نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۱۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۲ و ۴۲ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۹,۵۰۸ تومان 4.3%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) طول وزن عرض تخلیه وزن بر متر مربع طول * عرض چشمه استاندارد سایز میلگرد ارسال به سبد خرید
1 توری مش 10 آجدار چشمه 10*10 ۹,۲۵۰ 600 سانتی متر 156 kg 200 cm در انبار کارخانه 13 kg 200*600 سانتی متر 10 cm دارد 10 میلی متر
2 توری مش 10 آجدار چشمه 15*15 ۹,۲۵۰ 600 سانتی متر 104 kg 200 cm در انبار کارخانه 8.660 کیلو گرم 200*600 سانتی متر 15 cm دارد 10 میلی متر
3 توری مش 10 آجدار چشمه 20*20 ۹,۲۵۰ 600 سانتی متر 78 kg 200 cm در انبار کارخانه 6.500 kg 200*600 سانتی متر 20 cm دارد 10 میلی متر
4 توری مش 10 آجدار چشمه 25*25 ۹,۲۵۰ 600 سانتی متر 62.500 kg 200 cm در انبار کارخانه 5.200 کیلو گرم 200*600 سانتی متر 25 cm دارد 10 میلی متر
5 توری مش 10 آجدار چشمه 30*30 ۹,۲۵۰ 600 سانتی متر 52 kg 200 cm در انبار کارخانه 4.340 kg 200*600 سانتی متر 30 cm دارد 10 میلی متر
6 توری مش 12 آجدار چشمه 10*10 ۹,۳۰۰ 600 cm 224.600 kg 200 cm در انبار کارخانه 18.720 کیلو گرم 200*600 cm 10 cm دارد 12 میلی متر
7 توری مش 12 آجدار چشمه 15*15 ۹,۳۰۰ 600 cm 149.800 kg 200 cm در انبار کارخانه 12.480 kg 200*600 cm 15 cm دارد 12 میلی متر
8 توری مش 12 آجدار چشمه 20*20 ۹,۳۰۰ 600 cm 112.400 kg 200 cm در انبار کارخانه 9.360 کیلو گرم 200*600 cm 20 cm دارد 12 میلی متر
9 توری مش 12 آجدار چشمه 25*25 ۹,۳۰۰ 600 cm 90 kg 200 cm در انبار کارخانه 7.500 kg 200*600 cm 25 cm دارد 12 میلی متر
10 توری مش 12 آجدار چشمه 30*30 ۹,۳۰۰ 600 cm 75 kg 200 cm در انبار کارخانه 6.240 کیلو گرم 200*600 cm 30 cm دارد 12 میلی متر
11 توری مش 14 آجدار چشمه 10*10 ۹,۳۵۰ 600 cm 305.700 kg 200 cm در انبار کارخانه 25.480 kg 600*200 سانتی متر 10 cm دارد 14 میلی متر
12 توری مش 14 آجدار چشمه 15*15 ۹,۳۵۰ 600 cm 203.800 kg 200 cm در انبار کارخانه 16.980 کیلو گرم 600*200 سانتی متر 15 cm دارد 14 میلی متر
13 توری مش 14 آجدار چشمه 20*20 ۹,۳۵۰ 600 cm 152.800 kg 200 cm در انبار کارخانه 12.740 kg 600*200 سانتی متر 20 cm دارد 14 میلی متر
14 توری مش 14 آجدار چشمه 25*25 ۹,۳۵۰ 600 cm 122.300 kg 200 cm در انبار کارخانه 10.200 کیلو گرم 600*200 سانتی متر 25 cm دارد 14 میلی متر
15 توری مش 14 آجدار چشمه 30*30 ۹,۳۵۰ 600 cm 101.900 kg 200 cm در انبار کارخانه 8.500 کیلو گرم 600*200 سانتی متر 30 cm دارد 14 میلی متر
16 توری مش 8 آجدار چشمه 10*10 ۹,۵۵۰ 600 cm 99.800 kg 200 cm کف انبار کارخانه 8.320 کیلو گرم 200*600 cm 10 cm دارد 8 میلی متر
17 توری مش 8 آجدار چشمه 15*15 ۹,۵۵۰ 600 cm 66.600 kg 200 cm کف انبار کارخانه 5.550 kg 200*600 cm 15 cm دارد 8 میلی متر
18 توری مش 8 آجدار چشمه 20*20 ۹,۵۵۰ 600 cm 50 kg 200 cm کف انبار کارخانه 4.160 کیلو گرم 200*600 cm 20 cm دارد 8 میلی متر
19 توری مش 8 آجدار چشمه 25*25 ۹,۵۵۰ 600 cm 40 kg 200 cm در انبار کارخانه 3.330 kg 200*600 cm 25 cm دارد 8 میلی متر
20 توری مش 8 آجدار چشمه 30*30 ۹,۵۵۰ 600 cm 33.300 kg 200 cm در انبار کارخانه 2.780 کیلو گرم 200*600 cm 30 cm دارد 8 میلی متر
21 توری جوشی 6 ساده چشمه 10*10 ۹,۷۵۰ 600 سانتی متر 56.100 kg 220 cm کف انبار کارخانه 4.680 kg 600*220 سانتی متر 10 cm دارد 6 میلی متر
22 توری جوشی 6 ساده چشمه 15*15 ۹,۷۵۰ 600 سانتی متر 38 kg 220 cm کف انبار کارخانه 3.120 کیلو گرم 600*220 سانتی متر 15 cm دارد 6 میلی متر
23 توری جوشی 6 ساده چشمه 20*20 ۹,۷۵۰ 600 سانتی متر 28.500 kg 220 cm کف انبار کارخانه 2.340 kg 600*220 سانتی متر 20 cm دارد 6 میلی متر
24 توری جوشی 6 ساده چشمه 25*25 ۹,۷۵۰ 600 سانتی متر 22.500 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.870 کیلو گرم 600*220 سانتی متر 25 cm دارد 6 میلی متر
25 توری جوشی 6 ساده چشمه 30*30 ۹,۷۵۰ 600 سانتی متر 19 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.560 kg 600*220 سانتی متر 30 cm دارد 6 میلی متر
26 توری جوشی 6 آجدار چشمه 10*10 ۹,۸۵۰ 600 cm 56.100 kg 220 cm کف انبار کارخانه 4.680 کیلو گرم 600*220 سانتی متر 10 cm دارد 6 میلی متر
27 توری جوشی 6 آجدار چشمه 15*15 ۹,۸۵۰ 600 cm 38 kg 220 cm کف انبار کارخانه 3.120 kg 600*220 سانتی متر 15 cm دارد 6 میلی متر
28 توری مش 6 آجدار چشمه 20*20 ۹,۸۵۰ 600 cm 28.500 kg 220 cm کف انبار کارخانه 2.340 کیلو گرم 600*220 سانتی متر 20 cm دارد 6 میلی متر
29 توری مش 6 آجدار چشمه 25*25 ۹,۸۵۰ 600 cm 22.500 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.870 kg 600*220 سانتی متر 25 cm دارد 6 میلی متر
30 توری مش 6 آجدار چشمه 30*30 ۹,۸۵۰ 600 cm 19 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.560 کیلو گرم 600*220 سانتی متر 30 cm دارد 6 میلی متر

