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.100 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
26 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/6 ۹,۵۷۲ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.120 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
27 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/4 ۹,۵۷۲ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.120 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
28 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/6 ۹,۷۳۴ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.140 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
29 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/2 ۹,۷۶۶ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.144 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
30 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/4 ۹,۸۱۵ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.150 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
31 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/3 ۱۰,۳۰۱ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.210 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
32 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/5 ۱۰,۳۴۲ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.215 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
33 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/7 ۱۰,۴۶۳ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.230 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
34 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/3 ۱۰,۶۲۵ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.250 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
35 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/5 ۱۰,۶۲۵ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.250 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
36 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/7 ۱۰,۷۰۶ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.260 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
37 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/6 ۱۱,۱۱۱ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.310 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
38 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/4 ۱۱,۱۵۲ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.315 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
39 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/8 ۱۱,۱۹۲ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.320 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
40 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/4 ۱۱,۵۱۶ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.360 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
41 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/6 ۱۱,۵۱۶ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.360 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
42 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/8 ۱۱,۵۱۶ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.360 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
43 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/7 ۱۱,۹۶۲ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.415 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
44 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/9 ۱۲,۰۰۲ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.420 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
45 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/5 ۱۲,۰۸۳ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.430 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
46 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/7 ۱۲,۳۲۶ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.460 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
47 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/9 ۱۲,۳۲۶ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.460 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
48 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/5 ۱۲,۴۸۸ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.480 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
49 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/8 ۱۲,۸۱۲ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.520 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
50 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 3 ۱۲,۸۱۲ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.520 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
51 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/6 ۱۲,۹۷۴ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.540 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
52 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 3 ۱۳,۱۳۶ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.560 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
53 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/8 ۱۳,۲۱۷ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.570 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
54 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/6 ۱۳,۴۶۰ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.600 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
55 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/9 ۱۳,۷۰۳ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.630 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
56 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/7 ۱۳,۹۴۶ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.660 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
57 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/9 ۱۴,۲۷۰ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.700 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
58 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/7 ۱۴,۵۱۳ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.730 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
59 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 3 ۱۴,۶۷۵ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.750 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
60 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/8 ۱۴,۹۹۹ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.790 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
61 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 3 ۱۵,۰۸۰ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.800 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
62 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2.8 ۱۵,۴۸۵ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.850 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
63 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/9 ۱۶,۰۵۲ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.920 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
64 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/9 ۱۶,۷۰۰ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.000 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
65 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 3 ۱۷,۱۰۵ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.050 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
66 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 3 ۱۷,۷۵۳ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.130 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm

توضیحات بیشتر

توری حصاری

از زمان های گذشته و حتی قبل از تشکیل شهر ها و روستاها، از جمله نیاز های بشر تعیین مرز های مختلف در زمین بوده است. این کار در ابتدا با سنگ ها و چوب درختان انجام می شد و سپس با استفاده از پرچین ها که متشکل از درختچه ها و گیاهان طبیعی بود ادامه پیدا کرد؛ اما این حصار ها به اندازه کافی امنیت و کارآیی نداشتند و خیلی زود جای خود را به حصار های مدرن تر با کیفیت بیشتر، عمر بالاتر و از همه مهم تر امنیت قابل تری دادند. یکی از این حصار های مدرن تر، توری حصاری است. توری حصاری یا همان حصار را می توان پر کاربرد ترین محصول در صنایع مفتولی بر شمرد. این توری در بسیاری از صنایع و... کاربرد های فراوانی دارد. این نوع از جنس های فولاد سیاه، مفتول گالوانیزه گرم و گالوانیزه گرم با روکش pvc تولید می شوند. در این مقاله قصد داریم این محصول پر کاربرد را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم، با ما همراه باشید. ابتدا می خواهیم نحوه تولید و مباحث مربوط به آن را بررسی کنیم.
 
