نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۱۷ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱ و ۳۸ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۸۵,۸۳۳ تومان 3.7%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) ضخامت سایز طول تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ستون فنس نبشی سبک ۲۲,۵۰۰ 2 mm نبشی 3cm 1.5m در انبار تهران
2 ستون فنس نبشی سبک ۲۷,۳۰۰ 2 mm نبشی 3cm 2m در انبار تهران
3 ستون فنس نبشی سبک ۳۱,۱۰۰ 2 mm نبشی 3cm 2.4m در انبار تهران
4 ستون فنس نبشی سبک ۳۶,۷۰۰ 3 mm نبشی 4cm 1.5m در بنگاه تهران
5 ستون فنس نبشی سبک ۳۶,۹۰۰ 2 میلیمتر نبشی 3cm 3m در انبار تهران
6 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۹,۵۰۰ 2 mm 3cm 1.5m کف انبار تهران
7 ستون لوله گالوانیزه سرد ۴۲,۱۰۰ 2 میلیمتر 3cm 1.5m کف انبار تهران
8 پایه فنس نبشی سنگین ۴۶,۱۰۰ 4 میلی متر نبشی 4cm 1.5m در بنگاه تهران
9 ستون فنس نبشی سبک ۴۶,۲۰۰ 3 mm نبشی 4cm 2m در بنگاه تهران
10 پایه لوله گالوانیزه گرم ۴۹,۴۰۰ 2 mm 3cm 1.5m در انبار تهران
11 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۹,۷۰۰ 2 میلی متر 4cm 1.5m کف انبار تهران
12 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۰,۰۰۰ 2 mm 3cm 2m کف انبار تهران
13 ستون لوله گالوانیزه سرد ۵۳,۵۰۰ 2 میلیمتر 3cm 2m کف انبار تهران
14 ستون فنس نبشی سبک ۵۳,۸۰۰ 3 mm نبشی 4cm 2.4m در بنگاه تهران
15 ستون لوله گالوانیزه سرد ۵۴,۹۰۰ 2 میلیمتر 4cm 1.5m کف بنگاه تهران
16 ستون فنس نبشی سبک ۵۶,۳۰۰ 4 mm نبشی 5cm 1.5m در بنگاه تهران
17 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۸,۴۰۰ 2 mm 3cm 2.4m کف انبار تهران
18 پایه فنس نبشی سنگین ۵۸,۸۰۰ 4 میلی متر نبشی 4cm 2m در بنگاه تهران
19 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۶۰,۵۰۰ 2 میلی متر 5cm 1.5m کف انبار تهران
20 ستون لوله گالوانیزه سرد ۶۲,۶۰۰ 2 میلیمتر 3cm 2.4m کف انبار تهران
21 پایه لوله گالوانیزه گرم ۶۳,۲۰۰ 2 mm 3cm 2m در انبار تهران
22 پایه لوله گالوانیزه گرم ۶۳,۲۰۰ 2 mm 4cm 1.5m در انبار تهران
23 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۶۳,۶۰۰ 2 میلی متر 4cm 2m کف انبار تهران
24 ستون فنس نبشی سبک ۶۵,۳۰۰ 3 mm نبشی 4cm 3m در بنگاه تهران
25 پایه فنس نبشی سنگین ۶۷,۴۰۰ 5 میلی متر نبشی 5cm 1.5m در بنگاه تهران
26 ستون لوله گالوانیزه سرد ۶۷,۷۰۰ 2 میلیمتر 5cm 1.5m کف بنگاه تهران
27 پایه فنس نبشی سنگین ۶۸,۹۰۰ 4 میلی متر نبشی 4cm 2.4m در بنگاه تهران
28 ستون لوله گالوانیزه سرد ۷۰,۵۰۰ 2 میلیمتر 4cm 2m کف بنگاه تهران
29 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۷۱,۰۰۰ 2 mm 3cm 3m کف انبار تهران
30 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۷۱,۴۰۰ 2 میلی متر 6cm 1.5m کف انبار تهران
31 ستون فنس نبشی سبک ۷۲,۴۰۰ 4 mm نبشی 5cm 2m در بنگاه تهران
32 پایه لوله گالوانیزه گرم ۷۴,۳۰۰ 2 mm 3cm 2.4m در انبار تهران
33 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۷۴,۷۰۰ 2 میلی متر 4cm 2.4m کف انبار تهران
34 ستون لوله گالوانیزه سرد ۷۶,۲۰۰ 2 میلیمتر 3cm 3m کف بنگاه تهران
35 پایه لوله گالوانیزه گرم ۷۷,۰۰۰ 2 mm 5cm 1.5m در انبار تهران
