نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۱۷ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱ و ۳۸ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۱۷,۹۶۵ تومان 5.1%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) طول عرض تخلیه وزن بر متر مربع چشمه نوع گالوانیزه ضخامت مفتول ارسال به سبد خرید
1 فنس 7/7 مفتول 2 ۱۰,۱۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 0.675 kg 7.7 cm گرم 2 mm
2 فنس 7/5 مفتول 2 ۱۰,۴۰۰ 15 m بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.700 kg cm 7.5 گرم 2 mm
3 فنس 7/7 سیم 2/1 ۱۱,۱۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 0.750 kg 7.7 cm گرم 2.1 mm
4 فنس 7/5 مفتول 2/1 ۱۱,۴۰۰ 15 m بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.770 kg cm 7.5 گرم 2.1 mm
5 فنس 6/7 مفتول 2 ۱۱,۵۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 0.780 kg 6.7 cm گرم 2 mm
6 فنس 6/5 مفتول 2 ۱۱,۸۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.800 kg cm 6.5 گرم 2 mm
7 فنس 7/7 مفتول 2/2 ۱۲,۱۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.820 kg 7.7 cm گرم 2.2 mm
8 فنس 7/5 مفتول 2/2 ۱۲,۳۰۰ 15 m بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.835 kg cm 7.5 گرم 2.2 mm
9 فنس 6/7 سیم 2/1 ۱۲,۶۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 0.860 kg 6.7 cm گرم 2.1 mm
10 فنس 6/5 مفتول 2/1 ۱۳,۰۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.890 kg cm 6.5 گرم 2.1 mm
11 فنس 5/7 سیم 2 ۱۳,۳۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 0.912 kg 5.7 cm گرم 2 mm
12 فنس 6/7 مفتول 2/2 ۱۳,۷۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 0.940 kg 6.7 cm گرم 2.2 mm
13 فنس 5/5 مفتول 2 ۱۳,۸۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 0.945 kg cm 5.5 گرم 2 mm
14 فنس 6/5 مفتول 2/2 ۱۳,۹۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.950 kg cm 6.5 گرم 2.2 mm
15 فنس 7/7 سیم 2/4 ۱۴,۳۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.980 kg 7.7 cm گرم 2.4 mm
16 فنس 7/5 مفتول 2/4 ۱۴,۵۰۰ 15 m سفارشی در بنگاه تهران 0.998 kg cm 7.5 گرم 2.4 mm
17 توری حصاری 5/7 سیم 2/1 ۱۴,۵۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.000 kg 5.7 cm گرم 2.1 mm
18 توری حصاری 5/5 مفتول 2/1 ۱۵,۲۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.050 kg cm 5.5 گرم 2.1 mm
19 فنس 5/7 سیم 2/2 ۱۵,۹۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.100 kg 5.7 cm گرم 2.2 mm
20 فنس 7/5 سیم 2/6 ۱۶,۲۰۰ 15 m سفارشی در بنگاه تهران 1.120 kg cm 7.5 گرم 2.6 mm
21 فنس 6/7 سیم 2/4 ۱۶,۲۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.120 kg 6.7 cm گرم 2.4 mm
22 فنس 7/7 مفتول 2/6 ۱۶,۵۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.140 kg 7.7 cm گرم 2.6 mm