 
 
توری حصاری
 
 
 

تولید توری حصاری

توری هایی که از فولاد سیاه تولید می شوند، بیشتر در مناطق گرم و خشک مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع توری معمولا سرعت زنگ زدگی و خوردگی بسیار پایینی دارد. عمر مفید توری های جنس فولاد حدود 20 سال می باشد. در روش دوم که با مفتول گالوانیزه گرم تولید می شود به سبب استفاده از روکش گالونیزه گرم محصول نهایی طول عمر بالایی دارد و در برابر موارد مختلفی اعم از زنگ زدگی، خوردگی، فرسودگی، شرایط نامساعد آب و هوایی باران و اشعه UV خورشید دوام بسیار بالایی دارد. عمر این نوع محصول به بالای 40 سال می رسد. قیمت این محصول نسبت به توری هایی که از جنس فولاد سیاه می باشند 30 در صد بیشتر است. یکی از مزیت های دیگر این نوع توری زیبایی آن است که به واسطه رنگ نقره ای آن می باشد. شما می توانید توری حصاری مورد نیاز خود را هم اکنون به صورت آنلاین از طریق سایت آهن تخفیف خریداری نمایید. در نوع سوم این توری که در بالا ذکر شد روکش  PVC روی گالوانیزه گرم نشسته و دوام و ماندگاری محصول را چندین برابر می کند. قیمت این نوع توری نسبت به گالوانیزه گرم 20 درصد بیشتر می باشد. با توجه به زیبایی بسیار بالای این نوع توری این نوع توری بیشتر در مواردی که ظرافت و زیبایی مد نظر باشد کاربرد دارد که در ادامه به برخی از این کاربرد ها اشاره خواهیم داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد توری حصاری با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا همکاران ما در بخش فروش شما را راهنمایی کنند. در فرایند ساخت آن، از دستگاه هایی بهره می برند که قابلیت دریافت چند مدل الگو را دارند. این دستگاه ها برحسب الگوی مورد نظر، با نظم و ترتیب خاصی شروع به چرخش می‌ کنند و مفتول ها را به هم می‌ بافند. بسته به اینکه الگوی این محصول به چه شکلی باشد، سرعت، ترتیب و دفعات چرخش دستگاه ها متغیر است. این محصول به روش دستی، اتوماتیک و نیمه اتوماتیک قابل تولید است. در روش دستی، مفتول های فلزی توسط یک موتور به دور قالب می پیچد. سایز این قالب ها متفاوت است و در نهایت باعث تفاوت سایز توری می شود. پس از پیچیده شدن به دور قالب، مفتول ها به شکل رج به رج به مانند بافت قالی لا به لای هم بافته می‌ شوند. در آخر کار انتهای مفتول های بافته شده این توری را با دستگاه هایی جوش داده و محکم می‌ کنند. سپس یک فرد این توری را به شکل رول درمی‌ آورد و بسته بندی می‌ کند. در روش اتوماتیک تمامی این مراحل توسط دستگاه های کارخانه ای بزرگ انجام می‌ شود. پر واضح است که در روش اتوماتیک استحکام و نظم این توری بیشتر است.
 

مشخصات فنی توری حصاری

در این قسمت این نوع را از نظر ابعاد و اندازه مورد بررسی قرار می دهیم. سایز چشمه آن بر حسب سانتی متر بیان می شود. زمانی که گفته می شود چشمه 5 یعنی فاصله بین ضلع های رو به روی هم دیگر لوزی 5 سانتی متر است. یک نکته ای که می بایست در اینجا ذکر کنیم این است که این که این توری ها در صنعت کاربرد فراوانی دارند و در صنعت این توری ها به 4 دسته توری گالوانیزه، توری موج دار استیل و توری حصاری تقسیم شده اند. ضخامت مفتول های آن از 2 میلی متر تا 4 میلی متر می باشد که توسط دستگاه تمام اتوماتیک تولید می شوند.
 
 
قیمت توری حصاری
 
 
همچنین یک توری حصاری استاندارد باید این سه ویژگی مهم را داشته باشد:
1. عمر و دوام بالا
2. نصب و برداشت آسان
3. امنیت قابل توجه
نام دیگر توری حصاری فنس است. البته فنس واقعی با این توری تفاوت هایی دارد. از جمله اینکه فنس در زبان انگلیسی به معنای حصار است و نه توری حصاری. اما در زبان ما به اصطلاح به توری حصاری، فنس نیز گفته می شود. این توری محبوبیت زیادی در حصارکشی دارد. از جمله دلایل این محبوبیت قیمت کم آن و راحتی کارکرد آن نسبت به سایر روش های تعیین مرز و حصارکشی مانند دیوارکشی است. همچنین این محصول کار حصارکشی را خیلی سریعتر پیش می‌ برد، چراکه قابل حمل است و وزن زیادی ندارد.
 