36 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۷۸,۰۰۰ 2 میلی متر 5cm 2m کف انبار تهران
37 ستون فنس نبشی سبک ۸۰,۲۰۰ 5 mm نبشی 6cm 1.5m در بنگاه تهران
38 ستون لوله گالوانیزه سرد ۸۰,۴۰۰ 2 میلیمتر 6cm 1.5m کف بنگاه تهران
39 پایه لوله گالوانیزه گرم ۸۱,۶۰۰ 2 mm 4cm 2m در انبار تهران
40 ستون لوله گالوانیزه سرد ۸۳,۰۰۰ 2 میلیمتر 4cm 2.4m کف بنگاه تهران
41 پایه فنس نبشی سنگین ۸۴,۲۰۰ 4 میلی متر نبشی 4cm 3m در بنگاه تهران
42 ستون فنس نبشی سبک ۸۵,۳۰۰ 4 mm نبشی 5cm 2.4m در بنگاه تهران
43 پایه فنس نبشی سنگین ۸۷,۱۰۰ 5 میلی متر نبشی 5cm 2m در بنگاه تهران
44 ستون لوله گالوانیزه سرد ۸۷,۵۰۰ 2 میلیمتر 5cm 2m کف بنگاه تهران
45 پایه لوله گالوانیزه گرم ۹۰,۸۰۰ 2 mm 3cm 3m در انبار تهران
46 پایه لوله گالوانیزه گرم ۹۰,۸۰۰ 2 mm 6cm 1.5m در انبار تهران
47 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۹۱,۳۰۰ 2 میلی متر 4cm 3m کف انبار تهران
48 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۹۲,۰۰۰ 2 میلی متر 5cm 2.4m کف انبار تهران
49 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۹۲,۵۰۰ 2 میلی متر 6cm 2m کف انبار تهران
50 پایه فنس نبشی سنگین ۹۳,۴۰۰ 6 میلی متر نبشی 6cm 1.5m در بنگاه تهران
51 پایه لوله گالوانیزه گرم ۹۶,۴۰۰ 2 mm 4cm 2.4m در انبار تهران
52 پایه لوله گالوانیزه گرم ۱۰۰,۰۰۰ 2 mm 5cm 2m در انبار تهران
53 ستون لوله گالوانیزه سرد ۱۰۱,۷۰۰ 2 میلیمتر 4cm 3m کف بنگاه تهران
54 پایه فنس نبشی سنگین ۱۰۳,۰۰۰ 5 میلی متر نبشی 5cm 2.4m در بنگاه تهران
55 ستون لوله گالوانیزه سرد ۱۰۳,۴۰۰ 2 میلیمتر 5cm 2.4m کف بنگاه تهران
56 ستون فنس نبشی سبک ۱۰۴,۳۰۰ 5 mm نبشی 6cm 2m در بنگاه تهران
57 ستون لوله گالوانیزه سرد ۱۰۴,۶۰۰ 2 mm 6cm 2m کف بنگاه تهران
58 ستون فنس نبشی سبک ۱۰۴,۶۰۰ 4 mm نبشی 5cm 3m در بنگاه تهران
59 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۱۰۹,۴۰۰ 2 میلی متر 6cm 2.4m کف انبار تهران
60 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۱۱۳,۰۰۰ 2 میلی متر 5cm 3m کف انبار تهران
61 پایه لوله گالوانیزه گرم ۱۱۸,۴۰۰ 2 mm 4cm 3m در انبار تهران
62 پایه لوله گالوانیزه گرم ۱۱۸,۴۰۰ 2 mm 5cm 2.4m در انبار تهران
63 پایه لوله گالوانیزه گرم ۱۱۸,۴۰۰ 2 mm 6cm 2m در انبار تهران
64 پایه فنس نبشی سنگین ۱۲۱,۸۰۰ 6 میلی متر نبشی 6cm 2m در بنگاه تهران
65 ستون فنس نبشی سبک ۱۲۳,۵۰۰ 5 mm نبشی 6cm 2.4m در بنگاه تهران
66 ستون لوله گالوانیزه سرد ۱۲۳,۹۰۰ 2 mm 6cm 2.4m کف بنگاه تهران
67 پایه فنس نبشی سنگین ۱۲۶,۷۰۰ 5 میلی متر نبشی 5cm 3m در بنگاه تهران
68 ستون لوله گالوانیزه سرد ۱۲۷,۳۰۰ 2 میلیمتر 5cm 3m کف بنگاه تهران
69 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۱۳۴,۸۰۰ 2 میلی متر 6cm 3m کف انبار تهران
70 پایه لوله گالوانیزه گرم ۱۴۰,۵۰۰ 2 mm 6cm 2.4m در انبار تهران
71 پایه فنس نبشی سنگین ۱۴۴,۵۰۰ 6 میلی متر نبشی 6cm 2.4m در بنگاه تهران
72 پایه لوله گالوانیزه گرم ۱۴۶,۰۰۰ 2 mm 5cm 3m در انبار تهران
73 ستون فنس نبشی سبک ۱۵۲,۴۰۰ 5 mm نبشی 6cm 3m در بنگاه تهران
74 ستون لوله گالوانیزه سرد ۱۵۲,۸۰۰ 2 mm 6cm 3m کف بنگاه تهران
75 پایه لوله گالوانیزه گرم ۱۷۳,۶۰۰ 2 mm 6cm 3m در انبار تهران
76 پایه فنس نبشی سنگین ۱۷۸,۷۰۰ 6 میلی متر نبشی 6cm 3m در بنگاه تهران