23 فنس 5/5 مفتول 2/2 ۱۶,۶۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.144 kg cm 5.5 گرم 2.2 mm
24 فنس 6/5 مفتول 2/4 ۱۶,۶۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.150 kg cm 6.5 گرم 2.4 mm
25 فنس 7/7 سیم 2/7 ۱۷,۷۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 1.230 kg 7.7 cm گرم 2.7 mm
26 فنس 7/5 سیم 2/7 ۱۸,۱۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.260 kg cm 7.5 گرم 2.7 mm
27 فنس 6/7 مفتول 2/6 ۱۸,۸۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.310 kg 6.7 cm گرم 2.6 mm
28 فنس 5/7 سیم 2/4 ۱۸,۹۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.315 kg 5.7 cm گرم 2.4 mm
29 فنس 7/7 مفتول 2/8 ۱۹,۰۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 1.320 kg 7.7 cm گرم 2.8 mm
30 فنس 5/5 مفتول 2/4 ۱۹,۵۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.360 kg cm 5.5 گرم 2.4 mm
31 فنس 6/5 مفتول 2/6 ۱۹,۵۰۰ 15 m بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.360 kg cm 6.5 گرم 2.6 mm
32 فنس 7/5 سیم 2/8 ۱۹,۵۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.360 kg cm 7.5 گرم 2.8 mm
33 فنس 6/7 سیم 2/7 ۲۰,۳۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.415 kg 6.7 cm گرم 2.7 mm
34 فنس 6/5 مفتول 2/7 ۲۰,۹۰۰ 15 m بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.460 kg cm 6.5 گرم 2.7 mm
35 فنس 6/7 مفتول 2/8 ۲۱,۷۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.520 kg 6.7 cm گرم 2.8 mm
36 فنس 7/7 سیم 3 ۲۱,۷۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 1.520 kg 7.7 cm گرم 3 mm
37 توری حصاری 5/7 سیم 2/6 ۲۲,۰۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.540 kg 5.7 cm گرم 2.6 mm
38 فنس 7/5 سیم 3 ۲۲,۳۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.560 kg cm 7.5 گرم 3 mm
39 فنس 6/5 مفتول 2/8 ۲۲,۴۰۰ 15 m بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.570 kg cm 6.5 گرم 2.8 mm
40 توری حصاری 5/5 مفتول 2/6 ۲۲,۸۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.600 kg cm 5.5 گرم 2.6 mm
41 توری حصاری 5/7 سیم 2/7 ۲۳,۷۰۰ 15 m سفارشی در بنگاه تهران 1.660 kg 5.7 cm گرم 2.7 mm
42 توری حصاری 5/5 مفتول 2/7 ۲۴,۶۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.730 kg cm 5.5 گرم 2.7 mm
43 فنس 6/7 سیم 3 ۲۴,۹۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 1.750 kg 6.7 cm گرم 3 mm
44 فنس 5/7 سیم 2/8 ۲۵,۵۰۰ 15 m سفارشی در بنگاه تهران 1.790 kg 5.7 cm گرم 2.8 mm
45 فنس 6/5 مفتول 3 ۲۵,۶۰۰ 15 m بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.800 kg cm 6.5 گرم 3 mm
46 فنس 5/5 مفتول 2/8 ۲۶,۳۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.850 kg cm 5.5 گرم 2.8 mm
47 فنس 5/7 سیم 3 ۲۹,۰۰۰ 15 m سفارشی در بنگاه تهران 2.050 kg 5.7 cm گرم 3 mm
48 فنس 5/5 مفتول 3 ۳۰,۱۰۰ 15 متر بنا به سفارش کف انبار تهران 2.130 kg cm 5.5 گرم 3 mm

