نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۱۶ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۲۹,۶۴۵ تومان 0%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت تخلیه ارسال به سبد خرید
1 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر 12800 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
2 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر 14800 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
3 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر 16600 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
4 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر 18900 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
5 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر 19800 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
6 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر 22000 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
7 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر 23200 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
8 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر 23500 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
9 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر 25200 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
10 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر 26000 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
11 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر 31200 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران
12 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر 31500 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
13 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر 31600 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
14 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر 32200 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
15 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر 34500 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
16 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر 38500 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
17 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر 39500 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران
18 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر 44500 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
19 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر 48600 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران
20 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر 58000 ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

برای اطلاع از قیمت سینی کابل با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.