چگونگی ساخت و تولید مش جوشی


این ویدیو شما را با نحوه تولید توری مش جوشی آشنا می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

ویدیو های بیشتر ما در کانال آپارات :

 https://www.aparat.com/ahantakhfif

 

جدول وزنی

جدول وزنی مش سنگین
سایز میلگرد چشمه وزن هر متر مربع وزن هر برگ
6 ساده و آجدار 10 * 10 4.7 کیلو 56.1 کیلو 
6 ساده و آجدار 15 * 15 3.2 کیلو 38 کیلو
6 ساده و آجدار 20 * 20 2.4 کیلو 28.5 کیلو
6 ساده و آجدار 25 * 25 1.9 کیلو 22.5 کیلو
6 ساده و آجدار 30 * 30 1.6 کیلو 19 کیلو
8 ساده و آجدار 10 * 10 8.4 کیلو 99.8 کیلو
8 ساده و آجدار 15 * 15 5.6 کیلو 66.6 کیلو
8 ساده و آجدار 20 * 20 4.2 کیلو 50 کیلو
8 ساده و آجدار 25 * 25 3.4 کیلو 40 کیلو
8 ساده و آجدار 30 * 30 2.8 کیلو 33.3 کیلو
10 ساده و آجدار 10 * 10 13 کیلو 156 کیلو
10 ساده و آجدار 15 * 15 8.7 کیلو 104 کیلو
10 ساده و آجدار 20 * 20 6.5 کیلو 78 کیلو
10 ساده و آجدار 25 * 25 5.2 کیلو 62.5 کیلو
10 ساده و آجدار 30 * 30 4.4 کیلو 52 کیلو
12 ساده و آجدار 10 * 10 18.8 کیلو 224.6 کیلو
12 ساده و آجدار 15 * 15 12.5 کیلو 149.8 کیلو
12 ساده و آجدار 20 * 20 9.4 کیلو 112.4 کیلو
12 ساده و آجدار 25 * 25 7.5 کیلو 90 کیلو
12 ساده و آجدار 30 * 30 6.3 کیلو 75 کیلو
14 ساده و آجدار 10 *10 25.5 کیلو 305.7 کیلو
14 ساده و آجدار 15 * 15 17 کیلو 203.8 کیلو
14 ساده و آجدار 20 * 20 12.8 کیلو 152.8 کیلو
14 ساده و آجدار 25 * 25 10.2 کیلو 122.3 کیلو
14 ساده و آجدار 30 * 30 8.5 کیلو 101.9 کیلو