دستگاه تولید فنس


در این ویدیو چگونگی تولید فنس توسط دستگاه فنس بافی را مشاهده می کنید.

برای دیدن ویدیو های بیشتر از تولیدات آهن تخفیف، به کانال آپارات ما مراجعه کنید:

https://www.aparat.com/ahantakhfif


توضیحات بیشتر

فنس

انسان ها از دیرباز، علاقه مند به حفاظت و مراقبت از اموال خود بوده اند. روش های مختلفی برای انجام محافظت از اموال و اشیاء خود استفاده کرده اند. در گذشته استفاده و قرار دادن مصالح ساختمانی در دور تا دور زمین های کشاورزی و باغات بسیار محبوب بود. اما این روش رفته رفته جای خود را به سایر روش های حفاظتی داد و فنس وارد بازار محصولات شد؛ چرا که استفاده این روش حفاظتی از نظر اقتصادی به صرفه نبود و فرد را متحمل به پرداخت هزینه های گزافی می کرد.

 

قیمت فنس

 

رفع نیاز در دنیای امروز

اما اکنون به لطف و همت صنعتگران کشور عزیزمان، محصولات حفاظتی گسترده ای تولید شده است.

یکی از بهترین نوع آنها برای حفاظت از اراضی، توری حصاری می باشد.

در ادامه شما را بیشتر با این محصول آشنا خواهیم کرد تا مناسب ترین نوع آن را برای خود انتخاب کنید.

توری حصاری

اگر شما نیاز به بستن اطراف یک قطعه زمین و جداسازی محل موردنظر خود از بقیه زمین ها را دارید، توری حصاری ممکن است پاسخ گوی نیاز شما باشد.

حصار کشی یک راه ارزان برای محاصره هر منطقه برای ایمنی و امنیت است.

این توری اجازه می دهد مردم از طریق حصار دیدن کنند در عین حال مانعیست برای ورود افراد غیر مجاز.

توری حصاری چیست؟

نوعی حفاظ از جنس مفتول بافته شده است که بخاطر ویژگی متعدد و کار آمدی بسیار، برای حصارکشی مصرف دارد.

مهمترین کاربرد

همانطور که گفتیم، مهمترین کاربرد این نوع حفاظ، حصار کشی زمین ها و باغات کشاورزی است؛

اما کاربرد این حفاظ تنها در زمینه محافظت از زمین های کشاورزی نمی باشد.

شما می توانید براساس نیاز خود از آن استفاده های زیادی کنید؛ چون این محصول از نظر بسیار کاربردی است.

 

خرید فنس

 

انواع فنس

در ابتدای مقاله گفتیم برای تولید توری حصاری از مفتول های بافته شده استفاده می شود؛ اما نکته ای که باید از آن اطلاع داشته باشید این است که مفتول ها با جنس های مختلف با قطر های متنوع تولید و به بازار ارائه می گردد.

دسته بندی براساس روش تولید

بر اساس تولید توری حصاری، این توری دارای 3 نوع زیر است:

الف) ساخته شده با مفتول سیاه

ب) ساخته شده با مفتول گالوانیزه

پ) ساخته شده با مفتول گالوانیزه با روکش pvc

تاثیر روش تولید بر قیمت فنس

از مهمترین نکاتی که باید در زمان خرید در نظر داشته باشید، این است که تفاوت توری حصاری های گفته شده در طول عمر محصولات، مفاومت آنها در برابر خوردگی و اکسیداسیون و در نهایت کاربرد آن ها است.

برای مثال توری حصاری ساخته شده با مفتول سیاه کمترین مقاومت در برابر خوردگی را دارد.

در نقطه مقابل آن توری حصاری گالوانیزه با روکش PVC است که از مقاوم ترین نوع می باشد.

آماده سازی برای نصب توری حصاری

کسب مجوز نصب

هر مجوز که برای نصب توری حصاری نیاز می باشد را دریافت کنید.

دولت محلی شما ممکن است مقررات ساختمان و منطقه ای خاصی داشته باشد که رفع حصار، نوع و ارتفاع خاصی برای توری حصاری داشته باشد.

اگر بدون مجوز آن را نصب کنید، ممکن است توری حصاری شما را از بین ببرند.

 

فروش فنس

 

تعیین محدوده زمین

سپس باید خطوط قطعه زمین و یا مکانی که می خواهید حصار کشی کنید را تعیین کنید.

این اطلاعات را می توان از پرونده های شهر، یک طرح نقشه خط ملک یا استخدام یک نقشه بردار بدست آورد.

هر قرارداد محله ای را برای مقررات در مورد حصار کشی بررسی کنید.

قوانین را رعایت کنید!

برخی از قانون های شورای محله خود را در مورد ارتفاع و سبک توری حصاری، علاوه بر قوانین اجرا شده توسط قانون کشور را بررسی کنید.

