نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۳۱ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۴۰,۶۶۵ تومان 38.9%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت تخلیه ارسال به سبد خرید
1 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر 16100 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
2 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر 19300 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
3 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر 21800 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
4 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر 25700 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
5 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر 25700 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
6 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر 27700 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
7 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر 31000 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
8 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر 31000 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 0/70 کف انبار تهران
9 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر 34900 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
10 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر 34900 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
11 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر 41400 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1 کف انبار تهران
12 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر 41700 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
13 سینی کابل گالوانیزه با عرض 5 سانتیمتر 41900 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران
14 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر 43100 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
15 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر 52000 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
16 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر 52000 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/25 کف انبار تهران
17 سینی کابل گالوانیزه با عرض 10 سانتیمتر 55900 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران
18 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر 62600 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 1/5 کف انبار تهران
19 سینی کابل گالوانیزه با عرض 15 سانتیمتر 70300 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران
20 سینی کابل گالوانیزه با عرض 20 سانتیمتر 84300 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

برای اطلاع از قیمت سینی کابل با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.