 

جدول وزنی مش سبک
چشمه مفتول وزن هر متر 
2.5*2.5 2 2.450 kg
2.5*2.5 2.5 3.850 kg
8*2 2 1.550 kg
8*2 2.5 1.900 kg
8*2 3 2.750 kg
10*2 2 1.100 kg
10*2 2.5 1.700 kg
10*2 3 2.500 kg
15*3 2.5 1.150 kg
15*3 3 1.100 kg
15*3 3.5 2.250 kg
5*5 2 1.250 kg
5*5 2.2 1.500 kg
5*5 2.5 1.900 kg
6*6 2.2 1.250 kg
6*6 2.5 1.600 kg
6*6 3 2.300 kg
8*8 2.2 0.950 kg
8*8 2.5 1.200 kg
8*8 3 1.700 kg
8*8 3.5 2.350 kg
10*10 2.5 0.950 kg
10*10 3 1.400 kg
10*10 3.5 1.900 kg
10*10 4 2.450 kg
10*10 5 5.110 kg
15*15 3 0.900 kg
15*15 3.5 1.300 kg
15*15 4 1.650 kg
15*15 5 3.400 kg
20*20 3 0.700 kg
20*20 3.5 0.950 kg
20*20 4 1.250 kg
20*20 5 2.550 kg

 

توضیحات بیشتر

توری جوشی

همانطور که می دانید، در صنایعی مانند ساختمان سازی از بتن استفاده های بسیار زیادی می‌شود. بتن در برابر بسیاری از نیرو ها مانند وزن استحکام بسیار بالایی دارد؛ اما ساختمان سازان پس از مدتی متوجه شدند که بتن در برابر نیروی کششی استحکام لازم را نداشته و خیلی زود تر از تصور ترک می خورد و کارآیی‌ خود را از دست می‌ دهد. لذا به فکر حل این مشکل افتادند که راه حل این مسئله، ساخت سازه ای بود که بتواند از بتن در برابر نیروی کششی محافظت کند. نام این سازه توری مش است. به علت انعطاف پذیری ای که دارد نیروی کششی را در خود تعدیل کرده و اجازه انتقال نیرو به بتن را نمی‌ دهد.

 

قیمت توری مش

 

ما در این جا قصد داریم تا بیشتر با این محصول، انواع آن و کاربرد هایش آشنا شویم.

آشنایی اولیه با مش جوشی

این توری که با نام های دیگری مثل مش فلزی یا welded wire mesh نیز شناخته می شود.

در کل شبیه یک صفحه شطرنج است.

توری جوشی (مش جوشی) یک شبکه تشکیل شده از چندین رشته بهم وصل شده از فلز آهن، فیبر و یا دیگر مواد انعطاف پذیر و یا شکننده است. شباهت به یک شبکه یا یک پازل دارد که دارای بسیاری از رشته های متصل شده و بافته شده است.

کاربرد عمده

کاربرد عمده آن در پروژه های ساختمانی بزرگ و به منظور کف بندی است و همچنین نوع متداول آن شبکه پیش جوش ۶ و ۸ است.

در رشته های مهندسی، به آن مش مهندسی یا engineering mesh گفته می شود.

در ساخت و ساز و مهندسی به حدی پر مصرف است که نام مخصوص brc mesh را به خود اختصاص داده است.

می توان گفت که این محصول رقیبان زیادی در صنعت و مهندسی ندارد. چرا که بسیار کاربردی، در دسترس و مقرون به صرفه است.

 

توری مش نرده

 

انواع مش جوشی

مش پلاستیکی

یک مش پلاستیک ممکن است اکسترود شده، گسترش داده شده، بافته شده یا لوله ای باشد.