حصار کشی

نشانه گذاری و نصب پایه فنس خطوط ملکی را که همسایه شما را محدود می کند تعیین کنید. برای گودال های توری حصاری خود، حدود ۴ اینچ (۱۰٫۲ سانتی متر) را در داخل آن خطوط اندازه گیری کنید. این باعث می شود که پایه توری حصاری، مالکیت همسایه خود را حفظ کنند.

پاک سازی محیط

فضای کاری را در طول تمام مکان حصار کشی خود پاک کنید تا راحت تر بتوانید توری حصاری خود را نصب و راه اندازی کنید.

اندازه گیری زمین

طول کل محیطی که می خواهید حصار بکشید را اندازه گیری کنید. این تعیین می کند که شما چقدر توری حصاری نیاز دارید.

 

فنس ارزان قیمت

 
چگونه تعداد پایه فنس موردنیاز خود را مشخص کنیم؟

برای تعیین تعداد پایه توری حصاری که نیاز دارید شما می توانید با تماس با کارشناسان ما، در مورد حصار کشی راهنمایی بگیرید.

رنگ آمیزی!

برای پیدا کردن محل نصب پایه توری حصاری، نقطه دقیق را با یک رنگ معمولی یا رنگ اسپری مشخص کنید. پایه به هر انتهای، گوشه یا دروازه اشاره می کند.

از رنگ اسپری به خوبی استفاده کنید؛ چون ممکن است باعث آلودگی و آسیب به محیط شود.

قیمت فنس

در ابتدای گفتیم فنس در سه نوع تولید می شود؛ اما پارامترهای دیگری نیز در قیمت توری حصاری مؤثر است.

۱- نوع مفتول

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در قیمت توری حصاری، نوع مفتول استفاده شده در ساخت آن می باشد.

نوع این مفتول می تواند تاثیر مستقیمی بر روی قیمت توری حصاری داشته باشد.

۲- ضخامت سیم مفتول

ضخامت مفتول استفاده شده در توری حصاری یکی دیگر از این پارامتر ها می باشد. به اینصورت که هرچه ضخامت توری حصاری بیشتر باشد، قیمت آن بیشتر است و بدیهی است که هرچه توری حصاری ضخامت کمتری داشته باشد قیمت آن نیز کمتر است.

۳- چشمه توری

چشمه های موجود در توری حصاری یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت توری حصاری است که مکانیزم آن به آن صورت است که هرچه چشمه ها بزرگتر باشند، قیمت توری حصاری ارزان تر است و علت آن این است که هرچه چشمه ها بزرگتر باشد از مفتول کمتری در تولید توری حصاری استفاده می شود.

در نتیجه قیمت نهایی به سه عامل مهم نوع مفتول، ضخامت مفتول و اندازه چشمه توری حصاری بستگی دارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قیمت و یا خرید فنس می توانید با مشاوران ما در تماس باشید.

فنس حصاری

فنس باغی

نصب پایه توری حصاری

ابتدا حفره های پایه فنس باغی را حفاری کنید. حفره های پایه باید ۳ برابر عرض و یک سوم طول پست باشد، با ۴ اینچ اضافی (۱۰٫۲ سانتی متر) برای ماسه حفاری می شود.

شیب دو طرف به طوری که سوراخ در پایین از سمت چپ گسترده تر است. حفره های پایه را با ۴ اینچ (۱۰٫۲ سانتی متر) ماسه پر کنید.

یک نکته مهم!

برای ایجاد یک پایه جمع و جور برای پست ها و بتن ها، ماسه را خوب آماده کنید.

نشانه گذاری پایه فنس

یک پایه توری حصاری را در مرکز حفره خود قرار دهید و با استفاده از نشانگر یا گچ، کنار پست را در سطح زمین علامت بزنید.

ارتفاع بالای خط باید برابر با ارتفاع توری حصاری، به علاوه ۲ اینچ (۵٫۱ سانتی متر) باشد.

بستن پست

پست را ببندید. بستن یک پست کمک می کند که حصار خود را به سمت راست نگاه دارد.