نحوه آماده سازی پایه فنس برای نصب فنس


در این ویدیو نحوه آماده سازی پایه فنس برای نصب فنس را مشاهده می کنید.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید. برای دیدن فیلم های بیشتر، به کانال آپارات ما سر بزنید:

https://www.aparat.com/ahantakhfif

 

توضیحات بیشتر

پایه فنس

استفاده از فنس و پایه فنس برای حفاظت زمین از دیر باز مورد توجه بوده است. برای این که بتوان محدوده زمین زراعی و یا ملکی که به یک نفر تعلق دارد را مشخص کرد تا حیوانات و یا اشخاص نتوانند وارد محدوده مشخص شوند از توری حصاری استفاده می کنند. البته حفاظت زمین در گذشته به صورت امروزی نبود؛ چون که اصلاً چنین فنّاوری وجود نداشت که بتوان با آن توری حصاری یا چیزی مشابه آن را تولید کرد.

 

قیمت پایه فنس

 

تاریخچه توری حصاری و پایه توری حصاری

پیشینیان، از بوته، درختان خاردار و شاخ و برگ آن ها برای حصارکشی زمین کشاورزی استفاده می‌ کردند.

می‌ توان گفت که اولین فنس ها همین چیز ها بودند که به طور طبیعی در طبیعت اطراف یافت می‌ شدند. گذشت زمان سبب شد که برای حفظ پایدار و مطمئن زمین‌ ها توری‌ ها و فنس های گالوانیزه به وجود آید.

پایه توری حصاری ابزار لازم برای حصارکشی!