این توری می تواند از پلی پروپیلن، پلی اتیلن، نایلون، PVC یا PTFE ساخته شده باشد.

مش فلزی

مش فلزی ممکن است از فولاد یا دیگر فلزات بافته شده، شبکه شده، جوش داده شده، گسترش یافته، اچ یا الکتروفورم (فیلتر صفحه ای) باشد.

مش پارچه ای

در لباس ها، مش مشبک بافتنی یا پارچه ای است که دارای تعداد زیادی سوراخ های نزدیک است.

مش بافته شده فشرده

به این نوع اصطلاحاً Mesh knitted اغلب برای لباس ورزشی مدرن و لباس های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

مش فایبرگلاس

مش فایبر گلاس یک الگوی چسبیده بافته شده از جنس فایبرگلاس است که می تواند برای ایجاد محصولات جدید مانند صفحه نمایش درب، اجزای فیلتراسیون و نوار های تقویت شده، استفاده شود. معمولاً با پوشش پی وی سی اسپری می شود تا آن را قوی تر، طولانی تر و ضخیم تر کند.

 

فروش توری مش

 

مش استیل

مش استیل گرید بندی متنوعی دارد. علت گرید بندی استیل این است که هر گرید آن کاربرد خاصی دارد. مثلا مش استیل با گرید ۳۰۴، سوراخ های با ابعاد استاندارد دارد و در برابر شرایطی مثل دمای بالا، رطوبت بالا، مواد اسیدی و مواد شیمیایی مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهد.

نوع استیل آن با گرید ۳۱۶، در ساختار شیمیایی خود علاوه بر آهن و کربن حدود ۲ درصد فلز مولبیدن دارد. لذا دربرابر اکسیداسیون مقاوم بوده و قیمت بیشتری هم دارا می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خرید و فروش محصولات، با همکاران ما در تماس باشید.

کاربرد مش جوشی

علاوه بر استفاده در بتن ها به منظور کاهش نیروی کششی اعمال شده، کاربرد های دیگری نیز دارد.

در ادامه به بررسی سایر کاربرد های توری جوشی می‌ پردازیم.

ساخت و ساز

کاربرد های شبکه پیش جوش میلگرد برای انواع سقف های کامپوزیت، دیوار ها و قطعات پیش ساخته کامپوزیت است. ایجاد تونل ها، ساخت مترو داخل شهری، پل های قطار و ماشین و سد بتنی از دیگر کاربرد آن است.

ورود حشرات ممنوع!

شبکه پیش جوشی اغلب برای جلوگیری حشرات استفاده می شود.

توری جوشی به شکل یک شبکه سیمی در پنجره ها به عنوان پشه بند به کارگیری می شود.

 

توری مش گالوانیزه

 

محافظت در برابر اشعه ها

نوع سیمی را می توان برای محافظت در مقابل فرکانس رادیویی در اجاق های مایکروویو استفاده کرد. فیلتر های سیم مش فلزی و نایلونی در فیلتراسیون استفاده می شود.

افزایش امنیت

این توری در حراست از مناطق امن و به عنوان محافظ در قالب صفحه های مختلف استفاده می شود. شبکه مشبک می تواند برای تولید نیمکت پارک، سبد های زباله و سبد های دیگر برای بارگیری مواد ساخته شده باشد.

استفاده در پزشکی

مش نخاعی برای ارائه یک ساختار تقویت کننده در روش های جراحی مانند فتق دیسک و تعمیر فتق ناف استفاده می شود.

مش جوشی در موسیقی

مش جوشی به عنوان درام الکترونیکی استفاده می شود. معمولا درام نوازان با این توری آشنا هستند.

حصارکشی

مش جوشی به عنوان حصار برای دام یا پرندگان نیز می تواند باشد.

مزایای مش جوشی

مزیت های استفاده از مش های توری میلگردی مقرون به صرفه بودن آن نسبت به انواع دیگر از میلگرد هاست. همچنین به لحاظ صرفه جویی در مصالح، وزن و زمان مقاومت بالای توری ها به دلیل جوش های نقطه ای و منظم بودن گره های نیرو در آن دانست.

 

وزن توری مش مسوار

 

علاوه بر این موارد گفته شده، مش جوشی دارای ویژگی های مثبت دیگری نیز می‌باشد.

