نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳ و ۰۳ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۹,۸۳۸ تومان 11.4%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۱۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۱۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۱۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۱۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۱۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۲۶۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۲۶۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۲۶۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۲۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۲۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۲۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۲۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۲۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۲۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۲۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۲۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۳۶۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۳۶۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۳۶۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۳۶۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۳۶۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۳۶۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۳۶۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۳۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه چین ۹,۴۵۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۴۶۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه چین ۹,۵۰۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۶۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۷۴۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه چین ۱۰,۰۲۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه چین ۱۰,۰۲۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۰۶۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۰۶۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۰۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۵۴۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۶۴۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۷۱۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.45 1250 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۹۱۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه کاشان ۱۱,۰۱۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.45 1000 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه کاشان ۱۱,۰۱۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه چین ۱۱,۰۹۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه چین ۱۱,۱۰۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه تاراز ۱۲,۱۴۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه چین ۱۲,۶۵۰ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ 0.40 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.