برای این که بتوان دور زمین را حصار کشی کرد ابتدا باید بتوان با پایه‌ ها و میله‌ هایی این توری حصاری را در اطراف زمین نصب نمود. پایه توری حصاری از دیگر چیز هایی است که با به وجود آمدن فنس نیاز به آن پیدا شد.

در ادامه در مورد پایه توری حصاری می‌ خواهیم توضیحات بیشتری خدمت شما عرض کنیم.

آشنایی با پایه توری فنس

پایه توری حصاری چیست؟

ستون توری حصاری که معمولاً آن ها را برای حصار بندی فنس ها استفاده می‌کنیم، در واقع به لوله‌ های مخصوص که تا ۳ متر ممکن است ارتفاع داشته باشد و دارای ضخامت‌ های مختلفی نیز است و به‌ عنوان تکیه گاه توری و فنس ها استفاده می‌ شود، گفته می‌ شود. برخی از این ستون توری حصاری ها از گالوانیزه و برخی نیز از آهن ساخته شده‌اند.

 

خرید پایه فنس

 

از کدام پایه کجا استفاده کنیم؟

در جا هایی که احتمالاً رطوبت زیاد است و احتمال زنگ زدگی می‌ رود بهتر است از ستون فنس گالوانیزه استفاده کنیم.

این نوع ستون ها معمولاً در سایز ۶، ۵ و ۴ در بازار یافت می‌ شوند.

انواع پایه فنس

اما علاوه بر انواع گفته شده، ستون توری حصاری مدل های متنوع دیگری نیز دارد:

1- لوله های داربستی (لوله سیاه رنگ شده)

2- لوله گالوانیزه گرم و سرد

3- فلزات ۲ اینچ صنعتی

4- پروفیل یا قوطی

5- نبشی

مزایا و معایب انواع پایه توری حصاری

ستون فنس از جنس لوله داربستی از فلز سیاه ساخته می‌شود و در برابر دما مقاومت بالایی ندارند. درصورتی که ستون توری حصاری از جنس فولاد گالوانیزه علاوه بر مقاومت در برابر اکسیداسیون، در برابر دمای بالا نیز بسیار مقاوم اند.

اگر ستون فنس را با روکشی از جنس PVC بپوشانیم، تمامی این مزایا چند برابر می شود.

 

فروش پایه فنس

 
روکش PVC چیست؟

روکش های PVC از خانواده پلیمر ها هستند و در واقع نوعی پلاستیک سخت به حساب می آیند.

این روکش ها توسط روان کننده ها انعطاف پذیر می‌ شوند. روکش های PVC به علت جنس پلاستیکی ای که دارند زنگ نمی زنند و ستون توری حصاری زیر آنها از اکسید شدن در امان می ماند.

نکات مهم در مورد خرید پایه توری حصاری

استفاده از ستون فنس به عنوان تکیه گاهی برای فنس هایی که نصب می‌ کنیم باید با دقت صورت گیرد و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، باید جنس ستونی که انتخاب می‌ کنیم بسیار مهم است که بهترین نوع را در بین انواع ستون گالوانیزه گزینش کنید.

ستون توری حصاری گالوانیزه

ستون توری حصاری ها را می‌توان بر اساس جنس و نوع اتصالاتی که به کار می‌ رود دسته بندی گردد.

در این بین از پر کاربرد ترین ستون توری حصاری ها آن‌ هایی هستند که از جنس گالوانیزه بوده و تقریباً قدمتشان در بازار ایران به بیش از ۵۰ سال پیش می‌ رسد.

نحوه تولید پایه فنس گالوانیزه

برای انجام عمل گالوانیزاسیون و پوشاندن ستون توری حصاری با "روی" موارد زیر انجام می شود:

1. تمیز کردن و زنگ زدایی

در ابتدای امر آن را خوب تمیز می کنند تا هیچ گونه آلودگی و یا چربی بر روی سطح لوله نباشد که این عمل در واحد آماده سازی بر اساس یک سری اصول و روش‌ های خاصی انجام می پذیرد.