خرید توری حصاری

آنچه در هنگام خرید و استفاده از توری ها و به خصوص توری حصاری بسیار مهم است، 4 مشخصه اصلی آن است. این 4 مشخصه عبارتند از: شرکت سازنده توری حصاری یا همان برند: در اکثر لوازمی که شما در زندگی خریداری می کنید، شرکت سازنده یک نقش محوری بازی می کند و این امکان وجود دارد که کیفیت تولیدات دو شرکت بسیار با یکدیگر فرق داشته باشد. به عنوان مثال، اگر شما قطعات یکسانی را به دو شرکت خودرو سازی متفاوت تحویل بدهید به طور قطع 2 خودرو کاملا متفاوت به لحاظ کیفیت تحویل خواهید گرفت. جنس آن همان طور که اشاره شد، ممکن است از فولاد سیاه و یا گالوانیزه گرم و یا گالوانیزه گرم با روکش پی وی سی باشد. قیمت فولاد سیاه نسبت به گالوانیزه گرم کمتر است و اغلب در محیط‌هایی که زیبایی ظاهری مد نظر نیست مورد بهره‌ برداری قرار می‌ گیرد. درباره جنس، نکته مهمی که باید حتما رعایت شود کاربری دلخواه شما می باشد. اگر در محیطی شرجی زندگی می کنید، بهتر است جنس توری یاد شده را به گونه ای خریداری کنید که نسبت به خوردگی و زنگ زدن مقاومت بیشتری داشته باشد، هرچند که ممکن است از یک توری حصاری با جنس متفاوت ارزان تر باشد. این اصل به اصطلاح ارزش خرید در برابر قیمت یا در انگلیسی cost benefit بودن نام دارد و در اینجا دقیقا همین موضوع باید مد نظر باشد، محصول مقاوم در برابر خوردگی در آب و هوای شرجی نیاز شما به تعویض توری را به تعویق انداخته و باعث می شود در طولانی مدت هزینه کمتری را متحمل شوید. سایز و قطر این توری فاکتور های دیگر موثر بر قیمت این محصول هستند، به این صورت که در سایز ها و قطرهای بیشتر با توجه به مصرف بیشتر متریال، قیمت توری حصاری بیشتر می شود. نمودار رشد قیمت براساس سایز و قطر یک نمودار خطی است که با توجه به جنس توری حصاری، افزایش می یابد. توری حصاری که توسط شرکت آهن تخفیف تولید می شوند، در چشمه های 5 الی 7.7 سانتی و به دلخواه مشتری می باشد، این توری ها در ارتفاع های مختلف می باشد. برای خرید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.
 