استفاده از کرپی

با استفاده از یک سطح نجاری یا کرپی برای بررسی تعادل، پست را انتهای آن قرار دهید.

پست را در موقعیت امن قرار دهید. با استفاده از کرپی ها در دو طرف زاویه دار، پست را در موقعیت شیب خود با استفاده از کرپی به زمین و پیچ متصل کنید.

 

فنس باغی

 
بررسی مکرر

دو بار قبل از تأیید آن به مواد ترموکوپل، تمام اندازه گیری ها، فاصله پست ها و ارتفاع یک بار قبل از تأیید آن را بررسی کنید؛ زیرا شما نمی توانید آن را بعد از سفت شدن بتن تراز کنید.

بتن ریزی

حفره را با بتن پر کنید. بتن را در اطراف پست بگذارید یا بکشید و سطح را با یک ماله یا قطعه ای کوچک از چوب صاف کنید و از پست به سمت دیگر آب جاری شود.

تا زمانی که همه پایه توری حصاری های شما نصب شده باشند، تکرار کنید.

به توصیه ها توجه کنید!

با توجه به توصیه های سازنده، زمان بتن را تنظیم کنید.

قبل از نصب کردن توری حصاری اجازه بدهید حداقل ۲۴ ساعت از زمان ریختن بتن سپری شود.

علامت گذاری برای نصب پایه توری حصاری چکونه است؟

1) یک خط بین پایه توری حصاری ها بکشید. خط باید به پایین، به زمین، و روی صورت بیرونی پایه توری حصاری قرار گیرد.

2) محل هر پایه را علامت بزنید با استفاده از نمودار فاصله، اندازه و علامت نقطه دقیق با رنگ معمولی و یا رنگ اسپری تعیین کنید.

 

قیمت توری حصاری

 
اندازه های حفاری

 حفاری های خطی باید ۶ اینچ (۱۵٫۲ سانتی متر) عرض و ۱۸ اینچ (۴۵٫۷ سانتی متر) تا ۲۴ اینچ (۶۱٫۰ سانتی متر) عمیق و با دو طرف شیب دار باشد.

3) درست قبل از خط پایه توری حصاری، شما می توانید یک خط دوم و بسیار تنگ از پایه توری حصاری برای تنظیم ارتفاع پست خط بکشید؛ اما همیشه اندازه گیری ها را قبل از ارزیابی نهایی، دوباره بررسی کنید.

4) حفره را با ۴ اینچ (۱۰٫۲ سانتی متر) ماسه پر کنید.

تهیه یک پایه توری حصاری جمع و جور

برای تهیه یک پایه جمع و جور برای پایه ها حفره آن را با ماسه و شن پر کنید.

5) یک پایه در مرکز حفره قرار دهید. از نشانگر یا گچ استفاده کنید تا علامت سمت پست در سطح زمین باشد.

6) مطمئن شوید پایه متعادل است. حرکت پست را تا زمانی که انحراف از بین برود ادامه دهید.

7) پایه را در موقعیت بلندی نگه دارید. اضافه کردن چنگال و قطعات طولانی از چوب که از دو طرف زاویه دار برای نگه داشتن پست در موقعیت شیب خود است.

8) استفاده از چوب در زمین و همچنین پیچ برای قرار دادن پایه است.

9) قبل از تأیید پایه، دوباره بررسی کنید که درست قرار گرفته است.

10) بتن را بگذارید روی سطوح بتن با یک ماله یا قطعه کوچک چوب صاف کنید.

 

قیمت پایه فنس

 

شیب را در بتن خود بسازید تا آب از پایه توری حصاری شما پایین بیاید. این کار را ادامه دهید تا تمام پایه توری حصاری های شما نصب شود با توجه به توصیه های سازنده، زمان بتن را تنظیم کنید.

می توانید برای دریافت مشاوره ی خرید انواع توری با شماره ۰۲۱۵۵۵۱۱۵۵۵ تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید تا کارشناسان فروش فنس ما شما را راهنمایی کنند.