در این محل همچنین عمل زنگ زدایی روی این لوله‌ ها یا ستون های فلزی صورت می‌گیرد.

2. فلاکسی کردن

سپس آن ها به روش غوطه ور سازی گرم، آغشته به محلول فلاکس می کنند.

علت این کار این است که بتوانند وقتی که می‌ خواهند سطح این ستون را با روی آغشته کنند روی به صورت دقیق تر و کامل تری در سطح آن نفوذ کند.

 

پایه فنس گالوانیزه

 
3. خشک کردن

از این مرحله به بعد این ستون ها وارد کوره‌ ای که دمایی در حدود ۱۲۰ درجه سانتی‌ گراد دارد می‌ شود تا تقریباً سطح آن خشک شد

4. غوطه ور سازی در "روی"

آن را در مرحله بعد وارد یک وانی که در آن روی مذاب وجود دارد می کنند. عمل غوطه‌ ور سازی ستون فنس در داخل وان باید یک دقیقه صورت گیرد.

وان "روی"

وانی که در آن "روی" مذاب دارد، دارای دمای حدود ۴۵۰درجه است و ستون سریع از داخل وان خارج می‌شود.

5. پاک سازی و سرد کردن

فلزاتی که بر روی سطوح داخلی و خارجی این ستون ها قرار دارند، در مرحله بعد به کمک دمش بخار و هوا کاملاً پاک شده و سر انجام آن را به داخل وان آب سرد فرو می‌ برند.

انواع پایه‌ گالوانیزه بر اساس تولید

انواع پایه‌ گالوانیزه عبارت‌ اند از:

1) ستون توری حصاری گالوانیزه گرم

2) پایه توری حصاری گالوانیزه سرد

 

پایه فنس ارزان قیمت

 

انواع پایه‌ گالوانیزه بر اساس وزن

همچنین از نظر وزنی شامل موارد زیر است:

1) ستون گالوانیزه با وزن سبک

2) ستون گالوانیزه با وزن متوسط

3) ستون گالوانیزه با وزن سنگین

آماده سازی 

اگر هم نیاز باشد قسمت انتهایی این ستون ها با توجه به سفارشی که مشتری ممکن است داده باشد دنده شود، این کار صورت می‌گیرد و درپوش‌ های پلاستیکی رنگی را برای این که سطوح دنده‌ ها محافظت شوند و قابل شناسایی باشند، نصب می‌شود.

رابطه وزن و قیمت پایه فنس گالوانیزه!

اینکه ستون توری حصاری گالوانیزه سبک، متوسط یا سنگین است در قیمت آن تاثیر گذار می ‌باشد.

کاربرد های نوع گالوانیزه

کاربرد آن برای یازه فلزی، گلخانه، تصفیه خانه‌ ها، دکل برق و دکل‌ های مخابراتی به وفور استفاده می‌ شود.

پایه توری حصاری گالوانیزه چه مزیتی دارد؟

خاصیت خوب ستون فنس گالوانیزه این است که به دلیل روکش گالوانیزه که بر روی سطح خود دارند در برابر رطوبت از مقاومت بالایی برخوردار هستند و می‌ توانند مدت زمان زیادی دوام داشته باشند.

چون ستون توری حصاری گالوانیزه ضد زنگ است، در صنایع استفاده‌ های مفیدی می‌ شود.

در ادامه به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت.

 

انواع پایه توری حصاری

 

ویژگی‌ های پایه توری حصاری گالوانیزه

ستون توری حصاری که از روکش گالوانیزه در آن ها استفاده شده است قابلیت های زیر را دارد:

الف) در مکان‌ های دارای رطوبتی به کار گرفته و می‌ توانند از خوردگی و زنگ زدگی در امان باشند.

ب) ستون فنس گالوانیزه در برابر گرما مقاوم است

پ) پوششی که بر روی این نوع از ستون ها قرار گرفته است از روی و ترکیبات مختلفی از آهن است و عمل گالوانیزاسیون که بر روی آن ها صورت گرفته این قابلیت را به ستون فنس گالوانیزه داده است که بتوان در صنایع مختلف با خیال راحت از آن ها استفاده نمود بدون این که نگران آسیب و خوردگی آن ها باشیم.