پاره نمی شود، در برابر پدیده اکسیداسیون مقاوم است و زنگ نمی‌ زند؛ به علاوه دوام خیلی بالایی داشته و تقریباً عمری برابر یا حتی بیشتر از عمر بتن های مصرفی در ساخت و ساز دارد. همچنین حمل و نقل بسیار آسانی دارد که این محصول را بسیار پرکاربرد کرده است.

سایر سازه هایی که کاربرد مشابه مش مشبک دارند، عمدتاً وزن زیادی داشته و حمل و نقل و دسترسی به آنها دشوار است.

در ساختار مش جوشی پنجره های مربع شکلی وجود دارد که کار تهویه هوا را بسیار راحت کرده است. این یک مزیت بزرگ محسوب می شود، چرا که در صورت استفاده از توری جوشی در حفاظت و نگهداری از حیواناتی که جثه بزرگ دارند.

در صورت وقوع آتش ‌سوزی این پنجره ها مانع از ورود آب نمی‌شوند.

بد نیست بدانید که توری جوشی با سایز کوچک در مواردی مانند پنل ۳ بعدی و یا درون یونولیت ها کاربرد دارد.

در ادامه می‌خواهیم درباره پارامتر های دخیل در قیمت مش صحبت کنیم.

قیمت توری جوشی متأثر از چیست؟

مانند هر محصول دیگری، قیمت مش جوشی به فاکتور های مختلفی وابسته است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱ _ میزان ضخامت مفتول توری

پر واضح است که هرچه ضخامت مفتول های سازنده بیشتر باشد، قیمت نهایی آن نیز افزایش می‌یابد.

 

توری مش ارزان

 

۲ _ سایز چشمه توری

اندازه چشمه ها در واقع باعث تفاوت در سایز پنجره های شبکه ها می‌ شود و این خود یک پارامتر دخیل در قیمت آن است.

۳ _ روکش یا پوششی توری

اینکه این پوشش از چه جنسی باشد و چه کیفیتی داشته باشد در قیمت مش مشبک تاثیر گذار است. این روکش ها می توانند از جنس pvc و یا آهن گالوانیزه باشد.

۴ _ شرکت تولید کننده توری

کیفیت مش شرکت ها و کارخانجات مختلف باهم تفاوت دارند.

هرچه کیفیت و طول عمر ساخته شده بیشتر باشد، قیمت مش بیشتر است.

۵ _ ساده یا آجدار بودن مفتول توری

مفتول های آجدار قیمت آن را افزایش می دهند.

۶ _ حجم سفارشی مشتری

هرچه حجم سفارش مشتری بیشتر باشد، شبکه پیش جوشی نیاز به مفتول های بیشتری دارد و قیمت نهایی بیشتر می شود.

البته که فاکتور های ذکر شده به صورت کلی در قیمت این توری موثر هستند؛ اما رابطه یا یک فرمول کلی برای آن وجود ندارد.

برای اطلاع از قیمت روز این توری و یا خرید، با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.

همکاران ما در بخش فروش شما را راهنمایی کنند.

مشاوران ما آماده پاسخگویی به تمام سوال ها و ابهامات شما در خصوص مش جوشی و ارائه مشاوره رایگان به شما هستند.

 

قیمت مش نرده

 

نحوه ساخت مش جوشی

توری جوشی به شکل ورقه ورقه ساخته می‌ شود.

مفتول های به کار رفته در این توری انواع متفاوتی دارند.به عنوان مثال، می‌ توانند از جنس کربن سیاه، آهن گالوانیزه و یا استنلس استیل باشند. اینکه مفتول های سازنده شبکه توری از چه جنسی باشد، سبب ویژگی های متنوع آنها شده است. مثلاً اگر مش از جنس فولاد ضد زنگ باشد، در مناطقی که رطوبت بالایی دارند کاربردی می‌ شود. دلیل آن هم مقاومت در برابر اکسیداسیون است.

آهن تخفیف بنا به سفارش شما، مش ابعادی تولید می کند. با کارشناسان ما در تماس باشید تا در خصوص تعرفه و قیمت روز شبکه پیش جوشی شما را در جریان بذارند.

شبکه پیش جوشی توسط دستگاه های صنعتی بسیار دقیقی ساخته می‌ شود.

اما چرا دستگاه های سازنده نیاز به دقت بالایی دارند؟ دلیل آن علم فیزیک است.

استحکام هر سازه رابطه مستقیمی با ابعاد ریز سازه های تشکیل دهنده آن دارد.

در مجموعه آهن تخفیف تولید مش مسوار و مش گالوانیزه بنا به سفارش مشتریان گرامی انجام می گردد.

