نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹ و ۳۷ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۳۹,۷۶۵ تومان 0.9%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت تخلیه ارسال به سبد خرید
1 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر ۱۶,۰۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
2 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر ۱۹,۰۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
3 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر ۲۱,۷۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
4 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر ۲۴,۵۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
5 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر ۲۵,۶۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
6 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر ۲۷,۵۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
7 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر ۳۰,۰۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
8 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر ۳۱,۰۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
9 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر ۳۴,۰۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
10 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر ۳۴,۵۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
11 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر ۴۰,۰۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
12 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر ۴۱,۰۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
13 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر ۴۱,۵۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران
14 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر ۴۲,۵۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
15 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر ۵۱,۵۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
16 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر ۵۱,۵۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
17 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر ۵۴,۵۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران
18 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر ۶۱,۵۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
19 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر ۶۴,۵۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران
20 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر ۸۳,۰۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

برای اطلاع از قیمت سینی کابل با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.