اندازه گیری ستون توری حصاری

اندازه گیری ضریب هیزن ویلیامز لوله‌ فنس، بر اساس اینچ صورت می پذیرد.

اتصالات فنس و پایه توری حصاری

اتصالاتی که برای آن به کار می‌ رود تشکیل شده است از کمربند، قفل و بوشن.

 

اتصالات فنس کرپی و بوشن

 

در زمانی که می‌خواهند توری‌ ها و یا فنس ها را با استفاده از این میله‌ ها و ستون فنس نصب کنند، اتصال آن ها به ‌وسیله دنده پیچی به یکدیگر صورت می پذیرد و به گونه‌ ای شایسته با مواد مخصوص آب بندی می‌ شوند تا از پوسیدگی و خوردگی در امان بمانند.

انواع دیگر ستون توری حصاری

حال که به بررسی کامل ستون توری حصاری گالوانیزه پرداختیم، قصد داریم تا درباره سایر جنس های آن صحبت کنیم.

لازم به ذکر است که بین تمامی انواع ستون توری حصاری، ستون توری حصاری گالوانیزه در صنعت استفاده بیشتری دارند.

پایه فنس بتنی

گاهی بنا به شرایط مورد نظر مشتری، ستون توری حصاری از جنس بتن نیز ساخته می‌ شود. ستون توری حصاری بتنی نسبت به سایر انواع ستون توری حصاری وزن بیشتری دارد.

از ستون بتنی بیشتر در کاربرد های شخصی استفاده می شود. مثلاً در تعیین مرز باغ های انگور و گردو!

غیر قابل دزدیدن!

این مدل از ستون توری حصاری به علت وزن بالا غیر قابل دزدیدن می ‌باشد. این یک مزیت در استفاده های شخصی محسوب می شود. چرا که ستون فنس بتنی حتی اگر قابل جا به جایی باشد غیر قابل فروش دوباره است و در نتیجه نمیتونم در بازار سیاه آن را به فروش رساند.

درون ستون توری حصاری بتنی عموما سه عدد میلگرد کار گذاشته می‌ شود. کارگزاری این میلگرد ها درون ستون بتنی توسط فرایند جوشکاری انجام می‌ گیرد. ستون توری حصاری بتنی به علت طول عمر بالایی که دارند به فراوانی به شکل دست دوم نیز در بازار یافت می‌ شوند.

 

پایه فنس پروفیل

 

ستون فنس چوبی

در زمان های گذشته استفاده از ستون توری حصاری چوبی نیز بسیار مرسوم بوده است.

ستون توری حصاری چوبی از زیبایی بیشتری برخوردار است؛ اما از نظر کارایی و استحکام از سایر ستون توری حصاری ها ضعیف تر بوده و کاربرد زیادی در صنعت ندارد. ضمن اینکه بعلت منشأ چوبی آن که از تنه درختان تهیه می شود قیمت بیشتری نیز دارد.

جنس پایه چوبی

ستون توری حصاری چوبی از چوب درختانی مانند کاج یا صنوبر تهیه می شود.

کاربرد ستون ستون چوبی

ستون توری حصاری چوبی را در مواردی مانند جداسازی پرچین ها یا باغ ها به کار می برند. امروزه نیز در مناطقی مثل روستاها پایه توری حصاری چوبی مشاهده می‌شود.

مشاهده شد که در کشور هایی با بافت سنتی استفاده از ستون فنس چوبی بیشتر از کشورهای صنعتی است.

نکات مهم در انتخاب بهترین ستون

نکته ی حائز اهمیت اینست که هرکدام از این ستون ها کاربرد، نحوه ساخت و طول عمر متغیری دارند.

چیزی که باید به آن دقت کرد تناسب ستون توری حصاری با جنس، وزن و ابعاد حصار استفاده شده است.

