نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ و ۱۳ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۱۱,۷۱۲ تومان 13.8%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول عرض تخلیه وزن بر متر مربع چشمه استاندارد نوع گالوانیزه ضخامت مفتول ضخامت سایز ارسال به سبد خرید
1 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2 5200 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.740 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
2 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2 5900 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0/750 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
3 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2.20 6200 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.840 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
4 توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2 6900 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.945 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
5 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2.20 7100 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0/950 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
6 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول2/4 7250 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.998 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
7 توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.20 8300 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.144 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
8 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/4 8350 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1/150 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
9 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/6 8450 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1/170 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
10 توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2/4 9500 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.360 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
11 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/6 9700 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1/350 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
12 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/8 9750 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1/350 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
13 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 3 11150 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.560 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
14 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول2/8 11200 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1/570 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
15 توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2/6 11400 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.720 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
16 پایه توری حصاری لوله 4 11500 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1.5 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4
17 پایه توری حصاری لوله 5 12500 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1.5 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5
18 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2.8 12750 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1/850 kg 5/5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
19 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 3 12800 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1/800 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
20 پایه توری حصاری لوله 4 13500 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 2 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4
21 پایه توری حصاری لوله 5 14500 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 2 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5
22 توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 3 14600 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.120 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
23 پایه توری حصاری لوله 4 17500 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 2.40 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4
24 پایه توری حصاری لوله 5 18500 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 2.40 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5
25 پایه توری حصاری لوله 4 24500 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 3 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4
26 پایه توری حصاری لوله 5 25500 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 3 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5

توضیحات بیشتر

شما عزیزان می توانید برای خرید توری حصاری و یا اطلاع از قیمت توری حصاری و فنس با شماره های ما که در سایت درج شده است تماس بگیرید تا کارشناسان با تجربه ما شما را راهنمایی نمایند.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.