نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۱۶ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۱۵,۳۷۰ تومان 13.5%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ وزن عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 کرومیت 8500 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 700 گرم 1 m کف انبار تهران
2 کرومیت 9000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 800 گزم 1 m کف انبار تهران
3 کرومیت 9400 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 700 گرم 1 m کف انبار تهران
4 کرومیت 9950 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 800 گزم 1 m کف انبار تهران
5 کرومیت 10000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 900 گزم 1 m کف انبار تهران
6 کرومیت 10200 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 900 گزم 1 m کف انبار تهران
7 سقفی 11000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 900 تا 1000 گرم 25 cm کف انبار تهران
8 کرومیت 11000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1000 گزم 1 m کف انبار تهران
9 سقفی 12000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1000 تا 1100 گرم 25 cm کف انبار تهران
10 کرومیت 12200 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1000 گزم 1 m کف انبار تهران
11 سقفی 12800 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 900 تا 1000 گرم 25 cm کف انبار تهران
12 سقفی 13000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1100 تا 1200 گرم 25 cm کف انبار تهران
13 سقفی 13500 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1000 تا 1100 گرم 25 cm کف انبار تهران
14 سقفی 14000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1200 تا 1300 گرم 25 cm کف انبار تهران
15 سقفی 14520 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1100 تا 1200 گرم 25 cm کف انبار تهران
16 سقفی 15000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1300 تا 1400 گرم 25 cm کف انبار تهران
17 سقفی 15600 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1200 تا 1300 گرم 25 cm کف انبار تهران
18 سقفی 16000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1400 تا 1500 گرم 25 cm کف انبار تهران
19 سقفی 16600 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1300 تا 1400 گرم 25 cm کف انبار تهران
20 سقفی 17000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1500 تا 1600 گرم 25 cm کف انبار تهران
21 سقفی 17600 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1400 تا 1500 گرم 25 cm کف انبار تهران
22 کرومیت 18000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1400 تا 1600 گرم 2 m کف انبار تهران
23 سقفی 18600 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1500 تا 1600 گرم 25 cm کف انبار تهران
24 کرومیت 20000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1600 تا 1800 گرم 2 m کف انبار تهران
25 کرومیت 20200 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1400 تا 1600 گرم 2 m کف انبار تهران
26 کرومیت 21200 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1600 تا 1800 گرم 2 m کف انبار تهران
27 کرومیت 22000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1800 تا 2000 گرم 2 m کف انبار تهران
28 کرومیت 23020 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1800 تا 2000 گرم 2 m کف انبار تهران
29 کرومیت 24000 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 2000 تا 2100 گرم 2 m کف انبار تهران
30 کرومیت 25200 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 2000 تا 2100 گرم 2 m کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.