نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱ و ۰۹ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۱۰,۸۰۲ تومان 1.9%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۴۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۴۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۴۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۴۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۴۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۴۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۴۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۴۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۴۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۵۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۵۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۵۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۵۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۵۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۵۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 1.2 1000 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۵۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 1.2 1250 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۵۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۵۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۵۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۵۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۵۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۵۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۵۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 1.2 1000 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۵۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 1.2 1250 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۵۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۵۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۷۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۷۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۷۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۷۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه چین ۱۰,۸۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.45 1000 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه کاشان ۱۱,۰۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه کاشان ۱۱,۰۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه تاراز ۱۱,۰۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه تاراز ۱۱,۰۲۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه چین ۱۲,۱۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.4 1000 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه چین ۱۳,۴۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.35 1000 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه چین ۱۴,۹۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 0.3 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

ورق گالوانیزه 

دراین مقاله قصد داریم به معرفی ورق گالوانیزه، چگونگی عملیات گالوانیزه و مزایا و کاربرد آن بپردازیم. قبل از این که بخواهیم به ورق گالوانیزه و فرایند آن بپردازیم، بهتر است در مورد آهن و زنگ زدگی آن مطالبی را خاطر نشان کنیم تا درک مطلب در مورد عملیات گالوانیزاسیون قابل فهم تر باشد. همه می دانند که آهن فقط در صورتی زنگ می زند که در معرض آب و اکسیژن باشد. در این صورت است که دچار زنگ زدگی می شود؛ به این ترتیب که عمل اکسایش در آهن به ایجاد آند منجر می شود و در قسمتی دیگری از آن به دلیل وجود اکسیژن کاتد تشکیل می گردد. این پدیده باعث می شود که یک پیل ولتایی کوچک تشکیل شده و این فرایند با حرکت آندها به سمت کاتدها منجر به زنگ زدگی می شود. حال برای جلوگیری از زنگ زدگی عملیات گالوانیزاسیون انجام می شود و عبارت است از پوشاندن سطح آن با فلز روی که در این مقاله ورق آهن مد نظر است. این عملیات اولین بار سالها پیش توسط شیمیدانی فرانسوی انجام شد و پس از آن این تحقیقات ادامه یافت و توسط دانشمندان دیگر ادامه یافت. از ویژگی های این روش عدم زنگ زدگی آهن می باشد که حتی پس از آنکه پوشش روی آن نیز از بین برود، اتفاق نمی افتد. پس به زبان ساده ورق گالوانیزه محصول پوشش دهی آهن با فلز روی است که از زنگ زدگی آهن جلوگیری می کند. برای این کار چند میکرون فلز روی را برروی سطح آهن پخش می کنند و این امر آهن را در برابر عوامل فرسایشی بیرونی از جمله رطوبت و اکسیژن محافظت می کند. میزان فلز روی مورد نظر برای عملیات مذکور، ارتباط مستقیم با کیفیت پوشش ورق آهن دارد. یعنی هرچه مقدار روی بیش تر باشد پوشش دهی آن بالاتر است و به اصطلاح کاتینگ بالاتری دارد. ورق گالوانیزه تولید شده توسط کشور چین، دارای کاتینگ بین 100 تا 120 است؛ اما کشورهایی مانند کره، ژاپن و هند ورق هایی با کاتینگ 180 تولید می کنند که این امر نشان دهنده با کیفیت بودن تولیدات  ورق گالوانیزه درکشورهای اخیر است. 
 
