نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳۱ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ و ۴۷ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۴۰,۱۴۰ تومان 0.9%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت تخلیه ارسال به سبد خرید
1 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر ۱۵,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
2 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر ۱۸,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
3 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر ۲۰,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
4 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر ۲۲,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
5 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر ۲۶,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
6 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر ۲۶,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
7 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر ۲۶,۸۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
8 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر ۳۲,۲۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
9 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر ۳۳,۳۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
10 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر ۳۵,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
11 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر ۳۵,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران
12 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر ۳۹,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
13 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر ۴۴,۳۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
14 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر ۴۴,۳۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
15 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر ۵۲,۳۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران
16 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر ۵۲,۴۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
17 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر ۵۴,۸۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
18 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر ۶۶,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
19 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر ۶۹,۹۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران
20 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر ۸۹,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

برای اطلاع از قیمت سینی کابل با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.