تصور کنید که برای حصار کشی یک منطقه نظامی نیازمند یک حصار محکم و بزرگ هستید‌. برای محکم کردن چنین حصاری به یک ستون توری حصاری مستحکم و سنگین نیاز دارید مانند ستون فنس بتنی یا ستون توری حصاری گالوانیزه. در غیر این صورت حصار مورد نظر از استحکام کافی برخوردار نخواهد بود و خیلی زود از کار می‌افتد.

 

پایه فنس ارزان قیمت

 

ساختار ستون فنس

این ستون از هر جنسی که باشد نیازمند یک ساختار اساسی است.

ستون باید در ساختار خود تعدادی حفره یا سوراخ داشته باشد.

دلیل لزوم وجود حفره ها در ستون چیست؟

دلیل آن این است که مفتول های حصار مورد نظر از درون آنها عبور کرده و محکم شود. در مواردی که امنیت بیشتری مد نظر است، مفتول های حصار پس از عبور از سوراخ های ستون توری حصاری به هم جوش میخورند.

بسته به اینکه ستون چه سایزی دارد، تعداد این سوراخ ها متفاوت است. برای حفظ الگوی حصار تعداد سوراخ های ستون توری حصاری با افزایش سایز آن بیشتر می‌ شود. در بخش تحتانی ستون فنس عموماً یک الی دو عدد میلگرد وجود دارد.

کاربرد میلگرد ها در ستون

دلیل این میلگرد ها محکم شدن ستون توری حصاری در زمین است.

در بخش فوقانی ستون توری حصاری ها اصولا یک گپ یا کلاهک وجود دارد که از جنس فولاد گالوانیزه یا بتن است. این کلاهک باعث می‌ شود تا آب و سایر مواد به درون ساختار ستون سرازیر نشود. چرا که وجود آب و رطوبت باعث تسریع فرآیند اکسیداسیون شده و پس از مدتی باعث می‌ شود که ستون توری حصاری از درون شروع به پوسیدن کند.

 

پایه فنس نبشی

 

درکل می توان گفت که باتوجه به تمام مزایا انواع ستون توری حصاری، ستون توری حصاری گالوانیزه به صرفه است.

آموزش نصب پایه فنس 

اگر برای مصارف شخصی نیاز به خرید پایه توری حصاری دارید، بد نیست نکاتی مفید درباره نصب پایه فنس بدانید.

به فاصله ها توجه کنید!

برای مثال، فاصله های میله ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اگر این فاصله های زیاد باشند، توری حصاری شما از استحکام کافی برخوردار نخواهد شد. فاصله ستون به شکل استاندارد حدود ۳ تا ۴ متر است.

تاثیر فاصله ستون ها در قیمت ستون فنس

البته نزدیکی فاصله ستون استفاده شده مشکلی در ویژگی های فیزیکی حصار ایجاد نمی‌کند؛ اما هزینه شما را افزایش می‌ دهد.

عمق چاله

هنگام نصب ستون فنس باید عمق چاله های حفاری شده را در نظر بگیرید تا در طول زمان شل نشوند.

 

قیمت پایه توری حصاری

 

خرید پایه فنس

پایه فنس هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری قابل خریداری است. خریداران باید با توجه به بودجه، کاربرد مورد نظر و محیطی که قصد استفاده از ستون توری حصاری در آن را دارند اقدام به تهیه ستون توری حصاری نمایند. توصیه می‌ شود که قبل از تهیه ستون توری حصاری با مشاوران ما در ارتباط باشید تا به بهترین نحو پایه فنس مورد نظر خود را تهیه کنید.

میزان رضایت مندی از محتوا

امتیاز دهی کاربران

mailPhone

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو سایت تخصصی فروش تیرآهن، سپری، ناودانی و انواع عایق ساختمانی

2) در سایت فنس ایران قیمت روز انواع میلگرد آجدار و نبشی را مشاهده کنید