چه عواملی در ساخت توری جوشی اثر گذار است؟

در ساخت مش نیز مهندسان با استفاده از فرمول های فیزیکی بیشترین حد استحکام را به دست آورده اند.

دستگاه سازنده آن قابلیت ساخت در انواع ابعاد را دارند؛ اگر حتی یک نقطه مثل الگو ساخته نشود.

مورد دیگری که در ساخت این توری اهمیت دارد، کیفیت جوش نقاط اتصال مفتول ها به یکدیگر می ‌باشد.

وزن مش جوشی

 

کاربرد عمده این توری چیست؟

کاربرد عمده آن در ساخت و ساز و از گریدی فلزی که در ورق فوم نصب می شود می باشد.

نکته ی حائز اهمیت در مورد مقاومت مش را می توان این گونه گفت که هر چه برای ساختن مش، مفتول را کم تر داغ و سرد کنند، مش مقاوم تر خواهد بود که باعث تقویت در بتن مسلح می شود. به ترتیب از میله های فولادی یا سیم به طور معمول در دو جهت عمود بر یکدیگر، در تقاطع جوش داده و یا درهم آمیخته شده است.

دیگر کاربرد های توری جوشی

توری جوشی، تقویت کننده کلاس L و N است و برای تقویت پایه های بتنی استفاده می شود.

مش جوشی در ابعاد ۲٫۲۰*۶ و با سایز میلگرد ۶-۸-۱۰ و ۱۲ تولید می گردد. همچنین در چهار اندازه ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۶ موجود است. این توری مطابق با AS / NZS 4671: 2001 و حاوی مواد تقویت کننده فولاد است. در ورق های ۶ مگا پیکسل ۰٫۲ تا ۶ میلی متر و ۰٫۵ میلی متر ارائه می شود و در شبکه های ۳، ۴، ۵ و ۶ میله ای موجود است.

 

توری جوشی

کاربردی ترین مش جوشی

کاربردی ترین نوع آن در ساخت و ساز، میلگرد ۶ ساده با تمام چشمه های موجود است.

۸ آجدار با چشمه های ۱۰*۱۰ – ۱۵*۱۵ و ۲۰ *۲۰ نیز بسیار پرکاربرد است.

مش ریز بافت با مفتول ۳،۴ و ۵ است و ضخامت ۶،۸،۱۰،۱۲ و ۱۴ مش میلگردی می باشد.

نوع مفتولی که برای تولید این توری به کار می رود، بر حسب چگونگی استفاده فرق می کند.

انواع اتصلات در توری جوشی

سه نوع اتصال عمده در شبکه های مش وجود دارد:

a) صفحه مش تخت

این نوع برای چسبیدن پانل ها و تقویت کناره پنجره و درب های با زاویه ۴۵ به کار می رود.

b) صفحه مش با زاویه

صفحه مش با زاویه برای تقویت نقاط اتصال پانل به دیوار و دیوار به دیوار، بین اتصالات مصرف می شود.

برای خدمت دهی بهتر، مش جوشی ابعادی بنا به سفارش مشتریان تهیه می گردد.

می توانید برای کسب اطلاعات در این باره با بخش فروش ما تماس بگیرید.

c) صفحه مش نوع U

برای محکم کردن دماغه و لبه پنجره ها و جلوگیری از خالی شدن بتن به کار می رود.

مش تولید شده از مفتول آرماتوربندی و مفتول گالوانیزه نیز به صورت پنلی، آجدار و فولادی استفاده می شود.

کاربرد این نوع در پیاده سازی دیوار های ۳ بعدی (پنل۳D)، پل ها و کف سالن ورزشی است.

 

توری مشبک

 
چگونه مش موردنظر خود را تهیه کنیم؟

مش جوشی مناسب برای کار خود را هم اکنون از سایت آهن تخفیف خریداری نمایید.

قبل از انتخاب مشی که برای کار شما مناسب است، با مهندسان ما مشورت کنید.

برای دریافت مشاوره می توانید از طریق تلفن های موجود در سایت استفاده کنید.

از طریق ایمیل و یا صفحات ما در شبکه های اجتماعی، با ما در تماس باشید.

برای اطلاع از قیمت توری مش جوشی می توانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.

میزان رضایت مندی از محتوا

امتیاز دهی کاربران

mailPhone

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو سایت تخصصی فروش تیرآهن، سپری، ناودانی و انواع عایق ساختمانی

2) در سایت فنس ایران قیمت روز انواع میلگرد آجدار و نبشی را مشاهده کنید