 
ورق گالوانیزه
 
 
فرایند گالوانیزه شدن به این شکل است که بین فلز روی و آهن پیل های الکتروشیمیایی به وجود می آید. در این عملیات آهن نقش کاتد را به جای روی و نیز روی به جای آهن نقش آند را ایفا می کند. در این فرایند شیمیایی به دلیل این که آهن فلز فعال تری است نسبت به روی زود تر اکسید می شود. گالوانیزه کردن روشی بسیار مطمئن و مناسب برای زمانی است که می خواهید فلز مورد نظر از زنگ زدگی و خوردگی محافظت نمایید. روش غوطه وری گرم یکی از روش های بسیار مرسوم و قدیمی در سراسر جهان است که بسیار کاربرد دارد. این روزها بیش از آهن و فولاد در برابر زنگ زدگی قابلیت محافظت دارد. پس با لایه محافظی که از این روش برروی آهن یا فولاد ایجاد می شود از فرسایش و زنگ زدگی آن در برابر عوامل بیرونی جلوگیری می شود. البته بدیهی ست که ضخامت روی و شدت عوامل بیرونی و شرایط محیط بر این روند تاثیر مستقیم دارد و می تواند برروی مقاومت ورق تاثیر گذار باشد. لایه ایجاد شده برروی آهن یا فولاد سبب می شود تا روی با ایجاد چسبندگی برروی آهن یا فولاد هم در برابر زنگ زدگی از آن محافظت کند و هم در برابر اصطکاک مقاومت فلز بالا ببرد. ضخامت پوشش گالوانیزه بسته به شرایط مختلف با استانداردهای مختلفی تعبیه می شود. ترکیبات شیمیایی موجود در عملیات گالوانیزاسیون بسیار اهمیت دارند و انتخاب آن ها کاری دقیق است. برای مثال میزان سیلیکون و فسفر در ضخامت کربن در طول فرایند گالوانیزه تاثیر بسیاری دارد. اگر میزان سیلیکون و فسفر از 4 دهم یا 5 دهم در صد بیشتر باشد فولاد از پوشش گالوانیزه بیش تری برخوردار می شود. 
 
 
قیمت ورق گالوانیزه
 

درباره مزایای ورق گالوانیزه بدانیم!

استفاده از ورق گالوانیزه در صنعت ساخت و ساز و دیگر صنایع مزایای بسیاری دارد؛ اما بیش ترین مصرف و استقبال از آن در صنعت ساخت و ساز است که به اهمیت آن می افزاید. این نوع ورق در شرایطی که میزان فرسایش و اکسایش بالا باشد، عمر بالایی دارد و می تواند تا 30 سال قابل استفاده باشد. لازم به ذکر است که این روش از مقرون به صرفه ترین روش ها از نظر اقتصادی می باشد و از این جهت نسبت به مقاومت و طول عمر بالای آن صرفه اقتصادی را موجب می شود. لازم به ذکر است کیفیت گالوانیزه و میزان پوشش دهی آن با چشم غیر مسلح قابل وارسی است. 
 
 
خرید ورق گالوانیزه
 

کاربرد ورق گالوانیزه 

ورق گالوانیزه برای لوله بخاری، ساخت گل خانه ها، سقف شیروانی، کانال کولر و همه جاهایی که به جهت شرایط نامناسب در معرض زنگ زدگی باشند، قابل استفاده می باشد. به این ترتیب مشاهده می شود استفاده از این محصول کاربرد های فراوانی دارد؛ چرا که استفاده از این ورق ها به علت مقاومت بالا و طول عمر آن و نیز هزینه کمتر بسیار مقرون به صرفه است و موجب صرفه جویی در هزینه ها می شود. امروزه علاوه بر روش های سنتی مشاهده و خرید تجهیزات صنعتی از جمله ورق گالوانیزه از طریق اینترنت هم می توان به مطالعه مطالب مورد نظر خود پرداخت و با بررسی و مشاهده و کسب اطلاعات از این طریق به خرید اینترنتی نیز مبادرت کرد. ضمن این که با استفاده از اینترنت می توان به مقایسه انواع و اقسام محصولات و نیز مشاهد قیمت ها پرداخت و با اطلاعات کافی و خیالی آسوده، نسبت به خرید محصول مورد نظر اقدام نمود. به طور کلی گالوانیزه کردن روشی بسیار مناسب و مفید برای مواقعی می باشد که محصول مورد نظر باید از زنگ زدگی حفظ شود و در شرایط آب و هوایی مرطوب قرار دارد. بدین ترتیب کاربردهای این محصول بسیار گسترده می باشد.
 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

صفحه ای با آدرس main_center_left بسازید