 
توری حصاری باغی
 

کاربرد توری حصاری

یکی از مهم ترین مباحث در رابطه با این محصول کاربرد های فراوان آن در زمینه های مختلف است در این قسمت از این مقاله قصد داریم در رابطه با کاربرد های مهم و فراوان این محصول بحث کنیم. از ابتدایی ترین موارد استفاده این نوع توری استفاده در کشاورزی و برای حصار کشی مزارع و باغ ها می باشد که به احتمال زیاد چنین چیزی را به طور فراوان مشاهده کرده اید. در واقع به بیان ساده تر بیشترین کاربرد توری حصاری همان گونه که از نام آن بر می آید، حصارکشی بسیاری از ساختمان ها و زمین ها با کاربری های مختلف برای حفظ امنیت می باشد. یکی از راه های مرزبندی و ایجاد مانع، حصار کشی می باشد. بستن حصار از دیر باز با سنگ و چوب مرسوم بوده و در زمان های نه چندان دور از پرچین های طبیعی که از درختان تیغ دار و گیاهان ایجاد می کردند، عملیات حصار کشی صورت می گرفت. معمولا این چنین روش های حصار کشی مشکلات فراوانی اعم از امنیت پایین، از بین رفتن بعد از یک مدت زمان و... را دارا بود اما امروزه این محصول و برخی محصولات مشابه توانسته است بسیاری از این قبیل مشکلات را حل کنند. برای مثال تعدادی ساختمان ها و زمین ها و فضا هایی که گاها توسط توری حصاری، حصار کشی می شوند عبارتند از ملک های خصوصی، زمین های کشاورزی، زمین های ورزشی، کارگاه های ساختمانی، مراکز صنعتی، مراکز نظامی، راه آهن، استخر، مراکز عمومی مانند ترمینال، فرودگاه و موارد مشابه می باشند. همچنین برای ساخت قفس های حیوانات نیز استفاده می شود. یکی دیگر از کاربرد های این توری، استفاده به عنوان حفاظ ساختمان ها در هنگام عملیات های ساختمانی به جهت حفظ جان کارگران و جلوگیری از سقوط کارگران می باشد.
نصب توری حصاری آسان است و با کمی حوصله شما نیز قادر به انجام آن هستید، حتی اگر در این کار خبره نباشید. بد نیست کمی درباره نصب این توری صحبت کنیم. در ابتدا باید منطقه مورد نظر خود را کاملا مشخص کنید و با وسایل مانند میخ های بزرگ یا تکه چوب علامت گذاری کنید. اگر در آن منطقه درختی وجود دارد بهتر است آنرا نبرید و از کنار درخت علامت گذاری را ادامه دهید. چرا که نباید به طبیعت لطمه ای وارد کرد. مکان انتخاب شده را با متر اندازه‌گیری کنید. این کار برای این است که بدانید به چند عدد رول از آن نیازمندید. سپس، مناطقی که باید میله در آن فیکس شود را با بیل بکنید و گود کنید. سپس میله های این توری را در این گودال ها گذاشته و کاملا فیکس و محکم کنید. پس از آن سیم کشی را انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که توری صاف و بدون پستی و بلندی است. بسته به اینکه در چه منطقه ای حصار کشی می کنید، دقت مراحل متفاوت است؛ اما پایه تمام آنها مراحل ذکر شده در بالا می‌باشد.
 
 
خرید توری حصاری
 
 
بد نیست به بحث درباره یکی از انواع پرکاربرد توری حصاری، یعنی توری حصاری زنجیری یا chain link wire mesh بپردازیم. توری حصاری زنجیری نه تنها در حصارکشی بلکه در بسیاری از صنایع کاربرد فراوان دارد. توری حصاری زنجیری فاقد هرگونه تار و پود است. دلیل نامگذاری آن هم وصل شدن سیم های تشکیل دهنده این محصول از عرض به یکدیگر است. جنس نوع زنجیری عموما از فلز گالوانیزه به روش گرم است. روکش آن لایه ای از آلومینیوم می‌ باشد. این روکش باعث شده است تا توری حصاری زنجیری حتی تا ۲۵ سال بدون زنگ زدگی در محیط های مرطوب باقی بماند. پر واضح است که این دوام بالا سود بسیاری برای استفاده کننده دارد. از توری حصاری زنجیری به علت سهولت استفاده و در دسترس بودن، بیشتر در کاربرد های شخصی بهره می برند. به عنوان مثال، برای مرزبندی املاک شخصی خصوصا در شهرستان ها، یا برای ساخت منطقه حفاظت شده حیوانات و گاهی در مراکز نظامی و ورزشی نیز کاربرد دارد. مقاوم ترین انواع این محصول، جنس استنلس استیل یا به عبارتی فولاد ضد زنگ آن هستند. این توری قیمت بیشتری نسبت به سایر توری ها دارد و عموما در مقیاس های بزرگی مثل ورزشگاه ها استفاده نمی‌ شود.
بد نیست به بررسی مواردی از ویژگی فنی توری حصاری بپردازیم:
ارتفاع آن از سطح زمین می‌تواند از ۵۰ سانتیمتر تا ۴ متر متغیر باشد.
طول این توری معمولا ۱۰ الی ۲۰ متر و به شکل رولی است.
قطر مفتول های تشکیل دهنده توری حصاری اکثرا بین ۲ تا ۴ میلیمتر است. بد نیست بدانید توری حصاری عموما کمی قابلیت کشسانی دارد.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.