انتخاب فنس مناسب

در ابتدای مقاله توضیح دادیم که توری حصاری در نوع های مختلف با مفتول های مختلف ساخته می شود.

هرکدام از مفتول ها ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند. عوامل موثر در انتخاب فنس عبارتند از:

شرایط اقلیمی

یکی از نکاتی که باید برای انتخاب توری حصاری مناسب در نظر داشته باشید، شرایط اقلیمی محیط مورد نظر است.

اگر قصد استفاده از توری حصاری در نقاط پر رطوبت و مرطوب را دارید، باید نوعی از توری حصاری را انتخاب کنید که در برابر رطوبت مقاومت کامل را داشته باشد و در طول سالیان بتوانید به سادگی از آن استفاده کنید.

 

فروش فنس زنجیری

 
زیست بوم

اگر قصد استفاده از توری حصاری به منظور حفاظت از زمین و باغ خود در مقابل حیوانات را دارید، باید نوعی از توری حصاری را استفاده کنید که چشمه های آن به اندازه ای باشد که حیوانات نتوانند از آن عبور کنند.

عوامل انسانی

اگر از توری حصاری به عنوان دیواری محافظ در برابر سارقین استفاده می کنید، باید توجه داشته باشید که چشمه ها و ارتفاع آن به صورتی نباشد که سارق بتواند به راحتی از آن بالا رود و به زمین شما وارد شود.

زمین های ورزشی

اگر از توری حصاری در زمین های ورزشی یا تفریحی استفاده می کنید، باید نوعی از آن را تهیه کنید که در برابر برخورد اجسام و افراد به آن مقاومت بالایی داشته باشد و از کیفیت بالایی برخوردار باشد تا در صورت برخورد به افراد به آنها آسیبی وارد نکند.

اگر کیفیت توری مناسب نباشد، موجب بی نظمی محیط و از بین رفتن محصول خریداری شده شما می شود.

پس حتما سعی کنید بهترین نوع توری حصاری را تهیه کنید که این امر را در شرکت آهن تخفیف تجربه خواهید کرد.

سطح زمین

یکی دیگر از عواملی که باید به آن توجه داشته باشد، سطح زمین است.

 

خرید فنس دور باغ

 
عوامل دیگر

میزان شیب سطح، نوع سطح و نوع خاک منطقه از عوامل دیگر قابل توجه در زمان خرید فنس است.

کاربرد توری حصاری

کاربرد توری حصاری بسیار گسترده است.

توری حصاری برای محافظت از باغات، زمین های پرورش و نگهداری حیوانات، مکان های ورزشی و تفریحی استفاده می شود.

کاربرد فنس گالوانیزه

از توری حصاری در محل دکل های مخابراتی، نیروگاه ها و پالایشگاه های نفتی نیز استفاده های مکرری می شود.

خرید توری حصاری با کسب اطلاعات کامل!

 در زمان خرید توری حصاری باید به پارامتر های مختلفی توجه داشته باشید تا بهترین تجربه خرید را بدست آورید

از همکاران فروش ما بخواهید که جهت خرید این توری، آماده سازی و نصب توری حصاری و اطلاعات تکمیلی راهتماییتان نمایند.

کارشناسان آهن تخفیف آماده پاسخگویی به سوالات شما در خصوص خرید، فروش و قیمت انواع توری هستند.

 

خرید توری فنس

 

جمع بندی

سخن پایانی اینست که فنس یکی از بهترین و پرکاربرد ترین روش های حفاظتی می باشد.

به علت طیف گسترده کاربرد در طول سالیان، در دسته مناسب ترین روش های حفاظتی قرار گرفته است.

میزان رضایت مندی از محتوا

امتیاز دهی کاربران 3 (1 رای)

mailPhone

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو سایت تخصصی فروش تیرآهن، سپری، ناودانی و انواع عایق ساختمانی

2) در سایت فنس ایران قیمت روز انواع میلگرد آجدار و نبشی را مشاهده کنید